Kongres Biblijny: Jan Paweł II – papież z Galilei

Całe życie, nauczanie i twórczość poetycka Karola Wojtyły były przesycone Biblią – mówił dziś podczas I Kongresu Biblijnego w Warszawie abp Mieczysław Mokrzycki. Wieloletni sekretarz Jana Pawła, a obecnie metropolita lwowski II przypomniał słowa wybitnego intelektualisty francuskiego André Frossarda, który w książce rozmów z papieżem Wojtyłą napisał: to nie jest papież z Polski, to jest papież z Galilei.
Abp Mokrzycki wskazywał na znaczenie inspiracji biblijnych w twórczości literackiej Karola Wojtyły: w jego dramatach i poezji. Przesycone odniesieniami do Pisma Świętego jest już powstały w 1939 roku „Renesansowy Psałterz”, zaś wielką medytacją biblijną opublikowany w 25. roku pontyfikatu „Tryptyk Rzymski”, którym – nieoczekiwanie – papież powrócił do poezji – przypomniał metropolita lwowski.

Były sekretarz papieża dodał, że mnóstwo odniesień biblijnych znaleźć można w nauczaniu Jana Pawła II – encyklikach, adhortacjach, przemówieniach i homiliach.

Podkreślił wielkie duchowy wpływ jaki wywarła na przyszłym papieżu pielgrzymka do Ziemi Świętej, do której po raz pierwszy pielgrzymował w roku 1963 w gronie uczestników II Soboru Watykańskiego, zaś swoje refleksje z tego pobytu zawarł także w poezji.

Podsumowując wystąpienie abp. Mokrzyckiego, biblista ks. prof. Henryk Witczyk powiedział, iż pontyfikat Jana Pawła II był „jednym wielkim czytaniem Biblii czyli wchodzeniem w świat Objawienia Bożego”.

Głównym gościem kończącego się jutro I Kongresu Biblijnego jest kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.

Głównymi organizatorami Kongresu są Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dzieło Biblijne. Patronem wydarzenia jest kard. Kazimierz Nycz.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. Pierwszy zjazd członków założycieli odbył się ponad 5 lat temu, w kwietniu 2006 roku w Warszawie. W 2008 r. Episkopat Polski zatwierdził statut Dzieła.

Celem stowarzyszenia jest pogłębienie rozumienia Objawienia Bożego, formowanie duchowe, propagowanie kultury biblijnej. Swoje cele Dzieło realizuje m.in. przez: opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, organizowanie konferencji, warsztatów, dni skupienia, rekolekcji, konkursów i olimpiad biblijnych.
tk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Adam Dyczkowski poświęcił pomnik bł. Jana Pawła II

Były ordynariusz diecezji zielonogórsko–gorzowskiej, bp senior Adam Dyczkowski poświęcił 27 października pomnik bł. Jana Pawła II i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, w Sanktuarium św. Weroniki Giuliani przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
Usytuowany przed świątynią pomnik powstał z inicjatywy byłego proboszcza parafii ks. prof. Romana Harmacińskiego i rezydenta ks. Stanisława Starczyńskiego z okazji beatyfikacji bł. Jana Pawła II. Monument, który sfinansowali księża wykonany jest z z żywicy epoksydowej, przypominającej odlew z brązu, ma około 2 m wysokości.

Obecny proboszcz ks. Roman Litwińczuk podczas uroczystości zapewnił, że monument powstał aby utrwalać pamięć o wielkim papieżu Polaku. „Pomnik nie tylko mówi o przeszłości, ale przywodzi na pamięć wartości, którymi żył bł. Jan Paweł II i które nadal są aktualne. Każde pokolenie staje przed wyzwaniami, które trzeba podejmować i odpowiadać na nie w duchu Ewangelii. Pomnik ten wzywać nas będzie do wierności nauczania Jana Pawła, do solidarności i odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, któremu na imię Polska,
rodzina, życie i godność człowieka” - mówił ks. Litwińczuk.
Bp Dyczkowski modlił się o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II a także o dar naśladowania jego świętego życia.

W homilii skierowanej do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania, bp Dyczkowski odwoływał się do wspomnień z pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim w 1997 r. Hierarcha powiedział, że wizyta w Gorzowie była entuzjastyczna, bo wśród wiernych na placu papieskim większość zgromadzonych stanowiła młodzież, z którą papież zawsze miał doskonały kontakt. Ojciec św. całą nadzieję pokładał w młodych ludziach, mówił, że wy jesteście nadzieją świata, Kościoła, wy jesteście moją nadzieją, nie pozwólcie umrzeć nadziei” - przypominał słowa bł. Jana Pawła II bp Dyczkowski.
Następnego dnia po wizycie Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. w parafii Królowej Polski na osiedlu „Staszica” powitano figurę Matki Bożej Fatimskiej, poświęconą przez papieża Polaka, która trafiła do specjalnie przygotowanej kaplicy.

W kościele wmurowane są tablice o treści: „Papież Jan Paweł II podczas pobytu w Gorzowie Wlkp. 2 czerwca 1997 r. poświęcił dla tej świątyni trzy dzwony i figurę Matki Bożej Fatimskiej” oraz „J. E. Ks. Biskup Adam Dyczkowski dn.1.X .2000 r. dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.”
Decyzja o budowie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zapadła w 1978 r. Miał on uczcić wybór na stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. Inicjatywa powołania do życia parafii na jednym z największych osiedli Gorzowa wyszła od Sł. Bożego bp Wilhelma Pluty. W 1996 r proboszczem parafii został ks. Roman Harmaciński, jego współpracownikiem został m.in. ks. Stanisław Starczyński.
W 1997 r. bp Adam Dyczkowski dokonał instalacji relikwii św. Weroniki Giuliani i oficjalnie zapoczątkował jej kult w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
wm / Gorzów Wlkp.
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Wadowice: córka słynnego papieskiego dokumentalisty realizuje film o Janie Pawle II

Martha Michelini, córka słynnego włoskiego dziennikarza, pisarza, polityka i papieskiego dokumentalisty Alberta Micheliniego, rozpoczęła w Wadowicach zdjęcia do własnego filmu o Janie Pawle II. W rozmowie z portalem „Wadowice24” 31-letnia artystka, która została ochrzczona przez papieża Polaka, zapowiada, że film dla włoskiej telewizji RAI ma być wyemitowany w jednym z popularnych programów i jego zadaniem jest ukazanie wpływu, jaki Karol Wojtyła wywarł na historię Europy.
Martha wraz ze swoim bratem bliźniakiem urodzili w 5 czerwca 1979, w czasie, gdy ich ojciec pracował jako korespondent RAI podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Po powrocie do Rzymu papież ochrzcił dzieci. Brat bliźniak, Jan, który otrzymał swe imię na cześć papieża z Polski, był jednym z asystentów Mela Gibsona na planie filmu „Pasja”.

W Wadowicach dziennikarka rozmawiała między innymi z Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem „Lolka” z czasów gimnazjum, oraz Atessą Zegadłowicz, córką wadowickiego poety, Emila Zegadłowicza. Wśród rozmówców włoskiej dokumentalistki mają być też przedstawiciele rodziny Mieczysława Kotlarczyka, twórcy Teatru Rapsodycznego, z którym związany był Karol Wojtyła.
Ojciec Marthy, Alberto Michelini zrealizował około 20 filmów i napisał 10 książek na temat papieża Polaka. Ostatnim jego filmem był „Credo” z 2007 roku. Były prezenter włoskiej telewizji publicznej RAI wielokrotnie podkreślał, że kilkadziesiąt dzieł poświęconych Janowi Pawłowi II to wciąż za mało, by w pełni opisać osobowość tego człowieka.

W ostatnim filmie zdjęcia dokumentalne z pontyfikatu Karola Wojtyły przeplatają się z ariami wykonywanymi przez Andreę Bocelliego. „Był papieżem, który zmienił historię dzięki swej modlitwie, ponieważ siłę do działania czerpał z modlitwy. Wszystko, co robił, oświecała modlitwa. Każdy wie, że pracował w swej kaplicy” – mówił w jednym wywiadów 70-letni członek Opus Dei i były współwłaściciel katolickiej stacji "Persona TV"
rk / Wadowice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Rada Miasta Włocławek uczciła bł. Jana Pawła II

27 października we Włocławku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Włocławek pod hasłem: „Bł. Jan Paweł II – honorowy obywatel Miasta Włocławek” dla uczczenia beatyfikacji Papieża-Polaka. Oprócz prezydenta i radnych miasta, parlamentarzystów i przedstawicieli środowisk Włocławka honorowym gościem sesji był biskup włocławski Wiesław Mering wraz z biskupem pomocniczym Stanisławem Gębickim i biskupem seniorem Bronisławem Dembowskim.
W sali włocławskiego Ratusza, gdzie w centralnym miejscu znalazł się obraz beatyfikacyjny Jana Pawła II, XV sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkowski, który po powitaniu zebranych zaprosił do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów włocławskiej szkoły muzycznej im. Czesława Niemena. Następnie przypomniał życiorys bł. Jana Pawła II zwracając uwagę na momenty szczególnie znaczące dla historii pontyfikatu oraz dla dziejów Kościoła i świata. W odniesieniu do miasta Włocławka przewodniczący Rady Miasta podkreślił datę beatyfikacji bp. Michała Kozala (14 czerwca 1987 r.), późniejszego patrona miasta, historyczną wizytę Jana Pawła II w mieście w dniach 6-7 czerwca 1991 r., wreszcie dzień pogrzebu Papieża (8 kwietnia 2005 r.), w którym uczestniczyła delegacja miasta z jego ówczesnym prezydentem Władysławem Skrzypkiem. Przemawiający podkreślił okoliczności uroczystej sesji Rady Miasta, która odbywa się w kontekście beatyfikacji Jana Pawła II, pierwszego liturgicznego wspomnienia nowego Błogosławionego i w roku obchodów 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. – Dla Polaków dzieło Jana Pawła II jest ogromnie ważne. Propagujmy więc myśl Papieża – zaznaczył p. Wawrzonkowski.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Władysław Skrzypek przypomniał okoliczności nadania Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta. Była to odpowiedź na apel mieszkańców Włocławka i chęć upamiętnienia wizyty Papieża z 1991 r. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony został Radzie 13 czerwca 2003 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podczas audiencji w Watykanie w dniu 3 września 2003 r. Władysław Skrzypek jako ówczesny prezydent miasta wręczył Janowi Pawłowi II akt nadania honorowego obywatelstwa miasta Włocławka.

Głównym wystąpieniem podczas sesji było świadectwo o bł. Janie Pawle II wypowiedziane przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, dla którego początek spotkań z Papieżem wiąże się z rokiem 1964, a więc z czasem studiów na KUL. – Wydział filozofii chrześcijańskiej był wielki wielkością swoich mistrzów, do których należał abp Karol Wojtyła – stwierdził hierarcha. Podkreślił, że dla przyszłego papieża kwestia antropologiczna stała w centrum jego zainteresowań. – Kim jest człowiek? Na to pytanie odpowiadał na wykładach, o tym mówił w swoich książkach, a potem w homiliach, na katechezach i w encyklikach. Jak człowiek powinien wykorzystywać wolność? Dla Jana Pawła II wolność to upodobnienie się do Tego, który jest Odkupicielem człowieka – stwierdził bp Mering. W słowach pełnych wzruszenia biskup włocławski opowiedział o dniu wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz o inauguracji pontyfikatu, w której mógł wziąć udział w Rzymie jako pielgrzym. Wyjątkowo osobiście zabrzmiały wspomnienia ze spotkań z Janem Pawłem II po objęciu przez bp. Meringa rządów w diecezji włocławskiej, a także zapisane w pamięci przeżycia z uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie w dniu 1 maja 2011 r.

Prezydent miasta Jerzy Pałucki zaznaczył natomiast, że Włocławek to od XII w. miasto biskupie, którego patronem jest biskup męczennik Michał Kozal, a od wizyty Jana Pawła II możemy je nazywać również miastem papieskim. – Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest okazją, by zastanowić się nad myślą społeczną Jana Pawła II i by naukę społeczną Kościoła wcielać w życie dla dobra miasta Włocławka – zakończył swoje wystąpienie prezydent Pałucki.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał także bp Bronisław Dembowski, który opowiedział o przeżyciach związanych z zamachem na życie Jana Pawła II. 13 maja 1981 r. bp Dembowski był na środowej audiencji na Placu św. Piotra w Rzymie i stał się świadkiem tragicznego wydarzenia. Wspomniał także wiele osobistych doświadczeń ze spotkań z Papieżem-Polakiem.
ks.an / Włocławek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Benedykt XVI do Polaków: Niech waszą wiarę umocni spotkanie przy ołtarzu bł. Jana Pawła II

Serdecznie pozdrawiam was obecnych tu w Bazylice Świętego Piotra przy grobach apostolskich, przy ołtarzu błogosławionego Jana Pawła II. Niech waszą wiarę umocni spotkanie w tym świętym miejscu – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Z powodu licznej grupy pielgrzymów z całego świata odbyła się ona w dwóch miejscach: Bazylice św. Piotra i Auli Pawła VI.
W krótkim przemówieniu Papież nawiązał do jutrzejszego „Dnia refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie", który odbędzie się w Asyżu, w 25 lat od chwili historycznego pierwszego spotkania, zwołanego przez błogosławionego Jana Pawła II. Będzie on przebiegał pod hasłem: "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Drodzy Polacy, Bracia i Siostry. Serdecznie pozdrawiam was obecnych tu w Bazylice Świętego Piotra przy grobach apostolskich, przy ołtarzu błogosławionego Jana Pawła II. Niech waszą wiarę umocni spotkanie w tym świętym miejscu. Z serca wam błogosławię”.

(rozszerzymy)
tom (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Abp Gądecki: relikwie bł. Jana Pawła II uczą nas przede wszystkim wiary

Na wiarę jako na najważniejszą rzecz, jakiej uczą nas relikwie bł. Jana Pawła II wskazał abp Stanisław Gądecki w Kościanie podczas uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy pw. św. Karola Boromeusza, patrona z chrztu Karola Wojtyły.
Metropolita poznański przewodniczył 24 października uroczystej Mszy św. w kaplicy pw. św. Karola Boromeusza w Kościanie, podczas której dokonał wprowadzenia relikwii błogosławionego papieża do tej świątyni.

W wygłoszonej homilii abp Gądecki podkreślił, że „najważniejszą nauką, jakiej udzielają nam relikwie bł. Jana Pawła II, te znikome cząstki człowieka, który żył w sposób heroiczny, jest wiara”. Zaznaczył jednocześnie, że aby przyjąć tą naukę potrzeba nam pokornej postawy modlitwy i wniknięcia w życie i działalność tego wielkiego papieża.

Arcybiskup przypomniał też, że bł. Jan Paweł II przekazał nam m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego, który nazwał busolą dla katolików. „Gdy wspólny język wiary zdawał się zacierać, w tym właśnie Katechizmie dał wykład katolickiej doktryny i zachęcił do wyznawania wiary w życiu publicznym” – zaznaczył kaznodzieja.

Abp Gądecki zauważył również, że „ten znakomity syn narodu polskiego” swoim „świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej pełnym ludzkiej wrażliwości” pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, „byśmy nie lękali się prawdy”.

Natomiast kościańskich parafian arcybiskup zachęcił do modlitwy przy relikwiach bł. Jana Pawła II, a jednocześnie do zastanowienia się nad naszą wiarą. „Prośmy bł. Jana Pawła II, aby pomógł nam w naszym życiu dobrze, zbawiennie wykorzystać dany nam czas” – przekonywał abp Gądecki dodając, że problemem dzisiejszego człowieka jest przede wszystkim to, że traci czas na rzeczy niepotrzebne mu do zbawienia.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały wprowadzone do kaplicy w parafii pw. św. Boromeusza w Kościanie archidiecezja poznańska otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza podczas archidiecezjalnej pielgrzymki dziękczynnej za beatyfikację papieża Polaka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się we wrześniu br.

Uroczystość wprowadzenia relikwii poprzedziły tygodniowe Misje Święte odbywające się w tej młodej wspólnocie parafialnej, którą oficjalnie powołał do istnienia metropolita poznański 1 stycznia 2010 r. mianując jej proboszczem ks. Pawła Pospiesznego. Została ona wydzielona z kościańskiej parafii pw. NMP Wniebowziętej.

Wcześniej, w marcu 2007 r., na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie, gdzie obecnie stoi kaplica, ustawiono krzyż misyjny, który poświęcił abp Stanisław Gądecki. Pierwsza Msza św. została odprawiona w tym miejscu w uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2007 r., a do 2009 r. odbywały się tam nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe w październiku.

Natomiast 24 grudnia 2009 r. w kaplicy domu parafialnego tej parafii odprawiono pierwszą Pasterkę. Obecnie w tej kościańskiej parafii budowany jest kościół pw. bł. Jana Pawła II.
bt / Kościan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Jerozolima: ponad 300 uczestników biegu na Igrzyskach im. Jana Pawła II

Ponad 300 Izraelczyków, Palestyńczyków i Włochów wzięło dzisiaj udział w biegu, który odbył się w ramach odbywających się w Ziemi Świętej Igrzysk im. Jana Pawła II. Sportowcy przebiegli 12 km dystans spod Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem do szpitala Notre Dame w pobliżu starego miasta w Jerozolimie.
Ten „pokojowy maraton“ zorganizowały m.in. Papieska Rada ds. Świeckich, Patriarchat Łaciński Jerozolimy i Włoski Komitet Olimpijski we współpracy z izraelskim ministerstwem turystyki. Jak zaznaczyli organizatorzy jego celem było „podążanie drogą papieża na rzecz pokoju, braterstwa i przyjaźni między narodami i religiami”.

W biegu wzięło udział ponad 300 sportowców, którym towarzyszyli liczni pielgrzymi. Wśród 150 Włochów były gwiazdy włoskiej piłki nożnej m. in. Demetrio Albertini, Luigi Di Biagio, Damiano Tommasi, Angelo Peruzzi, Diego Bonavina oraz Giusy Versace, włoska sprinterka, która w wyniku wypadku straciła nogę i biega z protezą.

Wśród uczestników biegu była także Martina Colombari, włoska aktorka i była Miss Italii oraz 150 Izraelczyków i Palestyńczyków. Po biegu odbył się towarzyski mecz piłki nożnej.

Sportowcom towarzyszyła pochodnia poświęcona przez Benedykta XVI.
tom (KAI) sal / Jerozolima
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Papież do Fundacji im. Jana Pawła II: nie tylko pamięć o papieżu, ale formacja księży i świeckich

Fundacja wasza nie ogranicza się do sentymentalnej pamięci o przeszłości i o bł. Janie Pawle II, ale troszczy się o teraźniejszość i spogląda w przyszłość, aby w świecie pogłębiał się duch solidarności i braterstwa. Tymi słowami Benedykt XVI wyraził uznanie członkom Fundacji im. Jana Pawła II, których przyjął 24 października na audiencji w Watykanie.
Papież przypomniał, że instytucję tę powołał do życia 30 lat temu bł. Jan Paweł II „na prośbę 'niektórych braci i sióstr, którzy mieszkają w Polsce lub wyemigrowali z niej, ale zachowują silne związki z krajem swego pochodzenia'”. Byli oni świadomi daru, jakim jest osoba i dzieło papieża Polaka dla Kościoła, ojczyzny i świata, które należy przekazać przyszłym pokoleniom. Dzisiaj członkowie i przyjaciele Fundacji z całego świata przybyli tu, aby obchodzić tę rocznicę i podziękować Bogu za wszystkie owoce, jakie wydała ona w ciągu minionych dziesięcioleci – mówił dalej Ojciec Święty.

Utrwalaniu tego daru służy przede wszystkim Ośrodek Dokumentacji i Badań Pontyfikatu Jana Pawła II, który nie tylko gromadzi archiwa oraz materiały bibliograficzne i muzealne, ale także wspiera publikacje, wystawy, kongresy i inne działania naukowe i kulturalne, popularyzując w ten sposób nauczanie oraz działalność duszpasterską i ludzką bł. Jana Pawła II – podkreślił papież. Życzył, aby Ośrodek stawał się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla wszystkich, którzy chcą poznać i właściwie docenić rozległe i bogate dziedzictwo papieża-Polaka.

Innym ważnym i zasłużonym dziełem, związanym z Fundacją, jest Dom Jana Pawła II w Rzymie, który we współpracy „ze szlachetnym Hospicjum św. Stanisława” udziela praktycznej i duchowej pomocy pielgrzymom, przybywającym do Grobów Apostołów, aby umocnić swą wiarę i więź z papieżem i Kościołem powszechnym. Benedykt XVI zauważył, że jego błogosławiony poprzednik zawsze chciał stawiać przed wiernymi nie samego siebie, ale Chrystusa, tradycję apostolską i całą wspólnotę katolicką, zjednoczoną w kolegium biskupim z papieżem jako głową. Wyraził wdzięczność, że Fundacja „nadal pielęgnuje tego ducha miłości, łączącego nas w Chrystusie”.

Jednym z zadań o wielkiej wartości humanitarnej i kulturowej, którego bardzo pragnął Jan Paweł II i które wspiera Fundacja, jest pomoc w formacji duchowieństwa i świeckich, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Papież zauważył, że co roku do Lublina, Warszawy i Krakowa przyjeżdżają obywatele krajów, w których w przeszłości reżym komunistyczny stosował ucisk i prześladowania na tle ideologicznym. Studiują oni na różnych kierunkach, aby przeżywać nowe doświadczenia, poznawać różne tradycje duchowe i rozszerzać swe horyzonty kulturalne. A po powrocie do swych krajów wzbogacają otrzymaną wiedzą różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i kościelnego. „Ponad 900 absolwentów to cenny dar dla tych narodów” – podkreślił gospodarz spotkania. Wyraził nadzieję, że działalność Fundacji na tym polu będzie nadal prowadzona, rozwijana i przyniesie obfite owoce.

Zaznaczywszy, że „długo jeszcze można by wymieniać liczne sukcesy i dokonania Fundacji”, papież zwrócił uwagę na działalność tysięcy ludzi na różnych kontynentach, którzy w duchowej jedności z nią nie tylko wspierają ją materialnie, ale tworzą Koła Przyjaciół. Są to wspólnoty formacyjne, oparte na nauczaniu i przykładzie bł. Jana Pawła II. Nie ograniczają się one do sentymentalnego wspominania przeszłości, ale mają na względzie potrzeby teraźniejszości, spoglądają w przyszłość z troską i ufnością oraz dążą do coraz głębszego nasycania świata duchem solidarności i braterstwa – podkreślił Benedykt VI. „Podziękujmy Panu za dar Ducha Świętego, który was jednoczy, oświeca i daje natchnienie” – zakończył swe przemówienie.

W audiencji, która odbyła się w Pałacu Apostolskim, wzięli udział m.in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz, który jako sekretarz Jana Pawła II był jednym z inicjatorów Fundacji, obecnie zaś jako arcybiskup krakowski jest z urzędu jej przewodniczącym, oraz Stanisław Ryłko, stojący na czele jej Rady Zarządzającej, a także abp Szczepan Wesoły – były długoletni przewodniczący tej instytucji.
kg (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Austria: uroczysta Msza św. we wspomnienie bł. Jana Pawła II

Biskup diecezji Eisenstadt w Austrii, Ägidius Zsifkovics, zaapelował do wiernych, aby w dalszym ciągu budowali „mosty” do narodów Europy Wschodniej oraz do Kościoła powszechnego. Podczas uroczystej liturgii sprawowanej we wspomnienie bł. Jana Pawła II hierarcha podkreślił, że pomoc, zwłaszcza najbardziej biednym i potrzebującym Kościołom lokalnym, będzie w duchu zarówno błogosławionego papieża Polaka, jak i patrona diecezji, św. Marcina.
Podczas Mszy św. w katedrze w Eisenstadt bp Zsifkovics przypomniał centralne i dotychczas aktualne przesłania Jana Pawła II, takie, jak: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, zaufajcie Bożemu miłosierdziu”. Hierarcha podkreślił, że papież Polak był z pewnością największą osobowością naszych czasów. „Dlatego trudne, a wręcz niemożliwe jest pełne przedstawienie i odpowiednie do zasług oddanie czci temu niezwykłemu Bożemu Apostołowi” – powiedział austriacki hierarcha i dodał, że w ciągu ponad 26-letniego pontyfikatu Jan Paweł II był „pod wieloma względami człowiekiem nowych inicjatyw, ale także historycznych kroków” oraz „pozostał wzorem dla chorych i cierpiących”.

„Apel o otwarcie drzwi Chrystusowi pozostaje ciągle aktualny” - mówił biskup Eisenstadt. „Zwłaszcza dzisiaj otwierajmy na oścież drzwi ludziom, u których często Jezus Chrystus nie stanowi już centrum wiary i Kościoła” – zaapelował bp Zsifkovics.

„Widzimy, że czasem ludzie poszukują innego centrum, szukają go w różnych instytucjach, w inicjatywach i walkach o dominację jakiegoś kierunku. Także w życiu publicznym, czy rodzinnym często opierają się chętniej na innych fundamentach i wartościach, ale z czasem muszą stwierdzić, jak one są zawodne” – mówił hieracha.

Wszystkim przeżywającym kryzys w Kościele i społeczeństwie, dla ludzi nękanych problemami materialnymi, duchowymi i ideologicznymi bp Zsifkovics przypomniał wezwanie Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”
ts (KAI/KAP) / Eisenstadt
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Nikaragua okazuje miłość do Jana Pawła II

Tysiące wiernych wzięło udział we wczorajszych uroczystościach ku czci bł. Jana Pawła II w Nikaragui. Specjalną pielgrzymkę i polową Mszę zorganizowano w parafii błogosławionego papieża Polaka w mieście Boaco.
Szczególnie widoczny był udział młodzieży w liturgii, podczas której wystawiono nieco kuriozalne relikwie potu Jana Pawła II. Chodzi o używaną papieską bieliznę, którą przed praniem – o ile wierzyć lokalnym mediom – miała wykraść z watykańskiej pralni pewna nikaraguańska zakonnica i wywieźć następnie do swej ojczyzny. Na obchody przybyły delegacje 49 parafii z trzech nikaraguańskich prowincji wraz z charakterystycznymi dla Ameryki Łacińskiej elementami folkloru religijnego.

„Ci młodzi są spadkobiercami spuścizny Jana Pawła II – oznajmił bp Jorge Solórzano, który przewodniczył uroczystościom. – Teraz zbieramy owoce działalności Papieża, który wzywał nas do zachowania krytycznego sumienia, by nie dać się manipulować. W ten sposób manifestujemy naszą miłość do Jana Pawła II, do Chrystusa i do Maryi” – dodał nikaraguański hierarcha.
RV / Boaco
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Warszawa-Wesoła: pierwszy odpust w parafii wojskowej bł. Jana Pawła II

Błogosławiony Jan Paweł II pokazywał całym swoim życiem, co to znaczy wierzyć – mówił dziś podczas Mszy św. w parafii wojskowej w Warszawie-Wesołej ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, sekretarz biskupa polowego WP. Parafia otrzymała trzy tygodnie temu wezwanie bł. Jana Pawła II i jest pierwszą noszącą jego imię w stolicy. Podczas sprawowanej dziś Mszy św. adorowane były relikwie, fragment materiału z kroplą krwi błogosławionego przywiezione z Krakowa przez ks. ppłk Piotra Majkę, proboszcza parafii.
W homilii ks. ppłk Kacorzyk podkreślił, że papież Polak był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia, a „miłość do drugiego człowieka przybliżał wiernym nie tylko w kontekście jednostki, ale narodu i ojczyzny”. – Będąc na progu nowego tysiąclecia jesteśmy wdzięczni temu orędownikowi i pielgrzymowi pokoju, za to, że przełamywał różne granice między ludźmi, granice państw, a także granice mentalności człowieka – mówił ks. Kacorzyk.

Kapelan zaapelował, by pokolenie Jana Pawła II nie stawało się sloganem i hasłem, które nie będzie wypełnione treścią. – Wy, którzy nosicie imię tego wielkiego patrona, jako parafianie, jesteście dziś pomnikiem, nie tylko jego osoby, ale także przesłania miłości, wierności i szacunku dla drugiego człowieka macie być misjonarzami jego nauki – podkreślił.

Ks. Kacorzyk zaznaczył, że otrzymane relikwie są nie tylko zaszczytem dla parafii, ale także zobowiązaniem i motywacjąm by brać przykład z patrona parafii. Na koniec zawierzył wspólnotę parafialną opiece bł. Jana Pawła II.

Mszę św. koncelebrowali ks. kmdr Leon Szot, proboszcz parafii garnizonowej w Rembertowie oraz ks. ppłk Piotr Majka. W Eucharystii asystę honorową tworzyli rycerze Jana Pawła II. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił parafialny zespół młodzieżowy. Po Mszy św. wierni odmówili litanię i adorowali relikwie bł. Jana Pawła II.

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Wesołej została erygowana 1 lipca 1993 r. przez ówczesnego bp. polowego Sławoja Leszka Głódzia. Do sprawowania czynności liturgicznych, tworząc kaplicę, zaadaptowano część budynku administracyjnego, który przed II wojną był stajnią, a potem magazynem. Parafia swoją opieką duszpasterską objęła wówczas 1. Pułk Zmechanizowany, a obecnie 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki oraz osiedle rodzin wojskowych na Placu Wojska Polskiego w Wesołej.

Prace przy budowie kościoła garnizonowego w Wesołej rozpoczęły się w 2005 r. 18 września 2007 r. poświęcony został plac. Rok później, 22 października mury powstającej świątyni pobłogosławił bp Tadeusz Płoski, ówczesny ordynariusz wojskowy.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 17 czerwca 2009 r. Kamień węgielny pod nową świątynię został pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI, 26 maja 2006 r., podczas papieskiej Mszy św. sprawowanej na Pl. Piłsudskiego.

Od maja 2010 roku Msze św. odprawiane są już murach nowo powstałego kościoła. 2 października, parafia otrzymała nowego patrona, bł. Jana Pawła II.

Pierwszym proboszczem parafii był śp. ks. Stanisław Potapczuk. Obecnie gospodarzem parafii jest ks. ppłk Piotr Majka, a wikariuszem ks. kpt. Tomasz Szefliński.
kos / Warszawa-Wesoła
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Ukraina: konsekracja świątyni i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II

Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki konsekrował 15 października br. kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Piotrowcach Dolnych na Ukrainie, blisko granicy ukraińsko-rumuńskiej. Hierarcha jednocześnie przekazał relikwie bł. Jana Pawła II i nadał parafii drugi odpust ku wyniesionego na ołtarze papieża Polaka. O uroczystości poinformował KAI proboszcz parafii ks. Adam Bożek.
Proboszczem ukraińskiej wspólnoty parafialnej jest pochodzący z Łodygowic na Żywiecczyźnie ks. Adam Bożek, który, jak podkreślał w homilii abp Mokrzycki „z ogromną wiarą i determinacją, wspomagany przez licznych darczyńców, doprowadził dzieło budowy do końca”.

Metropolita lwowski przypomniał, że kościół jest miejscem pamięci, a zarazem miejscem nadziei. „W kościołach wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy Świętych Obcowania, bowiem każdy kościół ma swego patrona. Są oni obecni z nami poprzez relikwie” – mówił kaznodzieja, który na zakończenie Mszy św. przekazał w darze wspólnocie parafialnej relikwie bł. Jana Pawła II. W ten sposób świątynia jest jedną z nielicznych na Ukrainie, które posiadają relikwie błogosławionego, oraz pierwszą w Ukrainie, która otrzymała przywilej odpustu ku czci bł. Jana Pawła II.

Na uroczystości konsekracji świątyni obecni byli: księża z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy przybyli na tę uroczystość w imieniu biskupa Tadeusza Rakoczego, oraz wielu innych księży z Polski i Ukrainy.

Modlili się pielgrzymi parafii Mazańcowic wraz z chórem „Hejnał”, który zapewnił oprawę muzyczną liturgii konsekracyjnej i wykonał koncert dla parafian. Byli też parafianie z Bystrej Krakowskiej, Łodygowic, Żywca, Mościska i z dekanatu. Wśród ofiarodawców i dobroczyńców pojawili się m.in. prezydent Bytomia Halina Bieda, dyrektor kopalni Bobrek w Bytomiu, Leonard Klabis oraz pielgrzymi z Bytomia.
rk (KAI) / Piotrowce Dolne
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Fortuniak: największą siłą w życiu bł. Jana Pawła II była miłość do Chrystusa

Na miłość do Chrystusa, jako na największą siłę w życiu bł. Jana Pawła II przyciągającą do niego ludzi wskazał bp Zdzisław Fortuniak, który przewodniczył 23 października uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego papieża do parafii pw. św. Barbary w Tomicach.
Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do tej jednej z najmniejszych parafii archidiecezji poznańskiej, której kościół jest, nie bez podstaw, nazywany perłą wielkopolskiej architektury, odbyło się podczas uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji.

W homilii bp Fortuniak zaznaczył, że „magnetyzm osobowości Jana Pawła II”, który przyciągał do niego ludzi w różnym wieku, nie wynikał jedynie z jego umiejętności kontaktu z ludźmi, zwłaszcza młodzieżą i chorymi czy też z faktu odbywania przez niego tak licznych pielgrzymek.

„Największą siłą w życiu bł. Jana Pawła II była miłość do Chrystusa, która przyciągała do niego ludzi” – zwrócił uwagę kaznodzieja dodając, że przecież pod koniec swojego życia nie mógł już pielgrzymować, a nawet mówić, ale tym bardziej, „mogąc już tylko kochać Chrystusa”, był wówczas Jego świadkiem.

Bp Fortuniak wezwał również tomickich parafian, aby przyjmując relikwie tego wielkiego papieża do swojej wspólnoty, zechcieli też odpowiadać na jego wezwanie do świętości skierowane do każdego z nas. „Jan Paweł II powtarzał nam, że Kościół jest od tego, żeby byli święci” – przypomniał biskup zachęcając do dziękczynienia Bogu za to, że „mogliśmy być z jego pokolenia, że mogliśmy pewien etap naszego życia przechodzić razem z nim”.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, jak wyjaśnił KAI ks. proboszcz Piotr Lidwin, parafia otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Podkreślił też, że jeden z właścicieli Tomic, żyjący XVI w. Piotr Tomicki, również pełnił urząd biskupa krakowskiego.

Ks. Lidwin zaznaczył także, iż ufa, że parafia doświadczy wielu łask za wstawiennictwem błogosławionego papieża oraz że uda się dokończyć remont zabytkowej świątyni tak, aby w niedługim czasie relikwie znalazły w niej swoje stałe i godne miejsce.

Tomice to wieś położona w Wielkopolsce pomiędzy Stęszewem a Bukiem, istniejąca już w XIV wieku. Tutejsza parafia pw. św. Barbary zawdzięcza swoje powstanie zabiegom jednego z właścicieli wsi, Mikołaja Tomickiego herbu Łodzia, chorążego poznańskiego i zastępcy starosty wielkopolskiego.

Jego też staraniem w Tomicach wzniesiono murowany kościół w stylu gotyckim, który pierwotnie nosił również wezwanie św. Marii Magdaleny. Dekret erekcyjny dla tej świątyni i parafii wydał biskup poznański Andrzej Bniński 14 marca 1463 r.

W 1771 r. kolejni właściciele Tomic przebudowali świątynię parafialną przydając jej barokowy fronton i sufit oraz dodając chór oraz zmieniając niektóre ołtarze kościoła. Od 1932 r. kościół ten, stanowiący perłę wielkopolskiej architektury gotyckiej z elementami baroku, wpisany jest do Rejestru Zabytków Polskich. Obecnie przy zabytkowej budowli prowadzone są etapowo, ze względu na brak środków, kompleksowe prace remontowe mające na celu uratowanie jej przed zniszczeniem.

Godnym uwagi zabytkiem w tomickim kościele jest renesansowa płyta pamiątkowa z brązu wykonana w 1527 r. w Norymberdze, w słynnym warsztacie Vischerów. Ufundował ją ku czci Mikołaja Tomickiego jego syn, Piotr, najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu. Warto zauważyć, że w Polsce zachowało się tylko kilka takich płyt (cztery znajdują się katedrze poznańskiej), a w Europie znajduje się ich jedynie dwanaście.

Piotr Tomicki (1464-1535) studiował na uniwersytetach w Lipsku, Wiedniu, Krakowie i Bolonii, gdzie uzyskał doktorat obojga praw. Po powrocie do Polski za panowania Zygmunta Starego pełnił funkcję podkanclerzego koronnego i kierownika polskiej dyplomacji. Sprawował też, kolejno, urząd biskupa przemyskiego, krakowskiego i poznańskiego. Po śmierci ten jeden z najwybitniejszych ludzi polskiego renesansu został pochowany w katedrze wawelskiej.
bt / Tomice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Benedykt XVI nawiązał do liturgicznego wspomnenia bł. Jana Pawła II

Wczoraj wraz z Diecezją Rzymską i Kościołem w Polsce wspominaliśmy w liturgii błogosławionego Jana Pawła II, a dziś zechcieliście wziąć udział w kanonizacji trzech nowych świętych. Ich opiece zawierzam was i wasze rodziny – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Wcześniej podczas Mszy św. papież ogłosił troje nowych świętych: Gwidona Marię Conforti, Alojzego Guanella z Włoch oraz Bonifację Rodríguez Castro Castro z Hiszpanii.
Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Wczoraj wraz z Diecezją Rzymską i Kościołem w Polsce wspominaliśmy w liturgii błogosławionego Jana Pawła II, a dziś zechcieliście wziąć udział w kanonizacji trzech nowych świętych. Ich opiece zawierzam was i wasze rodziny. Niech Bóg wam błogosławi.”
tom (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kęty: relikwie bł. Jana Pawła II w kolejnej świątyni diecezji bielsko-żywieckiej

Kolejna, piąta świątynia w diecezji bielsko-żywieckiej ma relikwie bł. Jana Pawła II. Oprawione w pozłacany relikwiarz, relikwie krwi wyniesionego na ołtarze Karola Wojtyły wprowadzono 23 października do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Już co najmniej 70 kościołów i kaplic w Polsce może się poszczycić posiadaniem relikwii papieża Polaka.
Z okazji niedzielnego wydarzenia parafialny klub Honorowych Dawców zorganizował akcję zbiórki krwi. Kęcki klub HDK jest jednym z najprężniej działających w Polsce. Jak przekonywał podczas niedzielnych homilii ks. Bogusław Mielec z Krakowa, ofiarowanie drogocennego daru krwi to jedna z form uczczenia relikwii bł. Jana Pawła II. Wierni mogą dziś także po Mszach ucałować relikwie.

Oprócz kęckiej świątyni relikwie papieża Polaka znajdują się w czterech innych kościołach diecezji bielsko-żywieckiej: kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Brzeszczach koło Oświęcimia, kościele pw. bł. Jana Pawła II w Iłownicy na Śląsku Cieszyńskim, kościele pw. św. Bartłomieja w Czańcu, kościele pw. św. Michała Archanioła w Leśnej koło Żywca oraz w znajdującej się na wysokości 890 metrów n.p.m. Kaplicy „Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Kaplica ta, podobnie jak kościół w Leśnej, jest w posiadaniu relikwii włosów papieża.

Zarówno krew jak i włosy zaliczają się do relikwii I stopnia, czyli takich, które pochodzą z ciała nowego błogosławionego.
rk / Kęty
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Diecezja Rzymu obchodziła pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II

Diecezja Rzymu, której błogosławiony Jan Paweł II był przez ponad 26 lat biskupem, obchodziła dziś po raz pierwszy jego wspomnienie liturgiczne.
Ponieważ od tygodnia, po tym, jak pokojowy pochód tzw. oburzonych przerodził się 15 bm. w gwałtowne starcia anarchistów z policją, obowiązuje w stolicy Włoch zakaz urządzania manifestacji publicznych, zrezygnowano z procesji, która miała wyruszyć o godz. 15.00 z Placu św. Piotra i zebrano się od razu w miejscu spotkania, którym był plac przed Bazyliką św. Jana na Lateranie, czyli katedrą Rzymu.

Podczas blisko dwugodzinnego czuwania, wykorzystując także materiały filmowe, przypomniano najważniejsze wydarzenia długiego pontyfikatu papieża Polaka. Poczynając od inauguracji pontyfikatu 22 października 1978, gdy nowy papież wypowiedział te pamiętne słów: “Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Drugim wydarzeniem był Światowy Dzień Młodzieży Wielkiego Jubileuszu roku 2000 na błoniach uniwersytetu Tor
Vergata, gdzie Jan Paweł II wezwał młodych ludzi, ażeby byli “strażnikami poranka”. Ostatnim rozdziałem były cierpienie i śmierć papieża – jego ostatnia Droga Krzyżowa odprawiona w prywatnej kaplicy, “nieme przemówienie” do wiernych w czasie Wielkanocy 2005, wreszcie pogrzeb na Placu św. Piotra i prośba kardynała Josepha Ratzingera – późniejszego następcy – by błogosławił wszystkim z okna nieba.

Wideo wyświetlane na telebimach komentował ksiądz fabio Rosini, dyrektor diecezjalnego biura powołaniowego. W czuwaniu wziął udział także wikariusz papieski dla stołecznej diecezji, kard. Agostino Vallini,
który następnie w bazylice odprawił Mszę św. o błogosławionym Janie Pawle II.

W improwizowanym kazaniu włoski purpurat zwrócił uwagę na fakt, że przyszłemu papieżowi od dzieciństwa i wczesnej młodości znane było cierpienie: śmierć matki, brata i ojca, potem wojna, okres komunizmu. Zaznał go również, gdy zasiadł na Stolicy Piotrowej i to aż do końca. Na pytanie, skąd Jan Paweł II brał siły, by oprzeć się cierpieniu, znieść je i uczynić wartością, kard. Vallini odpowiedział, że u źródła tej siły leżało to samo, co stanowiło o jego świętości. Była to wiara w Boga, któremu błogosławiony zaufał i na
którego zdawał się bezgranicznie.

Młodzi uczestnicy wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II postanowili spotykać się co roku 22 października.
sal (KAI Rzym) / Rzym
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II (synteza)

Uroczyste Msze św. odprawiane według specjalnego formularza, intronizacja relikwii, procesje, czuwania modlitewne – tak po raz pierwszy Kościół w Polsce obchodził 22 października wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze 1 maja tego roku. Papieża Polaka wspominano dziś także poza granicami naszego kraju.
Poznań


Już w wigilię pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II, w poznańskim kościele pw. Wszystkich Świętych biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Marek Jędraszewski mówił o wielkiej odwadze Jana Pawła II w głoszeniu Chrystusa i jego miłości do krzyża.

– Trzydzieści trzy lata temu zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat, usłyszeli wezwanie: „Nie lękajcie się otworzyć serc i drzwi dla Chrystusa” – przypomniał. Zwrócił też uwagę na wymowny gest papieża, który po uroczystej Eucharystii wyszedł do tłumów i podniósł wysoko pastorał. Nawiązał do legendy chrześcijańskiej, według której cesarz Konstantyn, który w 312 r. nad Tybrem stanął do walki z liczniejszą armią Makcencjusza, miał zobaczyć na niebie znak krzyża i widniejący pod nim napis: „W tym znaku zwyciężysz”. – W tym znaku zwyciężyło chrześcijaństwo – podkreślił kaznodzieja.

Jak zaznaczył, „Jan Paweł II – człowiek wielkiej odwagi i miłości do krzyża w tym roku został wyniesiony do chwały ołtarzy”. Nazwał go też „pasterzem naszych czasów”. - Dzisiaj modlimy się, by Bóg zechciał sprawić, byśmy mogli o nim mówić święty – powiedział bp Jędraszewski. Zgromadzeni w poznańskim kościele środowisk twórczych modlili się przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II o pomyślność dla Polski.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w poznańskim kościele pw. św. Marcina. - Jan Paweł II był prorokiem, widzącym, obdarzony Duchem Bożym – mówił w homilii.

Zdaniem bp. Fortuniaka nikt bardziej niż papież Polak nie zabiegał o jedność i pokój na świecie. – Czynił to z największą pokorą, wiedząc, że wiele podziałów ma źródło w minionych wydarzeniach – podkreślił kaznodzieja. Jako pierwszy dokonywał znaku oczyszczenia pamięci.

Bp Fortuniak zwrócił uwagę, że Jana Pawła II można nazwać prorokiem nowej ewangelizacji świata, w którym Bóg jest wielkim nieobecnym. – Mając Ducha Bożego dostrzegał to także w naszej ojczyźnie – stwierdził bp Fortuniak. Jak zauważył, papież Polak stał się ziarnem rzuconym w ziemię. – Owoce jego działalności zobaczymy w czasie Bogu wiadomym – przekonywał biskup.

Bp Fortuniak odprawił też pierwszą Sumę odpustową w nowo wybudowanym kościele pw. bł. Jana Pawła II w Luboniu-Żabikowie koło Poznania, pierwszej świątyni pod tym wezwaniem w archidiecezji poznańskiej. Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały uczczone podczas uroczystości odpustowej, parafia w Luboniu-Żabikowie otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza podczas pielgrzymki dziękczynnej archidiecezji poznańskiej za beatyfikację papieża Polaka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się we wrześniu br.


Warszawa


W wigilię pierwszego po beatyfikacji wspomnienia bł. Jana Pawła II w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w warszawskiej Zielonce abp Henryk Hoser zachęcał wiernych, aby biorąc przykład z bł. Jana Pawła II przemieniali rzeczywistość w której żyją. – Trzeba znowu przepoić świat światłem ewangelii. Trzeba mu ukazać wspaniałe stworzenie, które wyszło z rąk Bożych – podkreślił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując w homilii do postaci bł. Jana Pawła II abp Hoser podkreślił, że był on ‘papieżem świata zglobalizowanego’, którego tempo i kierunek przemian coraz częściej budzi w człowieku lęk. Jednak zdaniem bp. warszawsko-praskiego „globalizacji świata laickiego chrześcijanie mogą przeciwstawić katolickość Kościoła”, czyli jego powszechność.

Po Mszy św. wierni wraz z duchowieństwem przeszli pod pomnikiem bł. Jan Pawła II, gdzie poprowadzono krótką modlitwę.


Łagiewniki


W ramach liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w łagiewnickim Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" 22 października odbyły się pierwsze uroczystości odpustowe. Do relikwii swojego patrona pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. W głównej sumie odpustowej i „procesji światła” uczestniczyły rzesze wiernych.

W homilii podczas uroczystej sumy odpustowej bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podkreślał, że dziś na nowo należy przyjąć orędzie, które ludziom i Kościołowi przekazywał Jan Paweł II. „Trzeba na nowo odkryć niestrudzoną misję bł. Jana Pawła II i papieskie wołanie „Nie lękajcie się!” - mówił hierarcha.

Biskup zaznaczył, że należy modlić się za wstawiennictwem Ojca Świętego o to, by ludzie pozbyli się lęku i otwierali się na Chrystusa. „To jest wołanie do współczesnego człowieka, który często nie wie co nosi w sercu, jest niepewny sensu swojego istnienia” - podkreślił kustosz sanktuarium. Jego zdaniem bł. Jan Paweł II pomaga współczesnemu pokoleniu być otwartym na słowo Boże. „Wyrażamy wdzięczność za dar jego wielkiego pontyfikatu idąc za jego nauczaniem wzywającym do modlitwy” - mówił bp Zając.

Po nabożeństwie odbyła się „procesja światła”. W uroczystościach w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” uczestniczyli biskupi i księża archidiecezji krakowskiej, mieszkańcy Krakowa, a także pielgrzymi z całej Polski.

Uroczystości odpustowe poprzedziło triduum modlitewne. Przed południem w dniu liturgicznego wspomnienia do relikwii bł. Jana Pawła II, swojego patrona, pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. Zaś w Auli Jana Pawła II odbył się spektakl pt. "Dzień Gniewu" przygotowany przez młodzież z Trzebini na podstawie dramatu Romana Brandstaettera.


Święty Krzyż


Blisko tysiąc pielgrzymów z Polski i Słowacji wraz z Misjonarzami Oblatami Marii Niepokalanej uroczyście obchodziło na Świętym Krzyżu pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii, której przewodniczył superior o. Zygfryd Wiecha OMI, oblaci dziękowali Bogu za dar bł. Jana Pawła II.

Przeor świętokrzyskiego opactwa w swej homilii wskazał, że papież bł. Jan Paweł II dla Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wyjątkowym orędownikiem. - Umiłowany Jan Paweł II, podobnie jak św. Paweł, Apostoł narodów, uczy nas oblatów – misjonarzy, jak realizować misję, którą powierzył nam Chrystus. Bł. Jan Paweł II niewątpliwie jest dla nas niedoścignionym wzorem umiłowania prawdy ewangelii i głoszenia jej mądrości przede wszystkim swoim życiem i codziennym posługiwaniem, tam gdzie Kościół nas posyła – mówił o. Wiecha OMI.

- Dziękujemy dziś wraz z całym Kościołem, z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie za nowego błogosławionego, którego dziś po raz pierwszy wspominamy w liturgii Kościoła – podkreślił superior.

Ojcowie pełniący posługę wśród pielgrzymów mówili o misyjnym zaangażowaniu papieża Polaka. Wraz z pątnikami przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego odmawiali modlitwę ku czci patrona dzisiejszego dnia. Także nowicjusze oprowadzając po wystawie misyjnej zwracali uwagę na pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do krajów misyjnych i jego wielką troskę o dzieło misyjne Kościoła. - Dziś w sposób szczególny podkreślaliśmy wśród przybyłych pielgrzymów i turystów osobę bł. Jana Pawła II jako misjonarza – powiedział KAI o. Dariusz Malajka OMI.


Podhale


Relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II otrzymali wierni w Podsarniu-Harkabuzie koło Raby Wyżnej w czasie uroczystości nadania parafii wezwania bł. Jana Pawła II. Przewodniczył im 22 października bp Jan Szkodoń z Krakowa. Jest to już druga na Podhalu parafia pod wezwaniem papieża Polaka.

Bp Szkodoń podkreślił, że taki patronat bardzo zobowiązuje. – Jan Paweł II umiłował Boga nade wszystko. Musicie o tym cały czas pamiętać i wzorować się na nim – mówił. Zwrócił się też do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania. – Bądźcie apostołami Pana Jezusa w rodzinie, w szkole. Nie zapomnijcie o nim, kiedy będzie studiować, pracować. Wzywam was, abyście byli w życiu dorosłym współczesnymi apostołami Jezusa – apelował bp Szkodoń. Na koniec przypomniał słowa Jana Pawła II z inauguracji jego pontyfikatu, aby otworzyć drzwi Chrystusowi.

Bp Szkodoń odczytał dekret nadający parafii w Podsarniu-Harkabuzie wezwanie bł. Jana Pawła II. Dokument podpisał kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Hierarcha przekazał relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II, poświęcił również ołtarz główny, w którym znajduje się obraz z wizerunkiem błogosławionego papieża. Obraz namalowała Róża Kozecka z Krakowa. Nawiązuje on do portretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.


Bydgoszcz


Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła odbyło się także w parafii pod jego wezwaniem w Bydgoszczy. Eucharystii z tej okazji przewodniczył bp Jan Tyrawa. Relikwie zostały wniesione przez rodzinę. W procesji do ołtarza szli Renata i Arkadiusz Kałamaja wraz z córkami. Kiedy dowiedzieli się, że to właśnie oni dostąpią tego zaszczytu, byli bardzo wzruszeni. – To wyróżnienie, ponieważ Jan Paweł II jest wciąż obecny wśród nas, w naszym życiu rodzinnym. On zostawił nam wielką spuściznę, którą musimy podejmować. Dzieci nie znają Jana Pawła II tak, jak my. Chodzą jednak do szkoły katolickiej, gdzie jego nauczanie nie jest obce – powiedzieli.


Bilcza koło Kielc

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II otrzymała 22 października także parafia w Bilczy koło Kielc. Wierni w przy relikwiach odmówili litanię do bł. Jana Pawła II, uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym oraz we Mszy św. Wspólnie modlono się również o pomyślność dla parafii, która tego dnia obchodzi swoje 16-lecie.


Częstochowa, Jasna Góra


Świadectwo rodziny państwa Wronów i ich córki Glorii Marii, uzdrowionej za wstawiennictwem Jana Pawła II było jednym z punktów spotkania upamiętniającego osobę błogosławionego papieża, które odbyło się 22 października w siedzibie redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Podczas spotkania Jacek i Joanna Wronowie opowiedzieli historię Glorii, która urodziła się 1 lipca 2005 r. Badanie USG wykazało, że nie ma nerek i pęcherza, ma rozdęte jelita i wadę serca. Na karcie wypisu dziecka były informacje o krwawieniu śródczaszkowym, torbieli przegrody mózgu, uszkodzeniu słuchu, retinopatii i przepuklinie. Pierwsze komplikacje pojawiły się już wcześniej. - Podczas porządków znalazłam obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II, modlitwą i odręcznym napisem: „Ojciec Święty wziął do rąk i pobłogosławił z myślą o chorych na Wawelu 22 czerwca 1983 r.”. Wstąpiły we mnie nowe siły. Ten obrazek kładłam codziennie na brzuchu, modląc się o uratowanie Glorii - wspominała Joanna Wrona.

– Mały obrazek Jana Pawła II, który miałam przy sobie, był sygnałem z nieba. To było ciągłe poszukiwanie w modlitwie – mówiła Joanna Wrona o czasie, gdy lekarze nie dawali szans na to, że Gloria będzie żyła. "Wtedy zrozumiałem, że rodzina jest najważniejsza, jest fundamentem wszystkiego" - dodał Jacek Wrona.


Z kolei na Jasnej Górze zebrali się przyjaciele i wychowankowie Jana Pawła II z grupy "Środowisko". Eucharystii z tej okazji przewodniczył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. - Z wielką radością odprawiamy tutaj Mszę św. według formularza ku czci błogosławionego papieża i bardzo się modlimy, by kult naszego Rodaka się rozszerzał – mówił abp Nowak. „Zawierzamy kult bł. Jana Pawła II, bardzo się modlimy, by niedługo można go było nazwać już świętym, o jego kanonizację, ale nade wszystko modlimy się, żebyśmy umieli tego świętego przyjąć, byśmy umieli otworzyć serca na tego pięknego duchowo człowieka” - dodał hierarcha.


Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne drugi dzień modlili się natomiast uczestnicy Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. - Jestem przekonany, że Jan Paweł II, który tak bardzo troszczył się o powołania, nie tylko do życia kapłańskiego czy zakonnego, ale także o powołania do życia małżeńskiego, z wysokości nieba teraz wspiera wszystkich powołanych, prosimy go o to – powiedział ks. Czesław Parzyszek, członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, Przewodniczący Konsulty i Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich.

Z okazji wspomnienia bł. Jana Pawła II Jasna Góra była odświętnie udekorowana portretami papieża, papieskimi flagami i kwiatami w żółto-białych kolorach.


Rzym


Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył w Bazylice św. Piotra Mszy św. w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. W homilii podkreślił, że przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II, a wcześniej jako kapłan i arcybiskup krakowski, odpowiadał na wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. Przypomniał pokrótce najważniejsze etapy i dokonania papieża Polaka. „Wiemy, że Jan Paweł II zostawił nam świadectwo osobistej świętości, uznanej orzeczeniem Kościoła zaledwie sześć lat po jego odejściu do domu Ojca” – mówił metropolita krakowski.

Podkreślił, że w osobie Jana Pawła II, w jego nauczaniu i świętości otrzymaliśmy wielki dar. „Tym darem powinniśmy żyć, a także inspirować się nim w podejmowaniu nowych wyzwań, jakie przed nami stają. Jest naszym przywilejem i obowiązkiem utrwalać dziedzictwo błogosławionego Papieża, aby je przekazać następnym pokoleniom” – mówił metropolita krakowski i przypomniał, że „tą szlachetną intencją kieruje się między innymi Fundacja Jana Pawła II, założona trzydzieści lat temu”.

Osobisty sekretarz papieża Polaka podziękował Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II. „Przeżyliśmy ją jako wielkie święto wiary i żywotności Kościoła, jako zachętę do osobistej odnowy życia, do świętości. Dzięki papieskiej decyzji Kościół otrzymał dar jakże bliskiego i mądrego przewodnika na drogach wiary, nadziei i miłości” – powiedział kard. Dziwisz.


Ziemia Święta


O dar pokoju dla Ziemi Świętej oraz o jedność wszystkich chrześcijan modliły się dziś za przyczyną bł. Jana Pawła II lokalne wspólnoty kościoła jerozolimskiego oraz pielgrzymi. Celebracja pierwszego liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II w diecezji łacińskiego patriarchatu Jerozolimy była głównie zasługą Polaków pełniących tutaj posługę oraz licznie pielgrzymujących po Miejscach Świętych.

Liturgia Godzin oraz Msza św. ku czci bł. Karola Wojtyły były celebrowane przede wszystkim w licznych wspólnotach zakonnych. Posługujący tutaj kapłani, bracia i siostry zakonne, podziękowali Panu Bogu za przykład świętego życia Papieża Polaka oraz modlili się za jego wstawiennictwem o dar pokoju dla Ziemi Świętej i całego świata.

Również pielgrzymi, a zwłaszcza Polacy, w program nawiedzania sanktuariów Ziemi Świętej włączyli modlitwę do błogosławionego Papieża, pielgrzyma świata i pątnika po sanktuariach naszego Odkupienia, o ewangelicznego ducha dla uczniów Jezusa oraz o jedność wszystkich chrześcijan.


Japonia


Bł. Jana Pawła II wspominano także w dalekiej Japonii. W dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w Tokio odbyło się pierwsze spotkanie polonijnej grupy studyjnej „100 tygodni z Pismem św.". W kazaniu podczas Eucharystii do postaci papieża Polaka nawiązał o. Paweł Janociński, duszpasterz japońskiej Polonii. „Święci obdarzają nas niekiedy niespodziewanie swoim uśmiechem z nieba, a nawet potrafią z humorem przypomnieć o swoim istnieniu, tak jak nam Polakom tutaj przypomniał się dziś bł. Jan Paweł II" – powiedział dominikanin.
oprac. lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bilcza: wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II w jego liturgiczne wspomnienie

W ramach obchodów liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II parafia w Bilczy koło Kielc przyjęła 22 października uroczyście jego relikwie, jako czwarta w diecezji wspólnota parafialna. „Chcemy rozbudzić zainteresowanie nauczaniem Jana Pawła II w połączeniu z modlitwą o powołania” - zapowiada ks. prefekt Michał Haśnik.
Sobotniej uroczystości przewodniczył ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, kanclerz kurii w Kielcach. Wierni w obecności relikwii odmówili także litanię do bł. Jana Pawła II, uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym oraz we Mszy św. Wspólnie modlono się również o pomyślność dla parafii, która 22 października obchodzi swoje 16-lecie.

W homilii ks. Kaszycki nawiązał do św. Piotra, którego współczesnym następcą był papież z Polski. Przypomniał m.in. ostatnie miesiące z życia Ojca Świętego, który nie mógł mówić, co należy odczytać jako „znak od Boga” i wezwanie do poznawania nauczania Jana Pawła II. To zadanie dla każdego czciciela błogosławionego, a dla parafii posiadającej jego relikwie – szczególne zobowiązanie.

Po zakończeniu Eucharystii, wysłuchaniu deklamacji i odśpiewaniu ulubionych pieśni Jana Pawła II, oddawano cześć relikwiom przez ucałowanie. Nikt nie wyszedł bez kremówki, których kilkaset duszpasterze sprowadzili z samych Wadowic.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, radni gminy Morawica, strażacy, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.

Duszpasterze w Bilczy planują adorację przy relikwiach w każdy pierwszy czwartek miesiąca. „Będziemy wówczas modlić się także o powołania, bo nasza młoda wspólnota w 2012 r. będzie przeżywała pierwsze w jej historii prymicje” – wyjaśnia ks. Haśnik.

Relikwie bł. Jana Pawła II posiadają: bazylika katedralna, kościół św. Wojciecha, sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Bp Kazimierz Ryczan erygował parafię pw. św. Kazimierza w Bilczy 7 października 1995 r. i w tym samym roku poświęcił plac pod budowę kościoła i plebanii. Parafia liczy ok. 2800 wiernych.
dziar / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Fortuniak: bł. Jan Paweł II stał się ziarnem wrzuconym w ziemię

Do ziarna wrzuconego w ziemię, które w czasie Bogu wiadomym wyda plon stukrotny przyrównał bł. Jana Pawła II bp Zdzisław Fortuniak. Poznański biskup pomocniczy wieczorem 22 października, w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, odprawił pierwszą Sumę odpustową w nowo wybudowanym kościele pw. tego błogosławionego w Luboniu-Żabikowie koło Poznania, pierwszej świątyni pod tym wezwaniem w archidiecezji poznańskiej.
„Przeżywamy historyczną chwilę – pierwszy w naszym kościele odpust, podczas którego chcemy oddać cześć Bogu wraz z obecnym wśród nas w znaku relikwii patronem tej świątyni, bł. Janem Pawłem II” – podkreślił na rozpoczęcie liturgii ks. kan. Bernard Cegła. Proboszcz parafii pw. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie, z której wydzielona została parafia pw. bł. Jana Pawła II zachęcił również uczestników uroczystości do modlitw, „aby obok imienia, które otrzymała parafia, również duch bł. Jana Pawła został przyjęty w naszych sercach, a jego wskazania były realizowane w naszym życiu”.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały uczczone podczas uroczystości odpustowej, parafia w Luboniu-Żabikowie otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza podczas pielgrzymki dziękczynnej archidiecezji poznańskiej za beatyfikację papieża Polaka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się we wrześniu br.

Przewodniczący Sumie odpustowej bp Zdzisław Fortuniak w wygłoszonej homilii przypomniał dzień 16 października 1978 r., dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i sprawowaną przez niego później, 22 października, Mszę św. inaugurującą pontyfikat. Przywołał też wypowiedziane wówczas pamiętne słowa papieża: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Poznański biskup pomocniczy wskazał też na wielkość pontyfikatu bł. Jana Pawła II, której wyrazem była m.in. troska o jedność i pokój na świecie czy też szerzenie w świecie Bożego Miłosierdzia. Zauważył jednocześnie, że poprzez swoją posługę pasterską „rzucał on zasiew ziarna nadziei”, jednak „wielkich owoców nie dane mu było oglądać za życia”, gdyż na przeszkodzie temu „stanęli ludzie, którzy, jak się zdaje, bardziej niż Chrystusa wołającego o miłość wsłuchiwali się w głos polityków”.

„Jan Paweł II stał się ziarnem wrzuconym w ziemię, które, jak ufamy, przyniesie owoc stukrotny w Bogu wiadomym czasie” – stwierdził bp Fortuniak nazywając papieża „prorokiem nowej ewangelizacja świata, w którym Bóg jest wielkim nieobecnym”.

Kaznodzieja przypomniał również list, jaki Jan Paweł II skierował do swoich rodaków po swoim wyborze na Stolicę Piotrową, który dziś nabiera nowego znaczenia wciąż pozostając aktualnym.

„«Proszę was, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa», pisał do nas Jan Paweł II” – przypomniał bp Fortuniak dodając, że błogosławiony papież zaprasza nas, abyśmy razem z nim odpowiedzieli na pytanie samego Chrystusa: „Czy miłujesz Mnie?”.

Nowo wybudowany kościół w Luboniu-Żabikowie koło Poznania po beatyfikacji papieża Polaka w maju br. jako pierwszy kościół w archidiecezji poznańskiej otrzymał imię bł. Jana Pawła II. Natomiast nowa parafia, której centrum będzie stanowił, została wydzielona z 15-tysięcznej parafii pw. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie.

Budowa świątyni rozpoczęła się w 2009 r., a w ubiegłym roku odprawiona została w nim po raz pierwszy Pasterka. Przed świątynią ustawiono natomiast 62-tonowy kamień z napisem „Tu es Petrus” (Ty jesteś Piotr), na którym umieszczono krzyż na wzór papieskiego pastorału.

„Trud budowy kościoła został podjęty przez ks. Bernarda Cegłę, proboszcza parafii pw. św. Barbary, i lubońskich parafian w 2008 r. Natomiast rok wcześniej zostałem skierowany do pracy w tutejszej parafii z zadaniem utworzenia nowej wspólnoty parafialnej w Luboniu” – wyjaśnił w rozmowie z KAI ks. Rafał Nowak dodając, że jego parafia docelowo będzie liczyła ok. 5 tys. wiernych.

Ks. Nowak zaznaczył również, że młoda wspólnota parafialna przygotowywała się do swojej pierwszej uroczystości odpustowej przez cały tydzień podczas, którego codziennie odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi św., zakończona odmówieniem Litanii do bł. Jana Pawła II. „Bardzo wielu parafian skorzystało w tym czasie przygotowania do odpustu z sakramentu pojednania” – podkreślił z radością proboszcz.

W grudniu 2010 r. abp Stanisław Gądecki poświęcił ważący 21 kg kamień węgielny, który został wmurowany w ścianę świątyni. Kamień ten pochodzi z Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu, najstarszej polskiej katedry, a poświęcił go Jan Paweł II podczas swojej wizyty w stolicy Wielkopolski 20 czerwca 1983 r. Metropolita poznański poświęcił także 500-kilogramowy dzwon umieszczony w wieży budowanej świątyni, nadając mu imię Szymon Piotr.
bt / Luboń-Żabikowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: pierwsze uroczystości odpustowe w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II

W ramach liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" 22 października odbyły się pierwsze uroczystości odpustowe. Do relikwii swojego patrona pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. W głównej sumie odpustowej i „procesji światła” uczestniczyły rzesze wiernych.
W homilii podczas uroczystej sumy odpustowej bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podkreślał, że dziś na nowo należy przyjąć orędzie, które ludziom i Kościołowi przekazywał Jan Paweł II. „Trzeba na nowo odkryć niestrudzoną misję bł. Jana Pawła II i papieskie wołanie „Nie lękajcie się!” - mówił hierarcha.

Biskup zaznaczył, że należy modlić się za wstawiennictwem Ojca Świętego o to, by ludzie pozbyli się lęku i otwierali się na Chrystusa. „To jest wołanie do współczesnego człowieka, który często nie wie co nosi w sercu, jest niepewny sensu swojego istnienia” - podkreślił kustosz sanktuarium. Jego zdaniem bł. Jan Paweł II pomaga współczesnemu pokoleniu być otwartym na słowo Boże.

„Wyrażamy wdzięczność za dar jego wielkiego pontyfikatu idąc za jego nauczaniem wzywającym do modlitwy” - mówił bp Zając.

Po nabożeństwie odbyła się „procesja światła”. W uroczystościach w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” uczestniczyli biskupi i księża archidiecezji krakowskiej, mieszkańcy Krakowa, a także pielgrzymi z całej Polski.

Uroczystości odpustowe poprzedziło triduum modlitewne, które rozpoczęło się w środę 19 października. Przed południem w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II do relikwii swojego Patrona pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. Zaś w Auli Jana Pawła II odbył się spektakl pt. "Dzień Gniewu" przygotowany przez młodzież z Trzebini na podstawie dramatu Romana Brandstaettera.

Natomiast w Kościele Relikwii odbyło się widowisko muzyczno – poetyckie „Ja jestem Słowianin. Świadek Nadziei”.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Fortuniak: Jan Paweł II był prorokiem

Jan Paweł II był prorokiem, widzącym, obdarzony Duchem Bożym – mówił w homilii bp Zdzisław Fortuniak. Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w poznańskim kościele pw. św. Marcina.
Bp Fortuniak przypomniał słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas Mszy św. 22 października 1978 r., inaugurującej jego pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Określił polskiego papieża „zwiastunem nowiny o zbawieniu i pokoju”.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że dialog z Chrystusem naznaczył jego życie. Z drugiej strony, pragnął służyć człowiekowi, któremu potrzebne jest przede wszystkim Boże Miłosierdzie.

Zdaniem bp. Fortuniaka nikt bardziej niż papież Polak nie zabiegał o jedność i pokój na świecie. – Czynił to z największą pokorą, wiedząc, że wiele podziałów ma źródło w minionych wydarzeniach – podkreślił kaznodzieja. Jako pierwszy dokonywał znaku oczyszczenia pamięci.

Bp Fortuniak zwrócił uwagę, że Jana Pawła II można nazwać prorokiem nowej ewangelizacji świata, w którym Bóg jest wielkim nieobecnym. – Mając Ducha Bożego dostrzegał to także w naszej ojczyźnie – stwierdził bp Fortuniak.

Jak zauważył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, papież Polak stał się ziarnem rzuconym w ziemię. – Owoce jego działalności zobaczymy w czasie Bogu wiadomym – przekonywał bp Fortuniak.

W Eucharystii uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Sołacki Chór Kameralny pod dyrekcją Marianny Majchrzak.
msz / Poznań
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Święty Krzyż: pielgrzymi z Polski i Słowacji uczcili wraz z oblatami bł. Jana Pawła II

Blisko tysiąc pielgrzymów z Polski i Słowacji wraz z Misjonarzami Oblatami Marii Niepokalanej uroczyście obchodziło na Świętym Krzyżu pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii, której przewodniczył superior o. Zygfryd Wiecha OMI, oblaci dziękowali Bogu za dar bł. Jana Pawła II.
Przeor świętokrzyskiego opactwa w swej homilii wskazał, że papież bł. Jan Paweł II dla Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wyjątkowym orędownikiem.

- Umiłowany Jan Paweł II, podobnie jak św. Paweł, Apostoł narodów, uczy nas oblatów – misjonarzy, jak realizować misję, którą powierzył nam Chrystus. Bł. Jan Paweł II niewątpliwie jest dla nas niedoścignionym wzorem umiłowania prawdy ewangelii i głoszenia jej mądrości przede wszystkim swoim życiem i codziennym posługiwaniem, tam gdzie Kościół nas posyła – mówił o. Wiecha OMI.

- Dziękujemy dziś wraz z całym Kościołem, z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie za nowego błogosławionego, którego dziś po raz pierwszy wspominamy w liturgii Kościoła – podkreślił superior.

Ojcowie pełniący posługę wśród pielgrzymów mówili o misyjnym zaangażowaniu papieża Polaka. Wraz z pątnikami przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego odmawiali modlitwę ku czci patrona dzisiejszego dnia. Także nowicjusze oprowadzając po wystawie misyjnej zwracali uwagę na pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do krajów misyjnych i jego wielką troskę o dzieło misyjne Kościoła.

- Dziś w sposób szczególny podkreślaliśmy wśród przybyłych pielgrzymów i turystów osobę bł. Jana Pawła II, jako misjonarza – poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI.

- W przededniu rozpoczynającego się 85. Tygodnia Misyjnego, jako duchowi synowie św. Eugeniusza de Mazenoda i zaangażowani w dzieło misyjne Kościoła, chcieliśmy przypomnieć osobę nowego błogosławionego, jako niestrudzonego misjonarza naszych czasów – podkreślił o. Malajka OMI.

Jutro, w niedzielę misyjną pod hasłem „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” oblaci będą przeżywać doroczne, jesienne spotkanie Przyjaciół Misji Oblackich z regionu świętokrzyskiego.

Tego dnia świętokrzyscy zakonnicy będą modlili się w intencji misji i misjonarzy. Będą też prosić Boga o nowe powołania. Eucharystii o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp Eugeniusz Juretzko OMI z Kamerunu.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
apis / Święty Krzyż
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bydgoszcz: wprowadzenie relikwii w parafii bł. Jana Pawła II

W obchodzone po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II w bydgoskiej parafii, której patronuje papież-Polak, miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii. Eucharystii przewodniczył bp Jan Tyrawa.
Ordynariusz bydgoski podkreślił, że relikwie są wyrazem symbolicznej obecności danego świętego czy błogosławionego. Dodał, że to kontynuacja tradycji chrześcijańskiej, gdy wspomnienie świętych, zwłaszcza męczenników, gromadziło wiernych wokół wielkich osób i miejsc naznaczonych krwią. – Dzisiaj ta tradycja zostaje rozszerzona nie tylko na męczenników, ale i na wyznawców. Relikwie są znakiem pewnej tożsamości, wokół nich gromadzi się wspólnota, budując w ten sposób swoją świadomość, jedność międzypokoleniową oraz tradycję – powiedział bp Jan Tyrawa.

Parafia bł. Jana Pawła II w Bydgoszczy została erygowana w dniu beatyfikacji Ojca Świętego – 1 maja br. Wcześniej był to ośrodek duszpasterski. Dzięki staraniom proboszcza i zgodzie kard. Stanisława Dziwisza wspólnota otrzymała relikwie pierwszego stopnia (krwi). – Zwróciliśmy się z prośbą o ich otrzymanie i uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź. Wówczas w sercu poczułem wielką radość. Tak młoda parafia dostępuje tak wielkiego zaszczytu – powiedział proboszcz ks. Jarosław Czuliński.

Kapłan podkreślił, że kiedy dokonuje się tak znaczący i historyczny moment, każdy powinien spojrzeć przede wszystkim na swoją wiarę. – To refleksja nad tym, jak ja w swoim życiu realizuję to, do czego powołał mnie Bóg. Czy spełniam wszystko, czego ode mnie oczekuje, a przez co już teraz na ziemi zdobywam tę świętość. Błogosławiony Jan Paweł II to dla nas naoczny świadek. Widzieliśmy całe świadectwo jego życia. Tym bardziej relikwie, które otrzymujemy, powinny nam uświadomić, że ta świętość jest czymś realnym – dodał ks. Czuliński.

Relikwie zostały wniesione przez rodzinę. W procesji do ołtarza szli Renata i Arkadiusz Kałamaja wraz z córkami. Kiedy dowiedzieli się, że to właśnie oni dostąpią tego zaszczytu, byli bardzo wzruszeni. – To wyróżnienie, ponieważ Jan Paweł II jest wciąż obecny wśród nas, w naszym życiu rodzinnym. On zostawił nam wielką spuściznę, którą musimy podejmować. Dzieci nie znają Jana Pawła II tak, jak my. Chodzą jednak do szkoły katolickiej, gdzie jego nauczanie nie jest obce – powiedzieli.

Obecnie nabożeństwa i spotkania liturgiczne odbywają się w kaplicy. W przyszłości w jej sąsiedztwie zostanie wybudowana świątynia. W każdy pierwszy czwartek miesiąca począwszy od listopada będą odprawiane Msze św. za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.
jm / Bydgoszcz
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Ziemia Święta: bł. Jan Paweł II orędownikiem jedności i pokoju

O dar pokoju dla Ziemi Świętej oraz o jedność wszystkich chrześcijan modliły się dziś za przyczyną bł. Jana Pawła II lokalne wspólnoty kościoła jerozolimskiego oraz pielgrzymi. Celebracja pierwszego liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II w diecezji łacińskiego patriarchatu Jerozolimy była głównie zasługą Polaków pełniących tutaj posługę oraz licznie pielgrzymujących po Miejscach Świętych.
Liturgia Godzin oraz Msza św. ku czci bł. Karola Wojtyły były celebrowane przede wszystkim w licznych wspólnotach zakonnych. Posługujący tutaj kapłani, bracia i siostry zakonne, podziękowali Panu Bogu za przykład świętego życia Papieża Polaka oraz modlili się za jego wstawiennictwem o dar pokoju dla Ziemi Świętej i całego świata.

Również pielgrzymi, a zwłaszcza Polacy, w program nawiedzania sanktuariów Ziemi Świętej włączyli modlitwę do błogosławionego Papieża, pielgrzyma świata i pątnika po sanktuariach naszego Odkupienia, o ewangelicznego ducha dla uczniów Jezusa oraz o jedność wszystkich chrześcijan.

W przygotowaniu liturgii wspomnienia bł. Jana Pawła II cenną pomocą okazała się nowoczesna technologia Internetu. Niektórzy kapłani odmawiali godziny brewiarzowe ze wspomnienia dzięki aplikacjom na telefonach komórkowych. Nawet klauzurowe siostry karmelitanki z Betlejem dzięki materiałom dostępnym na stronach internetowych przygotowały celebrację wspomnienia liturgicznego w międzynarodowej, francuskojęzycznej wspólnocie.
RV / Jerozolima
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Rzym: 30-lecie Fundacji Jana Pawła II

Mszą w Bazylice św. Piotra rozpoczęły się trzydniowe obchody 30-lecia Fundacji Jana Pawła II. Bierze w nich udział ponad 500 osób. Na poniedziałek przewidziana jest specjalna audiencja u Benedykta XVI. Fundacja powstała z woli Jana Pawła II jako dzieło polonijne.
Miała zabiegać o umacnianie więzi narodu polskiego ze Stolicą Apostolską, czemu służył między innymi Dom Polski w Rzymie. Z czasem jednak zmienił się zarówno charakter fundacji, jak i cel jej działalności. Dziś jest ona instytucją międzynarodową, a jej głównym zadaniem jest przekazywanie dziedzictwa Jana Pawła II przyszłym pokoleniom.

„Nasze hasło brzmi: niesiemy w przyszłość dziedzictwo Jana Pawła II – ks. Andrzej Dobrzyński, organizator rocznicowych uroczystości. – Papież sam mówił, że to, co dokonało się za jego pontyfikatu, jest pewnym dziedzictwem dobra, które trzeba przekazać kolejnym pokoleniom. I fundacja w miarę swoich możliwości stara się to czynić. Ojciec Święty podkreślał też, że nie ma lepszej inwestycji w przyszłość, jak wykształcenie młodych ludzi. Stąd nasz program stypendialny dla studentów z byłego bloku wschodniego, którzy studiują w Lublinie i Krakowie. Możemy się pochwalić, że mamy już ponad 800 absolwentów, w tym 80 po doktoratach”.
RV / Rzym
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II już nie tylko w Rzymie i w Polsce

Dziś po raz pierwszy przypada liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II. Według pierwotnych postanowień miało być ono obchodzone jedynie w Rzymie i w Polsce. Ogólnoświatowy kult publiczny przysługuje bowiem tylko świętym, a nie błogosławionym.
W drodze wyjątku, ze względu na szczególne znaczenie Jana Pawła II, watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zgadza się na wpisanie dzisiejszego wspomnienia do kalendarzy liturgicznych również w innych diecezjach czy nawet całych krajach. Jak zauważa pracujący w tej kongregacji ks. Arkadiusz Nocoń, geografia kultu Jana Pawła II stale się poszerza.

„Dotychczas o wpisanie do swojego kalendarza wspomnienia bł. Jana Pawła II poprosiły konferencje biskupów takich krajów jak Francja, Węgry, Białoruś, Ukraina, Słowenia, Japonia, Meksyk, Urugwaj i Konferencja Biskupów Krajów Skandynawskich – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Nocoń. – Ponadto powstało również wiele parafii i kościołów pod wezwaniem bł. Jana Pawła II. Między innymi po jednym kościele w Hiszpanii, Słowacji, Gwatemali i Togo. Dwa kościoły we Włoszech, Kolumbii i Wenezueli. A po trzy kościoły w Brazylii, Indiach i Stanach Zjednoczonych”.
RV / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Jasna Góra: modlitwa przyjaciół bł. Jana Pawła II w jego liturgiczne wspomnienie

Przyjaciele Karola Wojtyły z grupy "Środowisko" zebrali się 22 października na Jasnej Górze na modlitwie w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Eucharystii z tej okazji przewodniczył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak.
- Z wielką radością odprawiamy tutaj Mszę św. według formularza ku czci błogosławionego papieża i bardzo się modlimy, by kult naszego Rodaka się rozszerzał – powiedział abp Nowak. „Zawierzamy kult bł. Jana Pawła II, bardzo się modlimy, by niedługo można go było nazwać już świętym, o jego kanonizację, ale nade wszystko modlimy się, żebyśmy umieli tego świętego przyjąć, byśmy umieli otworzyć serca na tego pięknego duchowo człowieka” - mówił hierarcha.

Tzw. „Środowisko Jana Pawła II”, do którego należą przyjaciele i wychowankowie błogosławionego papieża z czasów, kiedy był jeszcze wikariuszem, duszpasterzem akademickim, biskupem i kardynałem krakowskim, pielgrzymuje na Jasną Górę od kilkudziesięciu lat.

Przyjaciel Karola Wojtyły prof. Karol Tarnowski przyznaje jednak, że dzisiejsza modlitwa przed Cudownym Obrazem jest wzruszająca. - Myśmy go zawsze uważali za świętego, ale teraz kiedy potwierdził to Kościół, sytuacja jest wyjątkowa. Zawsze wspominamy go jako naszego ojca, wspominamy wszystkie spotkania z nim, które były dla nas szalenie ważne, tym bardziej, że on udzielał nam ślubu, chrzcił nasze dzieci, był dla nas człowiekiem bardzo nam bliskim – powiedział Tarnowski.

Grupa „Środowisko” zwana również „Rodzinką”, „Paczką”, czy „Wujkowym towarzystwem” choć już w zmienionym składzie, utrzymywała kontakty z Janem Pawłem II aż do jego śmierci. – On mówił wujek pozostaje wujkiem i kiedy przeniósł się do Watykanu i o te kontakty było trudniej, to nadal je utrzymywaliśmy. Nawet uprawialiśmy w Castel Gandolfo tzw. suche kajaki czyli w ogrodach, przy ognisku śpiewaliśmy, jak dawniej, nasze piosenki – mówił inny przyjaciel Ojca Świętego, Piotr Malecki.

Dzisiaj około 200 osób identyfikuje się ze „Środowiskiem”, w tym dzieci i wnuki pierwszych uczestników wypraw z ks. Karolem Wojtyłą.

Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne drugi dzień modlą się uczestnicy Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. - Jestem przekonany, że Jan Paweł II, który tak bardzo troszczył się o powołania, nie tylko do życia kapłańskiego czy zakonnego, ale także o powołania do życia małżeńskiego, z wysokości nieba teraz wspiera wszystkich powołanych, prosimy go o to – powiedział ks. Czesław Parzyszek, członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, Przewodniczący Konsulty i Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich.

W dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę przybyli członkowie Ruchu Komunia i Wyzwolenie, którego celem jest wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa. Oni także modlili się za wstawiennictwem błogosławionego Papieża.

- Przybywamy Maryjo z ufnością i wdzięcznością za dar błogosławionego Jana Pawła, a także za dar spotkania ks. Luigi Giussaniego. Jan Paweł II często żartował mówiąc, wy z "Comunione e Liberazione" (Komunia i Wyzwolenie) żyjecie tym, co ja głoszę. Dziękujemy Ci Panie dzisiaj za ten znak zespolenia Jana Pawła z ks. Giussanim, za ten znak przyjaźni, która nie przemija, która jest na wieki, która pokazuje komunię z Bogiem – mówił podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej ks. Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny w Polsce za ruch "Komunia i Wyzwolenie".

Z okazji wspomnienia bł. Jana Pawła II Jasna Góra jest odświętnie udekorowana portretami papieża, papieskimi flagami i kwiatami w żółto-białych kolorach.
it / Częstochowa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Japonia: w dniu wspomnienia bł. Jana Pawła II pierwszy kurs „100 tygodni z Pismem św.”

Dziś, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w Tokio odbyło się pierwsze spotkanie polonijnej grupy studyjnej „100 tygodni z Pismem św.". Zajęcia odbywają się w klasztorze ojców dominikanów w Tokio-Shibuya a prowadzi je o. Paweł Janociński, duszpasterz japońskiej Polonii.
Po omówieniu pierwszych 11 rozdziałów z Księgi Rodzaju odbyła się Eucharystia w czasie której uczestnicy dziękowali m. in. za łaskę, że doszło do finalizacji projektu. W kazaniu o. Janociński nawiązał m.in. do postaci bł. Jana Pawła II. „Święci obdarzają nas niekiedy niespodziewanie swoim uśmiechem z nieba, a nawet potrafią z humorem przypomnieć o swoim istnieniu, tak jak nam Polakom tutaj przypomniał się dziś bł. Jan Paweł II" – powiedział dominikanin.

Kurs "100 tygodni", zapoczątkowany w Katolickim Centrum Studyjnym "Shinsei Kaikan" w Tokio, stał się popularny w całej Japonii, a nawet zagranicą, zwłaszcza w Korei Południowej. W niektórych parafiach, np. w Kamakurze koło Jokohamy, uczestniczy w nim ponad 100 wiernych.

W Japonii działa obecnie ponad 50 grup, w samej archidiecezji tokijskiej jest ich kilkanaście. W "Shinsei Kaikan" prowadzone jest obecnie trzyletnie szkolenie około 70 przyszłych moderatorów.

Metoda kursu biblijnego "100 tygodni z Pismem Świętym", wypracowana przed ponad 30 laty przez francuskiego misjonarza, o. Marcela Le Dorze, polega na dzieleniu się refleksją nad przeczytanymi w ciągu tygodnia fragmentami Biblii i modlitwą w grupach studyjnych. Grupy te liczą nie więcej niż 18 osób i spotykają się raz w tygodniu.

Dwugodzinne spotkanie rozpoczyna się pieśnią religijną związaną z omawianym tematem z Pisma Świętego i modlitwą do Ducha Świętego. Po przypomnieniu materiału sprzed tygodnia, każdy uczestnik ma kilka minut na podzielenie się swoimi wrażeniami i refleksjami związanymi z przeczytanym tekstem. Po modlitwie i refleksji podsumowującej, głos zabiera moderator - specjalnie przygotowana osoba duchowna lub świecka - przedstawiając podjęty temat i odpowiadając na pytania.
o. pj (KAI) / Tokio
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Podsarnie k. Raby Wyżnej: druga na Podhalu parafia pw. bł. Jana Pawła II

Relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II otrzymali wierni w Podsarniu-Harkabuzie koło Raby Wyżnej w czasie uroczystości nadania parafii wezwania bł. Jana Pawła II. Przewodniczył im 22 października bp Jan Szkodoń z Krakowa. Jest to już druga na Podhalu parafia pod wezwaniem papieża Polaka.
Bp Szkodoń podkreślił, że taki patronat bardzo zobowiązuje. – Jan Paweł II umiłował Boga nade wszystko. Musicie o tym cały czas pamiętać i wzorować się na nim – mówił. Zwrócił się też do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania. – Bądźcie apostołami Pana Jezusa w rodzinie, w szkole. Nie zapomnijcie o nim, kiedy będzie studiować, pracować. Wzywam was, abyście byli w życiu dorosłym współczesnymi apostołami Jezusa – apelował bp Szkodoń. Na koniec przypomniał słowa Jana Pawła II z inauguracji jego pontyfikatu, aby otworzyć drzwi Chrystusowi. Wyraził też wielką radość, że może poprowadzić pierwszą sumę odpustową w Podsarniu-Harkabuzie.

Bp Szkodoń odczytał dekret nadający parafii w Podsarniu-Harkabuzie wezwanie bł. Jana Pawła II. Dokument podpisał kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Hierarcha przekazał także relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II, poświęcił również ołtarz główny, w którym znajduje się obraz z wizerunkiem błogosławionego papieża. Obraz namalowała Róża Kozecka z Krakowa. Nawiązuje on do portretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Jak zapewnia ks. Leszek Uroda, proboszcz parafii w Podsarniu-Harkabuzie relikwiarz nie będzie zamknięty w skarbcu parafialnym. – Będzie cały wystawiony w głównym ołtarzu, gdzie jest przygotowane dla niego specjalne miejsce – podkreśla proboszcz. Bp Szkodoń poświęcił ponadto nową chrzcielnicę i figurę Matki Bożej.

Na uroczystości nadania parafii wezwania bł. Jana Pawła II przybyli licznie mieszkańcy miejscowości Podsarnie i Harkabuz oraz okolicznych wiosek. Obecni byli duchowni z całego dekanatu Jabłonka, przedstawiciele władz samorządowych oraz poseł Edward Siarka z Prawa i Sprawiedliwości, pochodzący z Podsarnia. Przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi, z miejscowej szkoły i OSP. Liturgię wzbogaciły śpiewem dziewczynki z parafialnej scholi. Wiele młodych osób, zwłaszcza kobiet, przyjmujących sakrament bierzmowania, ubranych było w stroje regionalne.

Proboszcz dziękując wszystkim za organizację uroczystości, podkreślił, że w tym roku parafię czeka jeszcze jedno wielkie wydarzenie. – 15 grudnia nasza szkoła w Podsarniu przyjmie imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Zechciejmy wszyscy znaleźć czas i uświetnić to historyczne wydarzenie – mówił ks. Uroda.

Z okazji nadania parafii wezwania bł. Jana Pawła II został wydany specjalny, okolicznościowy album pt. „Dla Boga i ludzi”. Znajdują się w nim zdjęcia z placu budowy kościoła w Podsarniu i fragmenty homilii kard. Stanisława Dziwisza, który w październiku 2010 r. poświęcił nowy kościół. Kamień węgielny dla kościoła poświęcił w maju 2006 r. na krakowskich Błoniach papież Benedykt XVI.

Na Podhalu jest to już druga parafia pw. Jana Pawła II. Pierwsza powstała w Nowym Targu na Równi Szaflarskiej. Uroczystości odbyły się tam 1 maja br. Bł. Jan Paweł II patronuje także kościołowi w Długopolu, gdzie posługę duszpasterską sprawują księża z sanktuarium Gaździny Podhala w Ludźmierzu.
jg / Podsarnie
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Rzym: kard. Dziwisz przewodniczył Mszy św. w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II (dokumentacja)

Jan Paweł II może nas inspirować w dziele nowej ewangelizacji, tak bardzo upragnionej przez niego i wspieranej wytrwale przez jego Następcę” - powiedział kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przewodniczył dziś przed południem w Bazylice Watykańskiej Mszy św. w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.
Publikujemy tekst wprowadzenia i homilii kard. Stanisława Dziwisza:

Wprowadzenie

Bracia i Siostry!

Z wielkim wzruszeniem przystępujemy dzisiaj do sprawowania Eucharystii w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. Sprawujemy ją w Bazylice św. Piotra, w bliskości ołtarza przy którym spoczywa Błogosławiony i prowadzi nadal swój dialog z Bogiem i Boga z nami. Dziś ten dialog jest jeszcze bardziej ożywiony i bardzo nam potrzebny.

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej Eucharystii. W sposób szczególny witam członków oraz przyjaciół zasłużonej już Fundacji Jana Pawła II, która w tych dniach obchodzi trzydziestą rocznicę swojego powstania.

Za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II polecajmy Bogu wszystkie sprawy Kościoła powszechnego. Polecajmy osobę i pasterską posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, aby nadal umacniał braci w wierze. Módlmy się za Kościół w Polsce, za jego pasterzy i wiernych, a także za wszystkich dźwigających odpowiedzialność za kształt życia społecznego i politycznego w naszej Ojczyźnie.
Przeprośmy również Boga za nasze niewierności i grzechy, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.


Homilia

1. Jakże przejmująco brzmi dzisiejsza Ewangelia odczytana w Bazylice noszącej imię apostoła Piotra. To tutaj, w podziemiach Bazyliki, spoczywa człowiek, na którym Chrystus zbudował swój Kościół. Pamiętamy scenę z Cezarei Filipowej. Na pytanie Mistrza: „A wy za kogo Mnie uważacie”, odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 15-16). Po tych słowach Jezus nazwał apostoła „błogosławionym” i dodał: „Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19). Wiara Piotra stała się fundamentem wspólnoty uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

Jezus znał serce i żywą wiarę prostego Rybaka z Galilei, bo wiedział, co kryje się w człowieku. Dlatego powierzył mu los wspólnoty swoich uczniów. Przed wniebowstąpieniem, przed powrotem do domu Ojca niebieskiego przeprowadził z Piotrem decydującą rozmowę. Trzy razy, w formie uroczystej, postawił mu to samo pytanie, by je zapamiętał na całe życie. Pytanie dotyczyło tego, co najważniejsze, bo dotyczyło miłości. „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci”. Szczera i pokorna odpowiedź nie budziła wątpliwości: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Taka odpowiedź spełniała najważniejszy warunek podjęcia pasterskiego zadania: „Paś owce moje” (por. J 21, 15-17).

Piotr dotrzymał słowa, a jego miłość do Pana przyjęła kształt służby Kościołowi i zaprowadziła go w końcu do stolicy rzymskiego imperium, gdzie złożył najwyższe świadectwo wierności. Odczytana przy grobie Księcia Apostołów Ewangelia nie jest dla nas tylko zapisem historycznej sceny znad Jeziora Galilejskiego. Dzisiaj my sami stajemy się uczestnikami tamtego dialogu, bo słowo Boże skierowane jest do nas. Również do nas skierowane jest pytanie o miłość.

2. Jest jeszcze jedna racja, dlaczego dzisiejsza Ewangelia jest dla nas przejmująca. Odczytujemy ją w pobliżu grobu człowieka, którego nazywaliśmy Piotrem naszych czasów, i rzeczywiście był nim przez ponad dwadzieścia sześć lat. On sam szukał w doświadczeniu Szymona Piotra punktu odniesienia do zrozumienia niezwykłej misji, którą podejmował trzydzieści trzy lata temu. Nazajutrz po uroczystej inauguracji swojego pontyfikatu, Jan Paweł II pisał w liście do Archidiecezji Krakowskiej: „Wierzcie mi, że udając się do Rzymu na konklawe, najbardziej pragnąłem wrócić do was, do mojej umiłowanej archidiecezji i do Ojczyzny. Skoro jednak inna była wola Chrystusa Pana, zostaję i podejmuję to nowe posłannictwo, które mi wyznaczył. Jakże zaszczytne, ale jakże zarazem trudne i odpowiedzialne! Ponad ludzkie siły, jeślibyśmy po ludzku tylko myśleli i rozumowali. Czyż święty Piotr nie lękał się tego powołania, czyż nie prosił Chrystusa: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny» (Łk 5, 8)? Czyż jeszcze po zmartwychwstaniu nie wskazywał na Jana apostoła, pytając: «Panie, a co z nim będzie?» Ale Chrystus Pan zdecydował: «Co tobie do tego – ty pójdź za Mną»” (J 21, 21-22).

Byliśmy świadkami, jak przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II odpowiadał na wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. On na to wezwanie odpowiedział już wcześniej, podejmując posługę jako kapłan, a potem jako pasterz Kościoła krakowskiego. Ale 16 października 1978 roku stanął przed nowym, najtrudniejszym wyzwaniem. Podjął je w duchu posłuszeństwa Chrystusowi, zawierzając wszystko Jego Najświętszej Matce. Do tej decyzji przygotował go nieustanny dialog, jaki prowadził z Jezusem. Do tej decyzji było gotowe jego serce, choć po ludzku mogło zadrżeć przed ogromem czekających go zadań.

3. Dziś patrzymy na pontyfikat Jana Pawła II jako na dzieło spełnione. Znamy jego kolejne etapy i dokonania. Znamy rozmiary papieskiego nauczania, stanowiącego skarbiec pasterskiej mądrości, odpowiadającego na problemy współczesnego Kościoła i świata. Znamy styl papieskiej posługi, wykraczającej poza granice Rzymu, docierającej do najdalszych zakątków ziemi. Znamy rozliczne inicjatywy duszpasterskie Papieża. Wiemy również, że jego służba została przypieczętowana przelaną krwią podczas zamachu, a u schyłku życia cierpieniem. Wiemy, że Jan Paweł II zostawił nam świadectwo osobistej świętości, uznanej orzeczeniem Kościoła zaledwie sześć lat po jego odejściu do domu Ojca.

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI liturgiczne wspomnienie jego błogosławionego Poprzednika przypada w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Wtedy Jan Paweł II zarysował program swojej papieskiej posługi w trafiających do serc słowach: „Nie lękajcie się!” i „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. „Dzisiaj – mówił wtedy nowy Papież – tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem – proszę was, błagam was z pokorą i ufnością – pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego” (22 X 1978, n. 5). Jan Paweł II wskazywał na Jezusa Chrystusa jako na jedyną i ostateczną odpowiedź na najważniejsze pytania człowieka, na najważniejsze sprawy świata. Dlatego głosił niezmordowanie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię.

W świetle gigantycznej pracy Papieża, przemierzającego kraje i kontynenty, przemawiającego na wielu areopagach współczesnego świata, możemy odczytać słowa z Księgi proroka Izajasza: „O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie” (Iz 52, 7). Jan Paweł II czynił wszystko, aby Dobra Nowina docierała do współczesnego człowieka, aby – jak mówi prorok – „wszystkie krańce ziemi zobaczyły zbawienie naszego Boga” (Iz 52, 10).

4. Drodzy bracia i siostry, otrzymaliśmy wielki dar w osobie Jana Pawła II, w jego nauczaniu i świętości. Tym darem powinniśmy żyć, a także inspirować się nim w podejmowaniu nowych wyzwań, jakie przed nami stają. Jest naszym przywilejem i obowiązkiem utrwalać dziedzictwo błogosławionego Papieża, aby je przekazać następnym pokoleniom. Tą szlachetną intencją kieruje się między innymi Fundacja Jana Pawła II, założona trzydzieści lat temu. Była to opatrznościowa decyzja, która przyniosła obfite owoce i nadal je przynosi. Fundacja krzewi nauczanie swojego Patrona, promuje jego dziedzictwo, dając tym samym ważny wkład w naszą kulturę, w refleksję teologiczną, w styl życia Kościoła, w głębię dzieła ewangelizacji. Fundacja wspomaga również od początku ubogich, ale utalentowanych studentów ze Wschodu. W ten sposób podejmuje dalekosiężną inwestycję, bo inwestuje w młodego człowieka, w jego intelektualną i duchową formację.

Dziękujemy dziś Bogu za wszystkie dokonania Fundacji w minionych trzydziestu latach. Dziękujemy wszystkim jej pracownikom, członkom i przyjaciołom, sponsorom i dobroczyńcom wspierającym to dzieło. Jestem przekonany, że Jan Paweł II błogosławi wam wszystkim z nieba i zachęca do dalszej, wytrwałej pracy i hojności.

5. Dzisiaj pragniemy wszyscy podziękować Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II. Przeżyliśmy ją jako wielkie święto wiary i żywotności Kościoła, jako zachętę do osobistej odnowy życia, do świętości. Dzięki papieskiej decyzji Kościół otrzymał dar jakże bliskiego i mądrego przewodnika na drogach wiary, nadziei i miłości. Dziękujemy Ojcu Świętemu za pełne miłości słowa, jakie wypowiedział o swoim błogosławionym poprzedniku podczas beatyfikacji. „Moja posługa – mówił Benedykt XVI – była wspierana głęboką duchowością [Jana Pawła II] i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego cierpienia: Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne”.

Jan Paweł II może nas inspirować w dziele nowej ewangelizacji, tak bardzo upragnionej przez niego i wspieranej wytrwale przez jego Następcę. Angażując się w to dzieło, wypełniamy najlepiej testament Błogosławionego, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa i zachęcał nas, byśmy wypłynęli na głębię, by dzięki naszemu świadectwu Chrystus mógł jeszcze bardziej przemawiać do człowieka naszych czasów.

Zakończmy słowami Ojca Świętego wypowiedzianymi 1 maja na placu św. Piotra: „Błogosławiony jesteś, umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę ludu Bożego”. Amen.
(KAI) / Rzym
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski