Raciąż: parafia otrzymała relikwie bł. Jana Pawła II

Parafia Trójcy Świętej w Raciążu koło Tucholi otrzymała 13 listopada relikwie bł. Jana Pawła II. Przed laty, podczas spływów kajakowych Brdą, ks. Karol Wojtyła wraz młodzieżą przepływał przez teren tej parafii.
Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, który przewodniczył uroczystej Mszy z wprowadzeniem relikwii nazwał Jana Pawła II „wzorem umiejętnego gospodarowania życiem i licznymi talentami, którymi Bóg go obdarzył”.

Uroczystości rozpoczęła koronka do Miłosierdzia Bożego, po której wniesiono do kościoła relikwiarz z krwią błogosławionego papieża. Po oddaniu czci relikwiom w świątyni rozległy się oklaski. Po umieszczeniu relikwiarza w specjalnie przygotowanej niszy w ołtarzu bocznym, proboszcz parafii ks. kanonik Henryk Fetke odczytał list od kard. Stanisława Dziwisza, który wydał specjalny certyfikat autentyczności relikwii. Witając relikwie, proboszcz powiedział, że „parafia jest dumna, iż posiada relikwie papieża, który pokazywał, że można żyć będąc przyjacielem Boga”.

Bp Szlaga zachęcał wiernych do aktywnego życia chrześcijańskiego i wykorzystywania talentów, które Bóg daje każdemu. Kaznodzieja zauważył, że zdolności a także walory ducha człowieka należą „wielkich wartości”, którymi Bóg obdarza ludzi.

Biskup pelpliński apelował do wiernych parafii Raciąż, żeby uczyli się od Jana Pawła II „gospodarowania wszystkim, co Bóg zleca w ich ręce". Wyraził też nadzieję, że obecność relikwii papieża pomoże im „otwierać drzwi serc na Chrystusa”, jak wołał Jan Paweł II podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat.

Ks. proboszcz ogłosił, że od tej pory każdy czwartek w parafii Raciąż będzie dniem szczególnej modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. biskup pelpliński poświęcił pomnik bł. Jana Pawła II przed świątynią parafialną.

Na uroczystość wprowadzenia relikwii parafianie przygotowywali się duchowo przez rekolekcje prowadzone przez o. Melchiora Królika, paulina. Ponadto cała miejscowość została udekorowana na dzisiejsze święto.

Raciąż jest miejscowością liczącą ponad tysiąc mieszkańców, leżącą w Borach Tucholskich. Podczas wędrówek z młodzieżą ks. Karol Wojtyła pływał Brdą, która przepływa przez teren parafii.
ks. is / Raciąż
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: rozpoczął się cykl wykładów promujących myśli i nauczanie bł. Jana Pawła II

„Jan Paweł II. Posługa myślenia” - to cykl wykładów organizowanych w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Ich celem jest propagowanie myśli i nauczania papieża.
Pierwszy wykład pt. „Polska Jana Pawła II” wygłosił ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor naczelny kwartalnika ETHOS, dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Lublinie.
Ks. prof. Wierzbicki mówił m. in. o obecności „polskiego doświadczenia” w uniwersalnym nauczaniu Jana Pawła II.

„Historia naszego kraju, czerpanie z jego, co w niej najcenniejsze miało bardzo mocny wpływ na kształt papieskiego nauczania, na jego wizję świata, relację między religią a państwem, między indywidualnym człowiekiem a społeczeństwem i między narodami” - mówił ks. Wierzbicki. Jego zdaniem polskość papieża było widać szczególnie w homiliach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski.

„Była to tak naprawdę interpretacja polskości. Jan Paweł II aktywnie uczestniczył w sporze o polskość, czerpał z polskiej kultury, ale również ją tworzył. Swój patriotyzm definiował za Norwidem. Nadawał ojczyźnie pierwiastek personalistyczny” - podkreślał prof. Wierzbicki. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat różnic pomiędzy współczesną definicją patriotyzmu a tą, którą proponował Karol Wojtyła. Rozmawiano także na temat roli kultury i literatury w życiu Jana Pawła II.

Kolejny wykład odbędzie się 17 listopada. Na temat podstaw filozofii i teologii mówił będzie dr Dariusz Radziechowski. Natomiast na grudzień zaplanowano wykład o dr. Rafała Wilka OSPPE, który wygłosi wykład pt. „Człowiek – istota wolna” - informuje Mariusz Kuś z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. „Celem tych spotkań jest propagowanie nauczania i myśli bł. Jana Pawła II” - dodaje.

W ramach spotkań zaplanowano również wykład Izabeli Drobotowicz-Orkisz pt. „Aktor w teatrze słowa. Papież na scenie świata”, o. Michała Chaberka OP, pt. „Jan Paweł II, teoria ewolucji i inteligentny projekt”. Zaś dr Maria Zboralska będzie mówić o przekraczaniu siebie jako kluczu do antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Odbędą się również wystąpienia na temat wadowickich korzeni Jana Pawła II oraz koncepcji miłości w nauczaniu Karola Wojtyły.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 18. Udział w wykładach jest bezpłatny.

Organizatorami spotkań są Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 12 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: „Beatyfikacja i co dalej”? - dyskusja w ramach Dni Jana Pawła II

O znaczeniu i szansach, jakie przyniosła beatyfikacja bł. Jana Pawła II, o tym, które kwestie podjęte przez papieża pozostały otwarte i powinny być rozwijane i dyskutowane w Kościele – rozmawiali uczestnicy dyskusji panelowej pt. „Beatyfikacja i co dalej?”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 6. Dni Jana Pawła II, które odbywają się w Krakowie.
Podczas spotkania redaktor naczelny miesięcznika „Więź” Zbigniew Nosowski podkreślił, że jednym z niebezpieczeństw, jakie grożą po beatyfikacji Jana Pawła II, jest poprzestanie na tym co zewnętrzne, czyli wnoszenie pomników i zamknięcie pamięci w kamieniu czy traktowanie relikwii jako tylko czegoś zewnętrznego, co staje się celem samym w sobie. Kolejnym niebezpieczeństwem, na które wskazał redaktor jest fragmentaryczne traktowanie nauczania Jana Pawła II. „Nie należy poprzestać na powtarzaniu pobożnych cytatów, ale trzeba stosować nad nimi refleksję” - mówił.

Redaktor „Więzi” wskazał także trzy szanse jakie jego zdaniem przyniosła beatyfikacja. „Choć pontyfikat Jana Pawła II trwał bardzo długo to wielu spraw nie zakończył, ale w wielu zagadnieniem otworzył drzwi, dobrze byłoby ich nie przymykać, ale kontynuować” - podkreślił. „To pontyfikat zakończony, ale nie zamknięty” - dodał.

Jedną z szans są także duchowe dzieci, pokolenie Jana Pawła II. „Dla mnie są to osoby, które świadomie wybrały Jana Pawła II jako swego przewodnika” - tłumaczył. Szansą jak sam określił redaktor jest też czynnik „avanti”, czyli „naprzód”. Odnosząc się do niego wspominał swoją modlitwę przy grobie Jana Pawła II w Watykanie. Będąc tam słyszał jak strażnicy ze względu na tłumy ludzi zwracali się do pielgrzymów, by nie zatrzymywali się przy grobie papieża, ale płynnie przechodzili. „Wówczas pomyślałem, że Jan Paweł II chce, abyśmy szli naprzód, nie zatrzymywali się przy kamieniu, nie zamykali się na przeszłość” - zaznaczył Nosowski.

Podczas dyskusji uczestniczyli zastanawiali się o jakich tematach mówiło się po śmierci papieża, że będą trwałym dziedzictwem wymagającym pogłębienia. Ks. prof. José Noriega Bastos z Papieskiego Instytutu Jana Pawła II w Rzymie wskazał, że tym zagadnieniem jest m.in. kwestia miłości – w jaki sposób ona przestaje być sprawą prywatną, a staje się publiczną.

W trakcie dyskusji bp Grzegorz Ryś odniósł się do ostatniego spotkania przedstawicieli różnych religii w Asyżu i podkreślił, że papież Benedykt XVI poszedł w tej kwestii krok dalej niż Jan Paweł II, ponieważ na to spotkanie zaprosił także niewierzących. „Zauważyłem, że obecnie główny podział nie jest podziałem na ludzi religijnych i niereligijnych, ale na tych, którzy mają potrzeby duchowe i na takich, którzy od nich uciekają” - tłumaczył biskup. „Pieniądze, bałwochwalstwo to zdaniem obecnego papieża główne zagrożenia dla świata” - zwrócił uwagę hierarcha.

Z kolei ks. prof. Maciej Ostrowski z UPJP2 podkreślił, że Karol Wojtyła nie bał się dialogu ze światem, dlatego też nie należy gorszyć się światem, obrażać się na niego. „Trzeba starać się zrozumieć dzisiejszą młodzież, czy małżonków, którzy niekoniecznie żyje wartościami wskazywanymi przez Kościół, oczywiście nie akceptować zła, ale starać się zrozumieć takie sytuacje, pomagać – taka też była myśl Jana Pawła II” – mówił ks. prof. Ostrowski.

Odnosząc się do tego ks. prof. Adam Kubiś powiedział, że Kościół powinien cały czas stawać się znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi. Natomiast ks. prof. José Noriega Bartos wyznał, że wiele przesłań Jana Pawła II jest aktualnych dla współczesnego świata, prawdziwych i owocnych. „Najważniejsza jest kwestia rodziny, to zagadnienie papieża stanowi klucz do innych tematów” – powiedział. Na pytanie jak dzisiaj dawać światło młodym hierarcha odpowiedział, że należy tak jak Jan Paweł II ukazywać doświadczenie miłości, a także analizować go. „To Jan Paweł II wyjaśnił czym jest miłość” – podkreślił.

Natomiast dr Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego przyznał, że nie istnieje jedno pokolenie JP2, ale w polskim społeczeństwie istnieją federacje pokoleń, dla których papież jest ważny. „Jesteśmy społeczeństwem grzesznym, ale zapewne społeczeństwem Jana Pawła II” – mówił.

Organizatorami spotkania był Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 09 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: jutro rozpoczną się VI Dni Jana Pawła II

„Godność” to hasło przewodnie VI Dni Jana Pawła II, które rozpoczną się w poniedziałek w Krakowie. W ramach wydarzenia zaplanowano sesje naukowe, dyskusje, wystawy i koncerty. Ich celem jest popularyzacja myśli i nauczania bł. Jana Pawła II, głównie wśród młodych ludzi.
„Hasłem przewodnim VI Dni Jana Pawła II jest 'Godność'. Osobiście uważam, że odbywające się corocznie Dni są bardzo potrzebne, gdyż upamiętniają bł. Jana Pawła II i propagują jego nauczanie, głównie wśród młodzieży. Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż młodzi ludzie, żyjący w niestabilnych czasach, obeznani ze zdobyczami biotechnologicznymi, czy informatycznymi, powinni także zgłębiać naukę katolicką, szukać sprawdzonych punktów oparcia w Ewangelii i bogatej tradycji chrześcijańskiej” - powiedział KAI rektor Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II ks. prof. Władysław Zuziak. „Wtedy dopiero możemy wychowywać człowieka w duchu humanizmu integralnego. Zgłębianie myśli Jana Pawła II bardzo korzystnie wpływa na harmonijny rozwój młodego człowieka” - dodał.

Zdaniem rektora, bardzo ważne miejsce w nauczaniu papieża zajmuje godność. „Ogromny szacunek do godności ludzkiej pokazywał on nie tylko w swoim nauczaniu, ale także potwierdzał całym swoim życiem. Chronienie jej za wszelką cenę jest programem pracy, jaki zlecił Kościołowi, gdyż człowiek jest jego drogą” - powiedział ks. prof. Zuziak. Według niego, temat Dni Jana Pawła II jest bardzo potrzebny i aktualny, gdyż bardzo ważne jest przypominanie o wartości ludzkiej godności i czyhających na nią zagrożeniach.

W ramach Dni Uniwersytet Jana Pawła II wspólnie z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II przygotowały sympozjum poświęcone beatyfikacji papieża z udziałem m.in. postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. prałata Sławomira Odera i bp. Grzegorza Rysia. Po niej odbędzie się dyskusja panelowa „Beatyfikacja i co dalej?”.

Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się dyskusja o "Biznesowym obliczu godności", na Akademii Wychowania Fizycznego o godności w kulturze fizycznej, a na Uniwersytecie Rolniczym warsztaty pt. "Żyj godnie". Odbędzie się także konferencja „Godność w perspektywie nauk”.

W ramach wydarzenia zaplanowano spotkanie m.in. z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską. Zaś przyjaciółka Karola Wojtyły, Halina Kwiatkowska na scenie PWST przedstawi monodram "Wielki kolega Jan Paweł II".

Dni organizowane są przez krakowskie uczelnie od 2006 r., a ich celem jest popularyzacja nauczania i myśli Jana Pawła II. Tegoroczne wydarzenia koordynuje Politechnika Krakowska. W organizację dni włączyły się także: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Oświęcimiu, które przygotowują debaty i koncerty.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 06 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kiezmark na Pomorzu: wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II

W piątek, 4 listopada w Kiezmarku na Pomorzu odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Wierni do tego wydarzenia przygotowywali się przez cały październik poprzez modlitwę różańcową oraz rekolekcje. Uroczystości przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.
W imieniu parafian, relikwie krwi bł. Jana Pawła II powitał w progu świątyni ks. Jan Świstowicz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku.

- Jan Paweł II przez lata posługi Kościołowi i światu towarzyszył we wszystkich poczynaniach i towarzyszył nam - mówił abp Sławoj Leszek Głódź. - Wielu z nas spotkało go czy to na szlaku papieskich podróży czy pielgrzymując do Rzymu. Dziś Ojciec Święty pielgrzymuje do nas w relikwiach, w swojej cząstce krwi, która jest wśród nas w tym relikwiarzu - mówił metropolita gdański. Zaznaczył, że te relikwie Jana Pawła II "pozostaną na zawsze, by odbierać cześć i chwałę, by wstawiać się za nami wszystkimi". - Nam wciąż trzeba się wsłuchiwać w jego głos i w jego naukę - mówił abp Głódź.

Z kolei abp Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że cieszy się z tego, że "nasze serca i cały świat nie zapomniał o Janie Pawle II. Mówił, że po beatyfikacji wiele osób prosi o relikwie i modlitwę przy jego ołtarzu. - Ojciec Święty jest nadal żywy tyle, że w nas. Myślimy o nim wiedzeni nakazem serca, pragnieniem bycia człowiekiem bożym tak jak był nim nasz Ojciec Święty. Zarazem w ten sposób chcemy wyrazić dziękczynienie Bogu, że możliwe jest być człowiekiem pięknym i dobrym. W naszym wspominaniu Jana Pawła II kryje się prośba, abyśmy i my sami stali się lepsi - mówił metropolita lwowski.

Jak zaznaczył, warto naśladować bł. Jana Pawła II. - Mogliśmy oglądać jak wygląda dążenie do świętości. Ta bliskość błogosławionego Jana Pawła II niech nas zachęca do świętego życia, do spowiedzi i komunii świętej, do codziennej modlitwy w domach, kościołach i podczas odpoczynku - podkreślał abp Mokrzycki.

Kiezmark znajduje się przy drodze krajowej numer 7, jadąc z Gdańska w kierunku Warszawy. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się przy wjeździe do Kiezmarka.

W polskich kościołach i kaplicach znajduje się obecnie ok 80. relikwii Jana Pawła II, najczęściej w postaci kropli krwi.
alg / Kiezmark
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Wenezuela: skradziono kwiaty i znicze spod pomnika Jana Pawła II

W nocy z 2 na 3 listopada skradziono kwiaty i znicze spod pomnika bł. Jana Pawła II stojącego w dzielnicy Chacao stołecznego Caracas. Pod monument swego rodaka przynieśli je Polacy, mieszkający w stolicy Wenezueli, pragnąc w ten sposób uczcić zarówno Jana Pawła II jak i dać wyraz pamięci o swych bliskich spoczywających w kraju.
Stowarzyszenie Polaków w Wenezueli wezwało wenezuelską Polonię, by pod pomnikiem bł. Jana Pawła II złożyło kwiaty i znicze, pamiętając także o swoich bliskich. Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny są w Wenezueli zwykłymi dniami pracy. Odzew na apel był spory. Przyniesiono kwiaty i znicze. Można było zaobserwować ludzi zbliżających się do pomnika, przysiadających na ławce, kreślących znak krzyża, odchodzących w milczeniu. Jeszcze w nocy, 2 listopada, przy pomniku paliły się znicze i leżały kwiaty. Następnego dnia rankiem, czyli 3 listopada, pomnik był już ogołocony. Złodzieje pozostawili tylko jeden jedyny znicz: ten na którym widnieje godło Polski, Orzeł Biały! Ksiądz z pobliskiej parafii uważa, że kradzież ta jest przejawem ciągle narastającego w Wenezueli kultu Jana Pawła II. Pomnik Jana Pawła II może być przez niektóre osoby postrzegany jako święta figura, a pałace się przy niej znicze lub leżące kwiaty- mogą stanowić coś w rodzaju relikwii. Taka jest mentalność przeciętnego Wenezuelczyka - wyjaśnia duchowny. „Osoba, która zabrała znicze z wizerunkiem błogosławionego i kwiaty położone u jego stóp, może nawet nie mięć świadomości, że popełniła grzech kradzieży" - uważa.

Pomnik usytuowany jest w dzielnicy Chacao, uważanej za jedną z bezpieczniejszych w Caracas. Jednakże nie był on tej nocy jedyną ofiarą kradzieży. Jak informuje policja, kilkadziesiąt metrów dalej okradziono sklep ze sprzętem elektronicznym, rozpruwając żelazną kratę i rozbijając grubą kryształową szybę. Wenezuela zalicza się do najbardziej niebezpiecznych krajów świata. W samym tylko stołecznym Caracas w każdy weekend z rąk przestępców traci życie kilkadziesiąt osób.
jzd (KAI) / Caracas
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 04 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: inauguracja Akademii Rodzinnej z Janem Pawłem II

Rozpoczynająca 6 listopada swą działalność Akademia Rodzinna z Janem Pawłem II to bezpłatne zajęcia dla osób w każdym wieku: dzieci, ich rodziców i dziadków. Celem przedsięwzięcia, którego pomysłodawcą jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jest promocja osoby i nauki Ojca Świętego oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.
W ramach ponad 80 godzin zajęć przygotowano warsztaty dziennikarskie, kursy pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia plastyczne, taneczne i wycieczki. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Zaplanowano ponadto międzykulturowe warsztaty kulinarne, naukę jazdy na nartach, kurs żeglarski i wiele konkursów.

„Odbywać się będą również zajęcia rekreacyjno-turystyczne, w których będą uczestniczyć całe rodziny, nie zabraknie też zajęć dla rodziców i dziadków. W tym czasie dzieci będą pod opieką opiekunów uczestniczyć w zajęciach dla nich, np. warsztatach plastycznych” – mówi Agata Szuta, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Inauguracja Akademii odbędzie się w niedzielę 6 listopada w Centrum Wolontariatu przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W ramach inauguracji Akademii będzie można obejrzeć występ zespołu BAŁA-GUN - grupy absolwentów Technikum nr 26 Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Udział w zajęciach Akademii Rodzinnej jest bezpłatny, przewidziano miejsca dla ok. 100 osób. Zapisać można się drogą mailową: akademia.rodzinna@idmjp2.pl.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Warszawa: "Od Abrahama..." - koncert z okazji 33. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża (zapowiedź)

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają na nadzwyczajny koncert „Od Abrahama…”, organizowany z okazji 33. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Odbędzie się on w czwartek, 3 listopada, o godz. 19.15 na placu Grzybowskim w Warszawie, w pobliżu kościoła Wszystkich Świętych.
Wśród utworów, które będzie można tego dnia usłyszeć, są m.in. „Adagio” Albinoi Tomaso, „Largo” Francesco Maria Veracini, „Pie Jesu (Requiem)” Gabriela Faure, a także gawot z „Partity E-dur” Jana Sebastiana Bacha. Poza muzyką, wyemitowany zostanie materiał filmowy, dokumentujący wizytę Jana Pawła II w synagodze, do której doszło w kwietniu 1986 roku.

Ponadto odczytane zostaną: tekst „Czego nauczyłem się od Jana Pawła II” rabina Michaela Schudricha w wykonaniu Jerzego Zelnika, a także fragmenty książek Jana Pawła II – „Przekroczyć próg nadziei” oraz „Tryptyk Rzymski” – które odczyta Maja Komorowska. Przed koncertem słowo wstępne wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Wśród artystów, obok Maji Komorowskiej i Jerzego Zelnika, pojawią się: Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Izabella Kłosińska (sopran), Izabella Rzeszowska (śpiew), Emanuel Bączkowski (organy).

Idea przyświecająca w tym roku koncertowi „Od Abrahama…” pochodzi z trzech cytatów. Pierwszy „Na wieki będę opiewał łaski Pana” to Psalm 89. Drugim są słowa Jana Pawła II: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i można nawet powiedzieć starszymi braćmi”. Trzeci cytat to słowa rabina Michaela Schudricha, które padły dzień po śmierci Ojca Świętego, w 2005 roku: „Jego miłość, wrażliwość i serce wobec nas nigdy nie zostaną zapomniane”.

– Pomysł koncertu koresponduje ze spotkaniem, jakie w Asyżu poprowadził ostatnio papież Benedykt XVI, kontynuując ekumeniczne dzieło Jana Pawła II – twierdzi dk. Bogdan Sadowski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II.

Przed koncertem o godz. 18.00 w kościele Wszystkich Świętych odbędzie się uroczysta Msza św., odprawiona przez kard. Kazimierza Nycza. Z kolei w czasie koncertu prowadzona będzie zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Jana Pawła II.

– Z zebranych środków Towarzystwo włącza się w dzieło miłosierdzia, o które zawsze apelował Jan Paweł II – wyjaśnia Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. – Do naszych zadań należy opieka nad domem samotnej matki w Rzeszowie, do którego trafiają paczki z artykułami dla niemowląt i matek. Ze zbiórki, która odbędzie się w czasie koncertu, możemy wspomóc stypendystów Jana Pawła II w Lublinie, pozostających w potrzebie.

Towarzystwo włącza się w ten sposób w program formacji i kształcenia młodych ludzi ze wschodu, zgromadzonych wokół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
asin / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kard. Nycz: Chrystus wzywa każdego z nas do świętości

Chrystus wzywa każdego z nas do świętości – powiedział kard. Kazimierz Nycz 1 listopada w Warszawie. W uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski przewodniczył Mszy św. w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach.
W kazaniu kard. Nycz przypomniał, że w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie czczony jest nowy błogosławiony – ks. Jerzy Popiełuszko – w muzeum, poświęconym jego pamięci, pokazana jest jego droga do męczeństwa i świętości. Ostatnia sala obrazuje zmartwychwstanie i dokumentuje beatyfikację, a na drzwiach wyryte są słowa błogosławieństw z Kazania na Górze: błogosławieni, którzy cierpią za sprawiedliwość. A także słowa, które wciąż powtarzał ks. Jerzy: Zło dobrem zwyciężaj. Przejście przez to muzeum obrazuje drogę do świętości ks. Popiełuszki, ale także drogę, każdego z nas – stwierdził kaznodzieja.

W Kazaniu na Górze zawarta jest istota chrześcijaństwa i wskazana droga do świętości – podkreślił kard. Nycz. Przypomniał, że najważniejszym sposobem obecności Kościoła w świecie jest świętość i święci. Wchodzą oni w doczesność, w profanum, by pokazać autentyczne wartości, sposób życia. Dzięki takiej świętości Kościół przemienił Europę – mówił metropolita warszawski. Dziś wspominamy wszystkich świętych, ważnych dla Europy i świata, ale też bezimiennych świętych, którzy żyli blisko nas i wstawiają się dziś za nas do Boga. – To był święty – słyszy się nieraz na pogrzebach, choć taki człowiek nigdy nie zostanie wyniesiony na ołtarze. – To dla nich jest to święto, dla naszych orędowników w niebie – mówił kard. Nycz.

Metropolita warszawski przypomniał, że jutro także będziemy wspominać zmarłych, ale tych, którzy jeszcze potrzebują naszych modlitw, bo jeszcze potrzebują oczyszczenia. Te dwa dni to modlitwa do świętych i za zmarłych. – Nie ma innej drogi niż przez Chrystusa, święci są ci, którzy obmyli swe szaty we krwi Baranka.
Święci pokazują nam jaką drogą mamy iść, dają świadectwo, pokazują błogosławieństwa, pokazują, że zło trzeba zwyciężać dobrem. Ks. Jerzy też proponował światu wartości, niczego nie niszczył, jedynie przeciwstawiał się złu.

Ośmioma błogosławieństwami żyli ks. Jerzy, Jan Paweł II, św. Maksymilian, Matka Teresa, którzy zostawili ślad dzięki życiu Błogosławieństwami – mówił kard. Nycz. Przypomniał, że dziś na cmentarzach całej Polski ludzie przychodzą, modlą się, a atmosfera sprzyja, by pytać o sens życia. Czas sprzyja by szukać odpowiedzi na pytanie po co żyjemy? Metropolita warszawski ubolewał, że panuje dziś kult doczesności, że ludzie zamykają się na wieczność. Tymczasem świętość jest niezwykle pociągającym sposobem na życie. Taki był Jan Paweł II – normalny, radosny, patrzący na świat pozytywnie, choć widział to, co jest w tym świecie do przemienienia.

Kard. Nycz przywołał Jana Pawła II, o. Pio, Matkę Teresę, ks. Jerzego – to tacy święci, których dotykaliśmy, oni żyli w naszych czasach, sześć lat po śmierci Kościół wyniósł Jana Pawła II na ołtarze. Dzięki temu możemy dostrzec, że świętość jest pociągająca, do zrealizowania przez każdego z nas. Zaś Krew Chrystusa, która obmyła każdego z nas w czasie chrztu , otworzyła nam drogę do świętości. – Także nas Chrystus wzywa do świętości – zakończył kard. Nycz.

Po Mszy św. metropolita warszawski poprowadził tradycyjną procesję i modlił się przy mogiłach zmarłych, pochowanych na Powązkach.
aw / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kard. Dziwisz zaprasza do Ziemi Świętej na dziękczynną pielgrzymkę za dar beatyfikacji Jana Pawła II

Kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski oraz franciszkański Komisariat Ziemi Świętej organizują archidiecezjalną pielgrzymkę do ziemskiej Ojczyzny Jezusa. Jest ona dziękczynieniem za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 16-23 kwietnia 2012 r.
W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, Archidiecezja Krakowska pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, pragnie w Ziemi Świętej podziękować Bożej Opatrzności za dar beatyfikacji oraz wypraszać rychłą kanonizację błogosławionego Rodaka.

Szczegółowy program pielgrzymki:

1 dzień: Przejazd pielgrzymów autokarem z Krakowa na międzynarodowe lotnisko Okęcie
w Warszawie. Odlot do Tel Awiwu. Zakwaterowanie w Betlejem.

2 dzień: Pole Pasterzy. Betlejem. Grota i bazylika Bożego Narodzenia, Grota Mleczna. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. Msza święta w kościele św. Katarzyny
w Betlejem.

3 dzień: Jerozolima. Sanktuaria na Górze Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Pater Noster”, „Dominus Flevit”, Ogród Oliwny, bazylika Agonii, Grób Maryi. Stara Jerozolima: Kościół św. Anny i sadzawka Betesda. Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy.

4 dzień: Msza święta w bazylice Bożego Grobu. Mur Płaczu. Góra Syjon: Wieczernik, kaplica „przy Wieczerniku”, kościoły: Zaśnięcia NMP i św. Piotra „in Gallicantu”. Czas na prywatną modlitwę w bazylice Bożego Grobu i Kalwarii.

5 dzień: Jerozolima. Msza święta w bazylice Agonii w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Kąpiel w Morzu Martwym. Góra Tabor. Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Zakwaterowanie w Nazarecie.

6 dzień: Nazaret. Msza święta w bazylice Zwiastowania. Grota i bazylika Zwiastowania, kościół świętego Józefa, muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów Pana Jezusa. Hajfa. Góra Karmel – sanktuarium Stella Maris. Kana Galilejska – sanktuarium Pierwszego Cudu Pana Jezusa – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po kolacji – udział w procesji Maryjnej i międzynarodowej modlitwie różańcowej w bazylice Zwiastowania.

7 dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha. Sanktuarium Prymatu św. Piotra – Msza święta i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej przez Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Kafarnaum – miasto Jezusa. Przepłynięcie statkiem do Ein Gev. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.

8 dzień: Odlot do kraju. Lądowanie w Warszawie. Przejazd autokarem z Warszawy do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.


Cena pielgrzymki wynosi 600 zł i 960 USD (dopłata za pokój jednoosobowy - 250 USD)

Osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 200 zł


Organizatorzy zapewniają:

• przejazd autokarem na trasie Kraków-Warszawa i Warszawa-Kraków
• przelot samolotem na trasie Warszawa-Tel Awiw i Tel Awiw-Warszawa
• pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja)
• zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
• autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych
• wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim
• ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma


Informacje i zapisy:

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków
tel. 12-421-68-06; tel. kom. 0-666-39-82-14

www.terrasancta.pl e-mail: biuro@terrasancta.pl

biuro czynne: od poniedziałku do piątku: 9.00-16.45


ks. Robert Pietrzyk, koordynator pielgrzymki
ks. Robert Pietrzyk / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kraków: modlitwy przy grobie rodziców i brata Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim

Krakowianie modlą się, przynoszą kwiaty i palą znicze przy grobie rodziców i brata Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim. W dniu Wszystkich Świętych przy grobowcu czuwają m.in. księża, siostry zakonne, a także całe rodziny, osoby starsze oraz młodzież. Tradycja odwiedzin rodzinnej mogiły Wojtyłów zrodziła się spontanicznie po tym, jak kard. Karol Wojtyła został papieżem.
Dla krakowian odwiedzanie rodzinnego grobowca Wojtyłów na Cmentarzu Rakowickim w dniu Wszystkich Świętych stało się już tradycją. Gest ten zrodził się spontanicznie po wyborze kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Przy grobowcu rodziny Wojtyłów czuwają i modlą się w tym dniu m. in siostry zakonne, księża, rodziny, osoby starsze i dzieci. Przynoszą świeże kwiaty, wiązanki i palą znicze.

Znicze płoną też przy pomniku Jana Pawła II, który stanął po jego śmierci niedaleko głównego wejścia na Cmentarz Rakowicki. Od 1978 roku grobem rodziców i brata Jana Pawła II opiekują się siostry albertynki. Kard. Karol Wojtyła często odwiedzał sanktuarium "Ecce Homo" św. Brata Alberta w Krakowie, głosił rekolekcje i rozmawiał z siostrami.

Matka Jana Pawła II, Emilia zmarła, gdy Karol miał 9 lat. Jego brat Edmund, lekarz, zmarł 4 lata później. W Miejskim Szpitalu w Bielsku, gdzie pracował, zaraził się tyfusem od swojego pacjenta. Przed Karolem Wojtyłowie mieli też córkę, która zmarła zaraz po urodzeniu.

Ojciec papieża, również Karol Wojtyła, był oficerem wojska austriackiego, a następnie armii polskiej i sam opiekował się Karolem, starając się zastąpić mu pełną rodzinę. Zmarł w 1941 r. w Krakowie.

Jeszcze jako metropolita krakowski abp Wojtyła przeniósł ciała matki i brata z Wadowic do Krakowa.
led / Kraków
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 01 listopada 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kongres Biblijny: Jan Paweł II – papież z Galilei

Całe życie, nauczanie i twórczość poetycka Karola Wojtyły były przesycone Biblią – mówił dziś podczas I Kongresu Biblijnego w Warszawie abp Mieczysław Mokrzycki. Wieloletni sekretarz Jana Pawła, a obecnie metropolita lwowski II przypomniał słowa wybitnego intelektualisty francuskiego André Frossarda, który w książce rozmów z papieżem Wojtyłą napisał: to nie jest papież z Polski, to jest papież z Galilei.
Abp Mokrzycki wskazywał na znaczenie inspiracji biblijnych w twórczości literackiej Karola Wojtyły: w jego dramatach i poezji. Przesycone odniesieniami do Pisma Świętego jest już powstały w 1939 roku „Renesansowy Psałterz”, zaś wielką medytacją biblijną opublikowany w 25. roku pontyfikatu „Tryptyk Rzymski”, którym – nieoczekiwanie – papież powrócił do poezji – przypomniał metropolita lwowski.

Były sekretarz papieża dodał, że mnóstwo odniesień biblijnych znaleźć można w nauczaniu Jana Pawła II – encyklikach, adhortacjach, przemówieniach i homiliach.

Podkreślił wielkie duchowy wpływ jaki wywarła na przyszłym papieżu pielgrzymka do Ziemi Świętej, do której po raz pierwszy pielgrzymował w roku 1963 w gronie uczestników II Soboru Watykańskiego, zaś swoje refleksje z tego pobytu zawarł także w poezji.

Podsumowując wystąpienie abp. Mokrzyckiego, biblista ks. prof. Henryk Witczyk powiedział, iż pontyfikat Jana Pawła II był „jednym wielkim czytaniem Biblii czyli wchodzeniem w świat Objawienia Bożego”.

Głównym gościem kończącego się jutro I Kongresu Biblijnego jest kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.

Głównymi organizatorami Kongresu są Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dzieło Biblijne. Patronem wydarzenia jest kard. Kazimierz Nycz.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. Pierwszy zjazd członków założycieli odbył się ponad 5 lat temu, w kwietniu 2006 roku w Warszawie. W 2008 r. Episkopat Polski zatwierdził statut Dzieła.

Celem stowarzyszenia jest pogłębienie rozumienia Objawienia Bożego, formowanie duchowe, propagowanie kultury biblijnej. Swoje cele Dzieło realizuje m.in. przez: opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, organizowanie konferencji, warsztatów, dni skupienia, rekolekcji, konkursów i olimpiad biblijnych.
tk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 29 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Adam Dyczkowski poświęcił pomnik bł. Jana Pawła II

Były ordynariusz diecezji zielonogórsko–gorzowskiej, bp senior Adam Dyczkowski poświęcił 27 października pomnik bł. Jana Pawła II i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, w Sanktuarium św. Weroniki Giuliani przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
Usytuowany przed świątynią pomnik powstał z inicjatywy byłego proboszcza parafii ks. prof. Romana Harmacińskiego i rezydenta ks. Stanisława Starczyńskiego z okazji beatyfikacji bł. Jana Pawła II. Monument, który sfinansowali księża wykonany jest z z żywicy epoksydowej, przypominającej odlew z brązu, ma około 2 m wysokości.

Obecny proboszcz ks. Roman Litwińczuk podczas uroczystości zapewnił, że monument powstał aby utrwalać pamięć o wielkim papieżu Polaku. „Pomnik nie tylko mówi o przeszłości, ale przywodzi na pamięć wartości, którymi żył bł. Jan Paweł II i które nadal są aktualne. Każde pokolenie staje przed wyzwaniami, które trzeba podejmować i odpowiadać na nie w duchu Ewangelii. Pomnik ten wzywać nas będzie do wierności nauczania Jana Pawła, do solidarności i odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, któremu na imię Polska,
rodzina, życie i godność człowieka” - mówił ks. Litwińczuk.
Bp Dyczkowski modlił się o wstawiennictwo bł. Jana Pawła II a także o dar naśladowania jego świętego życia.

W homilii skierowanej do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania, bp Dyczkowski odwoływał się do wspomnień z pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim w 1997 r. Hierarcha powiedział, że wizyta w Gorzowie była entuzjastyczna, bo wśród wiernych na placu papieskim większość zgromadzonych stanowiła młodzież, z którą papież zawsze miał doskonały kontakt. Ojciec św. całą nadzieję pokładał w młodych ludziach, mówił, że wy jesteście nadzieją świata, Kościoła, wy jesteście moją nadzieją, nie pozwólcie umrzeć nadziei” - przypominał słowa bł. Jana Pawła II bp Dyczkowski.
Następnego dnia po wizycie Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. w parafii Królowej Polski na osiedlu „Staszica” powitano figurę Matki Bożej Fatimskiej, poświęconą przez papieża Polaka, która trafiła do specjalnie przygotowanej kaplicy.

W kościele wmurowane są tablice o treści: „Papież Jan Paweł II podczas pobytu w Gorzowie Wlkp. 2 czerwca 1997 r. poświęcił dla tej świątyni trzy dzwony i figurę Matki Bożej Fatimskiej” oraz „J. E. Ks. Biskup Adam Dyczkowski dn.1.X .2000 r. dokonał uroczystej konsekracji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.”
Decyzja o budowie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zapadła w 1978 r. Miał on uczcić wybór na stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły. Inicjatywa powołania do życia parafii na jednym z największych osiedli Gorzowa wyszła od Sł. Bożego bp Wilhelma Pluty. W 1996 r proboszczem parafii został ks. Roman Harmaciński, jego współpracownikiem został m.in. ks. Stanisław Starczyński.
W 1997 r. bp Adam Dyczkowski dokonał instalacji relikwii św. Weroniki Giuliani i oficjalnie zapoczątkował jej kult w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
wm / Gorzów Wlkp.
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Wadowice: córka słynnego papieskiego dokumentalisty realizuje film o Janie Pawle II

Martha Michelini, córka słynnego włoskiego dziennikarza, pisarza, polityka i papieskiego dokumentalisty Alberta Micheliniego, rozpoczęła w Wadowicach zdjęcia do własnego filmu o Janie Pawle II. W rozmowie z portalem „Wadowice24” 31-letnia artystka, która została ochrzczona przez papieża Polaka, zapowiada, że film dla włoskiej telewizji RAI ma być wyemitowany w jednym z popularnych programów i jego zadaniem jest ukazanie wpływu, jaki Karol Wojtyła wywarł na historię Europy.
Martha wraz ze swoim bratem bliźniakiem urodzili w 5 czerwca 1979, w czasie, gdy ich ojciec pracował jako korespondent RAI podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Po powrocie do Rzymu papież ochrzcił dzieci. Brat bliźniak, Jan, który otrzymał swe imię na cześć papieża z Polski, był jednym z asystentów Mela Gibsona na planie filmu „Pasja”.

W Wadowicach dziennikarka rozmawiała między innymi z Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem „Lolka” z czasów gimnazjum, oraz Atessą Zegadłowicz, córką wadowickiego poety, Emila Zegadłowicza. Wśród rozmówców włoskiej dokumentalistki mają być też przedstawiciele rodziny Mieczysława Kotlarczyka, twórcy Teatru Rapsodycznego, z którym związany był Karol Wojtyła.
Ojciec Marthy, Alberto Michelini zrealizował około 20 filmów i napisał 10 książek na temat papieża Polaka. Ostatnim jego filmem był „Credo” z 2007 roku. Były prezenter włoskiej telewizji publicznej RAI wielokrotnie podkreślał, że kilkadziesiąt dzieł poświęconych Janowi Pawłowi II to wciąż za mało, by w pełni opisać osobowość tego człowieka.

W ostatnim filmie zdjęcia dokumentalne z pontyfikatu Karola Wojtyły przeplatają się z ariami wykonywanymi przez Andreę Bocelliego. „Był papieżem, który zmienił historię dzięki swej modlitwie, ponieważ siłę do działania czerpał z modlitwy. Wszystko, co robił, oświecała modlitwa. Każdy wie, że pracował w swej kaplicy” – mówił w jednym wywiadów 70-letni członek Opus Dei i były współwłaściciel katolickiej stacji "Persona TV"
rk / Wadowice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Rada Miasta Włocławek uczciła bł. Jana Pawła II

27 października we Włocławku odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Włocławek pod hasłem: „Bł. Jan Paweł II – honorowy obywatel Miasta Włocławek” dla uczczenia beatyfikacji Papieża-Polaka. Oprócz prezydenta i radnych miasta, parlamentarzystów i przedstawicieli środowisk Włocławka honorowym gościem sesji był biskup włocławski Wiesław Mering wraz z biskupem pomocniczym Stanisławem Gębickim i biskupem seniorem Bronisławem Dembowskim.
W sali włocławskiego Ratusza, gdzie w centralnym miejscu znalazł się obraz beatyfikacyjny Jana Pawła II, XV sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wawrzonkowski, który po powitaniu zebranych zaprosił do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów włocławskiej szkoły muzycznej im. Czesława Niemena. Następnie przypomniał życiorys bł. Jana Pawła II zwracając uwagę na momenty szczególnie znaczące dla historii pontyfikatu oraz dla dziejów Kościoła i świata. W odniesieniu do miasta Włocławka przewodniczący Rady Miasta podkreślił datę beatyfikacji bp. Michała Kozala (14 czerwca 1987 r.), późniejszego patrona miasta, historyczną wizytę Jana Pawła II w mieście w dniach 6-7 czerwca 1991 r., wreszcie dzień pogrzebu Papieża (8 kwietnia 2005 r.), w którym uczestniczyła delegacja miasta z jego ówczesnym prezydentem Władysławem Skrzypkiem. Przemawiający podkreślił okoliczności uroczystej sesji Rady Miasta, która odbywa się w kontekście beatyfikacji Jana Pawła II, pierwszego liturgicznego wspomnienia nowego Błogosławionego i w roku obchodów 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej. – Dla Polaków dzieło Jana Pawła II jest ogromnie ważne. Propagujmy więc myśl Papieża – zaznaczył p. Wawrzonkowski.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Władysław Skrzypek przypomniał okoliczności nadania Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela miasta. Była to odpowiedź na apel mieszkańców Włocławka i chęć upamiętnienia wizyty Papieża z 1991 r. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony został Radzie 13 czerwca 2003 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podczas audiencji w Watykanie w dniu 3 września 2003 r. Władysław Skrzypek jako ówczesny prezydent miasta wręczył Janowi Pawłowi II akt nadania honorowego obywatelstwa miasta Włocławka.

Głównym wystąpieniem podczas sesji było świadectwo o bł. Janie Pawle II wypowiedziane przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, dla którego początek spotkań z Papieżem wiąże się z rokiem 1964, a więc z czasem studiów na KUL. – Wydział filozofii chrześcijańskiej był wielki wielkością swoich mistrzów, do których należał abp Karol Wojtyła – stwierdził hierarcha. Podkreślił, że dla przyszłego papieża kwestia antropologiczna stała w centrum jego zainteresowań. – Kim jest człowiek? Na to pytanie odpowiadał na wykładach, o tym mówił w swoich książkach, a potem w homiliach, na katechezach i w encyklikach. Jak człowiek powinien wykorzystywać wolność? Dla Jana Pawła II wolność to upodobnienie się do Tego, który jest Odkupicielem człowieka – stwierdził bp Mering. W słowach pełnych wzruszenia biskup włocławski opowiedział o dniu wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz o inauguracji pontyfikatu, w której mógł wziąć udział w Rzymie jako pielgrzym. Wyjątkowo osobiście zabrzmiały wspomnienia ze spotkań z Janem Pawłem II po objęciu przez bp. Meringa rządów w diecezji włocławskiej, a także zapisane w pamięci przeżycia z uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie w dniu 1 maja 2011 r.

Prezydent miasta Jerzy Pałucki zaznaczył natomiast, że Włocławek to od XII w. miasto biskupie, którego patronem jest biskup męczennik Michał Kozal, a od wizyty Jana Pawła II możemy je nazywać również miastem papieskim. – Myślę, że dzisiejsze spotkanie jest okazją, by zastanowić się nad myślą społeczną Jana Pawła II i by naukę społeczną Kościoła wcielać w życie dla dobra miasta Włocławka – zakończył swoje wystąpienie prezydent Pałucki.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał także bp Bronisław Dembowski, który opowiedział o przeżyciach związanych z zamachem na życie Jana Pawła II. 13 maja 1981 r. bp Dembowski był na środowej audiencji na Placu św. Piotra w Rzymie i stał się świadkiem tragicznego wydarzenia. Wspomniał także wiele osobistych doświadczeń ze spotkań z Papieżem-Polakiem.
ks.an / Włocławek
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Benedykt XVI do Polaków: Niech waszą wiarę umocni spotkanie przy ołtarzu bł. Jana Pawła II

Serdecznie pozdrawiam was obecnych tu w Bazylice Świętego Piotra przy grobach apostolskich, przy ołtarzu błogosławionego Jana Pawła II. Niech waszą wiarę umocni spotkanie w tym świętym miejscu – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Z powodu licznej grupy pielgrzymów z całego świata odbyła się ona w dwóch miejscach: Bazylice św. Piotra i Auli Pawła VI.
W krótkim przemówieniu Papież nawiązał do jutrzejszego „Dnia refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie", który odbędzie się w Asyżu, w 25 lat od chwili historycznego pierwszego spotkania, zwołanego przez błogosławionego Jana Pawła II. Będzie on przebiegał pod hasłem: "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Drodzy Polacy, Bracia i Siostry. Serdecznie pozdrawiam was obecnych tu w Bazylice Świętego Piotra przy grobach apostolskich, przy ołtarzu błogosławionego Jana Pawła II. Niech waszą wiarę umocni spotkanie w tym świętym miejscu. Z serca wam błogosławię”.

(rozszerzymy)
tom (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 26 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Abp Gądecki: relikwie bł. Jana Pawła II uczą nas przede wszystkim wiary

Na wiarę jako na najważniejszą rzecz, jakiej uczą nas relikwie bł. Jana Pawła II wskazał abp Stanisław Gądecki w Kościanie podczas uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy pw. św. Karola Boromeusza, patrona z chrztu Karola Wojtyły.
Metropolita poznański przewodniczył 24 października uroczystej Mszy św. w kaplicy pw. św. Karola Boromeusza w Kościanie, podczas której dokonał wprowadzenia relikwii błogosławionego papieża do tej świątyni.

W wygłoszonej homilii abp Gądecki podkreślił, że „najważniejszą nauką, jakiej udzielają nam relikwie bł. Jana Pawła II, te znikome cząstki człowieka, który żył w sposób heroiczny, jest wiara”. Zaznaczył jednocześnie, że aby przyjąć tą naukę potrzeba nam pokornej postawy modlitwy i wniknięcia w życie i działalność tego wielkiego papieża.

Arcybiskup przypomniał też, że bł. Jan Paweł II przekazał nam m.in. Katechizm Kościoła Katolickiego, który nazwał busolą dla katolików. „Gdy wspólny język wiary zdawał się zacierać, w tym właśnie Katechizmie dał wykład katolickiej doktryny i zachęcił do wyznawania wiary w życiu publicznym” – zaznaczył kaznodzieja.

Abp Gądecki zauważył również, że „ten znakomity syn narodu polskiego” swoim „świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej pełnym ludzkiej wrażliwości” pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, „byśmy nie lękali się prawdy”.

Natomiast kościańskich parafian arcybiskup zachęcił do modlitwy przy relikwiach bł. Jana Pawła II, a jednocześnie do zastanowienia się nad naszą wiarą. „Prośmy bł. Jana Pawła II, aby pomógł nam w naszym życiu dobrze, zbawiennie wykorzystać dany nam czas” – przekonywał abp Gądecki dodając, że problemem dzisiejszego człowieka jest przede wszystkim to, że traci czas na rzeczy niepotrzebne mu do zbawienia.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały wprowadzone do kaplicy w parafii pw. św. Boromeusza w Kościanie archidiecezja poznańska otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza podczas archidiecezjalnej pielgrzymki dziękczynnej za beatyfikację papieża Polaka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się we wrześniu br.

Uroczystość wprowadzenia relikwii poprzedziły tygodniowe Misje Święte odbywające się w tej młodej wspólnocie parafialnej, którą oficjalnie powołał do istnienia metropolita poznański 1 stycznia 2010 r. mianując jej proboszczem ks. Pawła Pospiesznego. Została ona wydzielona z kościańskiej parafii pw. NMP Wniebowziętej.

Wcześniej, w marcu 2007 r., na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie, gdzie obecnie stoi kaplica, ustawiono krzyż misyjny, który poświęcił abp Stanisław Gądecki. Pierwsza Msza św. została odprawiona w tym miejscu w uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2007 r., a do 2009 r. odbywały się tam nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe w październiku.

Natomiast 24 grudnia 2009 r. w kaplicy domu parafialnego tej parafii odprawiono pierwszą Pasterkę. Obecnie w tej kościańskiej parafii budowany jest kościół pw. bł. Jana Pawła II.
bt / Kościan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Jerozolima: ponad 300 uczestników biegu na Igrzyskach im. Jana Pawła II

Ponad 300 Izraelczyków, Palestyńczyków i Włochów wzięło dzisiaj udział w biegu, który odbył się w ramach odbywających się w Ziemi Świętej Igrzysk im. Jana Pawła II. Sportowcy przebiegli 12 km dystans spod Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem do szpitala Notre Dame w pobliżu starego miasta w Jerozolimie.
Ten „pokojowy maraton“ zorganizowały m.in. Papieska Rada ds. Świeckich, Patriarchat Łaciński Jerozolimy i Włoski Komitet Olimpijski we współpracy z izraelskim ministerstwem turystyki. Jak zaznaczyli organizatorzy jego celem było „podążanie drogą papieża na rzecz pokoju, braterstwa i przyjaźni między narodami i religiami”.

W biegu wzięło udział ponad 300 sportowców, którym towarzyszyli liczni pielgrzymi. Wśród 150 Włochów były gwiazdy włoskiej piłki nożnej m. in. Demetrio Albertini, Luigi Di Biagio, Damiano Tommasi, Angelo Peruzzi, Diego Bonavina oraz Giusy Versace, włoska sprinterka, która w wyniku wypadku straciła nogę i biega z protezą.

Wśród uczestników biegu była także Martina Colombari, włoska aktorka i była Miss Italii oraz 150 Izraelczyków i Palestyńczyków. Po biegu odbył się towarzyski mecz piłki nożnej.

Sportowcom towarzyszyła pochodnia poświęcona przez Benedykta XVI.
tom (KAI) sal / Jerozolima
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Papież do Fundacji im. Jana Pawła II: nie tylko pamięć o papieżu, ale formacja księży i świeckich

Fundacja wasza nie ogranicza się do sentymentalnej pamięci o przeszłości i o bł. Janie Pawle II, ale troszczy się o teraźniejszość i spogląda w przyszłość, aby w świecie pogłębiał się duch solidarności i braterstwa. Tymi słowami Benedykt XVI wyraził uznanie członkom Fundacji im. Jana Pawła II, których przyjął 24 października na audiencji w Watykanie.
Papież przypomniał, że instytucję tę powołał do życia 30 lat temu bł. Jan Paweł II „na prośbę 'niektórych braci i sióstr, którzy mieszkają w Polsce lub wyemigrowali z niej, ale zachowują silne związki z krajem swego pochodzenia'”. Byli oni świadomi daru, jakim jest osoba i dzieło papieża Polaka dla Kościoła, ojczyzny i świata, które należy przekazać przyszłym pokoleniom. Dzisiaj członkowie i przyjaciele Fundacji z całego świata przybyli tu, aby obchodzić tę rocznicę i podziękować Bogu za wszystkie owoce, jakie wydała ona w ciągu minionych dziesięcioleci – mówił dalej Ojciec Święty.

Utrwalaniu tego daru służy przede wszystkim Ośrodek Dokumentacji i Badań Pontyfikatu Jana Pawła II, który nie tylko gromadzi archiwa oraz materiały bibliograficzne i muzealne, ale także wspiera publikacje, wystawy, kongresy i inne działania naukowe i kulturalne, popularyzując w ten sposób nauczanie oraz działalność duszpasterską i ludzką bł. Jana Pawła II – podkreślił papież. Życzył, aby Ośrodek stawał się coraz ważniejszym punktem odniesienia dla wszystkich, którzy chcą poznać i właściwie docenić rozległe i bogate dziedzictwo papieża-Polaka.

Innym ważnym i zasłużonym dziełem, związanym z Fundacją, jest Dom Jana Pawła II w Rzymie, który we współpracy „ze szlachetnym Hospicjum św. Stanisława” udziela praktycznej i duchowej pomocy pielgrzymom, przybywającym do Grobów Apostołów, aby umocnić swą wiarę i więź z papieżem i Kościołem powszechnym. Benedykt XVI zauważył, że jego błogosławiony poprzednik zawsze chciał stawiać przed wiernymi nie samego siebie, ale Chrystusa, tradycję apostolską i całą wspólnotę katolicką, zjednoczoną w kolegium biskupim z papieżem jako głową. Wyraził wdzięczność, że Fundacja „nadal pielęgnuje tego ducha miłości, łączącego nas w Chrystusie”.

Jednym z zadań o wielkiej wartości humanitarnej i kulturowej, którego bardzo pragnął Jan Paweł II i które wspiera Fundacja, jest pomoc w formacji duchowieństwa i świeckich, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Papież zauważył, że co roku do Lublina, Warszawy i Krakowa przyjeżdżają obywatele krajów, w których w przeszłości reżym komunistyczny stosował ucisk i prześladowania na tle ideologicznym. Studiują oni na różnych kierunkach, aby przeżywać nowe doświadczenia, poznawać różne tradycje duchowe i rozszerzać swe horyzonty kulturalne. A po powrocie do swych krajów wzbogacają otrzymaną wiedzą różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i kościelnego. „Ponad 900 absolwentów to cenny dar dla tych narodów” – podkreślił gospodarz spotkania. Wyraził nadzieję, że działalność Fundacji na tym polu będzie nadal prowadzona, rozwijana i przyniesie obfite owoce.

Zaznaczywszy, że „długo jeszcze można by wymieniać liczne sukcesy i dokonania Fundacji”, papież zwrócił uwagę na działalność tysięcy ludzi na różnych kontynentach, którzy w duchowej jedności z nią nie tylko wspierają ją materialnie, ale tworzą Koła Przyjaciół. Są to wspólnoty formacyjne, oparte na nauczaniu i przykładzie bł. Jana Pawła II. Nie ograniczają się one do sentymentalnego wspominania przeszłości, ale mają na względzie potrzeby teraźniejszości, spoglądają w przyszłość z troską i ufnością oraz dążą do coraz głębszego nasycania świata duchem solidarności i braterstwa – podkreślił Benedykt VI. „Podziękujmy Panu za dar Ducha Świętego, który was jednoczy, oświeca i daje natchnienie” – zakończył swe przemówienie.

W audiencji, która odbyła się w Pałacu Apostolskim, wzięli udział m.in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz, który jako sekretarz Jana Pawła II był jednym z inicjatorów Fundacji, obecnie zaś jako arcybiskup krakowski jest z urzędu jej przewodniczącym, oraz Stanisław Ryłko, stojący na czele jej Rady Zarządzającej, a także abp Szczepan Wesoły – były długoletni przewodniczący tej instytucji.
kg (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Austria: uroczysta Msza św. we wspomnienie bł. Jana Pawła II

Biskup diecezji Eisenstadt w Austrii, Ägidius Zsifkovics, zaapelował do wiernych, aby w dalszym ciągu budowali „mosty” do narodów Europy Wschodniej oraz do Kościoła powszechnego. Podczas uroczystej liturgii sprawowanej we wspomnienie bł. Jana Pawła II hierarcha podkreślił, że pomoc, zwłaszcza najbardziej biednym i potrzebującym Kościołom lokalnym, będzie w duchu zarówno błogosławionego papieża Polaka, jak i patrona diecezji, św. Marcina.
Podczas Mszy św. w katedrze w Eisenstadt bp Zsifkovics przypomniał centralne i dotychczas aktualne przesłania Jana Pawła II, takie, jak: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, zaufajcie Bożemu miłosierdziu”. Hierarcha podkreślił, że papież Polak był z pewnością największą osobowością naszych czasów. „Dlatego trudne, a wręcz niemożliwe jest pełne przedstawienie i odpowiednie do zasług oddanie czci temu niezwykłemu Bożemu Apostołowi” – powiedział austriacki hierarcha i dodał, że w ciągu ponad 26-letniego pontyfikatu Jan Paweł II był „pod wieloma względami człowiekiem nowych inicjatyw, ale także historycznych kroków” oraz „pozostał wzorem dla chorych i cierpiących”.

„Apel o otwarcie drzwi Chrystusowi pozostaje ciągle aktualny” - mówił biskup Eisenstadt. „Zwłaszcza dzisiaj otwierajmy na oścież drzwi ludziom, u których często Jezus Chrystus nie stanowi już centrum wiary i Kościoła” – zaapelował bp Zsifkovics.

„Widzimy, że czasem ludzie poszukują innego centrum, szukają go w różnych instytucjach, w inicjatywach i walkach o dominację jakiegoś kierunku. Także w życiu publicznym, czy rodzinnym często opierają się chętniej na innych fundamentach i wartościach, ale z czasem muszą stwierdzić, jak one są zawodne” – mówił hieracha.

Wszystkim przeżywającym kryzys w Kościele i społeczeństwie, dla ludzi nękanych problemami materialnymi, duchowymi i ideologicznymi bp Zsifkovics przypomniał wezwanie Jana Pawła II: „Nie lękajcie się!”
ts (KAI/KAP) / Eisenstadt
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Nikaragua okazuje miłość do Jana Pawła II

Tysiące wiernych wzięło udział we wczorajszych uroczystościach ku czci bł. Jana Pawła II w Nikaragui. Specjalną pielgrzymkę i polową Mszę zorganizowano w parafii błogosławionego papieża Polaka w mieście Boaco.
Szczególnie widoczny był udział młodzieży w liturgii, podczas której wystawiono nieco kuriozalne relikwie potu Jana Pawła II. Chodzi o używaną papieską bieliznę, którą przed praniem – o ile wierzyć lokalnym mediom – miała wykraść z watykańskiej pralni pewna nikaraguańska zakonnica i wywieźć następnie do swej ojczyzny. Na obchody przybyły delegacje 49 parafii z trzech nikaraguańskich prowincji wraz z charakterystycznymi dla Ameryki Łacińskiej elementami folkloru religijnego.

„Ci młodzi są spadkobiercami spuścizny Jana Pawła II – oznajmił bp Jorge Solórzano, który przewodniczył uroczystościom. – Teraz zbieramy owoce działalności Papieża, który wzywał nas do zachowania krytycznego sumienia, by nie dać się manipulować. W ten sposób manifestujemy naszą miłość do Jana Pawła II, do Chrystusa i do Maryi” – dodał nikaraguański hierarcha.
RV / Boaco
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Warszawa-Wesoła: pierwszy odpust w parafii wojskowej bł. Jana Pawła II

Błogosławiony Jan Paweł II pokazywał całym swoim życiem, co to znaczy wierzyć – mówił dziś podczas Mszy św. w parafii wojskowej w Warszawie-Wesołej ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, sekretarz biskupa polowego WP. Parafia otrzymała trzy tygodnie temu wezwanie bł. Jana Pawła II i jest pierwszą noszącą jego imię w stolicy. Podczas sprawowanej dziś Mszy św. adorowane były relikwie, fragment materiału z kroplą krwi błogosławionego przywiezione z Krakowa przez ks. ppłk Piotra Majkę, proboszcza parafii.
W homilii ks. ppłk Kacorzyk podkreślił, że papież Polak był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia, a „miłość do drugiego człowieka przybliżał wiernym nie tylko w kontekście jednostki, ale narodu i ojczyzny”. – Będąc na progu nowego tysiąclecia jesteśmy wdzięczni temu orędownikowi i pielgrzymowi pokoju, za to, że przełamywał różne granice między ludźmi, granice państw, a także granice mentalności człowieka – mówił ks. Kacorzyk.

Kapelan zaapelował, by pokolenie Jana Pawła II nie stawało się sloganem i hasłem, które nie będzie wypełnione treścią. – Wy, którzy nosicie imię tego wielkiego patrona, jako parafianie, jesteście dziś pomnikiem, nie tylko jego osoby, ale także przesłania miłości, wierności i szacunku dla drugiego człowieka macie być misjonarzami jego nauki – podkreślił.

Ks. Kacorzyk zaznaczył, że otrzymane relikwie są nie tylko zaszczytem dla parafii, ale także zobowiązaniem i motywacjąm by brać przykład z patrona parafii. Na koniec zawierzył wspólnotę parafialną opiece bł. Jana Pawła II.

Mszę św. koncelebrowali ks. kmdr Leon Szot, proboszcz parafii garnizonowej w Rembertowie oraz ks. ppłk Piotr Majka. W Eucharystii asystę honorową tworzyli rycerze Jana Pawła II. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewnił parafialny zespół młodzieżowy. Po Mszy św. wierni odmówili litanię i adorowali relikwie bł. Jana Pawła II.

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Wesołej została erygowana 1 lipca 1993 r. przez ówczesnego bp. polowego Sławoja Leszka Głódzia. Do sprawowania czynności liturgicznych, tworząc kaplicę, zaadaptowano część budynku administracyjnego, który przed II wojną był stajnią, a potem magazynem. Parafia swoją opieką duszpasterską objęła wówczas 1. Pułk Zmechanizowany, a obecnie 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki oraz osiedle rodzin wojskowych na Placu Wojska Polskiego w Wesołej.

Prace przy budowie kościoła garnizonowego w Wesołej rozpoczęły się w 2005 r. 18 września 2007 r. poświęcony został plac. Rok później, 22 października mury powstającej świątyni pobłogosławił bp Tadeusz Płoski, ówczesny ordynariusz wojskowy.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 17 czerwca 2009 r. Kamień węgielny pod nową świątynię został pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI, 26 maja 2006 r., podczas papieskiej Mszy św. sprawowanej na Pl. Piłsudskiego.

Od maja 2010 roku Msze św. odprawiane są już murach nowo powstałego kościoła. 2 października, parafia otrzymała nowego patrona, bł. Jana Pawła II.

Pierwszym proboszczem parafii był śp. ks. Stanisław Potapczuk. Obecnie gospodarzem parafii jest ks. ppłk Piotr Majka, a wikariuszem ks. kpt. Tomasz Szefliński.
kos / Warszawa-Wesoła
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Ukraina: konsekracja świątyni i przekazanie relikwii bł. Jana Pawła II

Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki konsekrował 15 października br. kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Piotrowcach Dolnych na Ukrainie, blisko granicy ukraińsko-rumuńskiej. Hierarcha jednocześnie przekazał relikwie bł. Jana Pawła II i nadał parafii drugi odpust ku wyniesionego na ołtarze papieża Polaka. O uroczystości poinformował KAI proboszcz parafii ks. Adam Bożek.
Proboszczem ukraińskiej wspólnoty parafialnej jest pochodzący z Łodygowic na Żywiecczyźnie ks. Adam Bożek, który, jak podkreślał w homilii abp Mokrzycki „z ogromną wiarą i determinacją, wspomagany przez licznych darczyńców, doprowadził dzieło budowy do końca”.

Metropolita lwowski przypomniał, że kościół jest miejscem pamięci, a zarazem miejscem nadziei. „W kościołach wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy Świętych Obcowania, bowiem każdy kościół ma swego patrona. Są oni obecni z nami poprzez relikwie” – mówił kaznodzieja, który na zakończenie Mszy św. przekazał w darze wspólnocie parafialnej relikwie bł. Jana Pawła II. W ten sposób świątynia jest jedną z nielicznych na Ukrainie, które posiadają relikwie błogosławionego, oraz pierwszą w Ukrainie, która otrzymała przywilej odpustu ku czci bł. Jana Pawła II.

Na uroczystości konsekracji świątyni obecni byli: księża z diecezji bielsko-żywieckiej, którzy przybyli na tę uroczystość w imieniu biskupa Tadeusza Rakoczego, oraz wielu innych księży z Polski i Ukrainy.

Modlili się pielgrzymi parafii Mazańcowic wraz z chórem „Hejnał”, który zapewnił oprawę muzyczną liturgii konsekracyjnej i wykonał koncert dla parafian. Byli też parafianie z Bystrej Krakowskiej, Łodygowic, Żywca, Mościska i z dekanatu. Wśród ofiarodawców i dobroczyńców pojawili się m.in. prezydent Bytomia Halina Bieda, dyrektor kopalni Bobrek w Bytomiu, Leonard Klabis oraz pielgrzymi z Bytomia.
rk (KAI) / Piotrowce Dolne
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bp Fortuniak: największą siłą w życiu bł. Jana Pawła II była miłość do Chrystusa

Na miłość do Chrystusa, jako na największą siłę w życiu bł. Jana Pawła II przyciągającą do niego ludzi wskazał bp Zdzisław Fortuniak, który przewodniczył 23 października uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego papieża do parafii pw. św. Barbary w Tomicach.
Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do tej jednej z najmniejszych parafii archidiecezji poznańskiej, której kościół jest, nie bez podstaw, nazywany perłą wielkopolskiej architektury, odbyło się podczas uroczystej Mszy św. odprawionej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji.

W homilii bp Fortuniak zaznaczył, że „magnetyzm osobowości Jana Pawła II”, który przyciągał do niego ludzi w różnym wieku, nie wynikał jedynie z jego umiejętności kontaktu z ludźmi, zwłaszcza młodzieżą i chorymi czy też z faktu odbywania przez niego tak licznych pielgrzymek.

„Największą siłą w życiu bł. Jana Pawła II była miłość do Chrystusa, która przyciągała do niego ludzi” – zwrócił uwagę kaznodzieja dodając, że przecież pod koniec swojego życia nie mógł już pielgrzymować, a nawet mówić, ale tym bardziej, „mogąc już tylko kochać Chrystusa”, był wówczas Jego świadkiem.

Bp Fortuniak wezwał również tomickich parafian, aby przyjmując relikwie tego wielkiego papieża do swojej wspólnoty, zechcieli też odpowiadać na jego wezwanie do świętości skierowane do każdego z nas. „Jan Paweł II powtarzał nam, że Kościół jest od tego, żeby byli święci” – przypomniał biskup zachęcając do dziękczynienia Bogu za to, że „mogliśmy być z jego pokolenia, że mogliśmy pewien etap naszego życia przechodzić razem z nim”.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, jak wyjaśnił KAI ks. proboszcz Piotr Lidwin, parafia otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Podkreślił też, że jeden z właścicieli Tomic, żyjący XVI w. Piotr Tomicki, również pełnił urząd biskupa krakowskiego.

Ks. Lidwin zaznaczył także, iż ufa, że parafia doświadczy wielu łask za wstawiennictwem błogosławionego papieża oraz że uda się dokończyć remont zabytkowej świątyni tak, aby w niedługim czasie relikwie znalazły w niej swoje stałe i godne miejsce.

Tomice to wieś położona w Wielkopolsce pomiędzy Stęszewem a Bukiem, istniejąca już w XIV wieku. Tutejsza parafia pw. św. Barbary zawdzięcza swoje powstanie zabiegom jednego z właścicieli wsi, Mikołaja Tomickiego herbu Łodzia, chorążego poznańskiego i zastępcy starosty wielkopolskiego.

Jego też staraniem w Tomicach wzniesiono murowany kościół w stylu gotyckim, który pierwotnie nosił również wezwanie św. Marii Magdaleny. Dekret erekcyjny dla tej świątyni i parafii wydał biskup poznański Andrzej Bniński 14 marca 1463 r.

W 1771 r. kolejni właściciele Tomic przebudowali świątynię parafialną przydając jej barokowy fronton i sufit oraz dodając chór oraz zmieniając niektóre ołtarze kościoła. Od 1932 r. kościół ten, stanowiący perłę wielkopolskiej architektury gotyckiej z elementami baroku, wpisany jest do Rejestru Zabytków Polskich. Obecnie przy zabytkowej budowli prowadzone są etapowo, ze względu na brak środków, kompleksowe prace remontowe mające na celu uratowanie jej przed zniszczeniem.

Godnym uwagi zabytkiem w tomickim kościele jest renesansowa płyta pamiątkowa z brązu wykonana w 1527 r. w Norymberdze, w słynnym warsztacie Vischerów. Ufundował ją ku czci Mikołaja Tomickiego jego syn, Piotr, najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu. Warto zauważyć, że w Polsce zachowało się tylko kilka takich płyt (cztery znajdują się katedrze poznańskiej), a w Europie znajduje się ich jedynie dwanaście.

Piotr Tomicki (1464-1535) studiował na uniwersytetach w Lipsku, Wiedniu, Krakowie i Bolonii, gdzie uzyskał doktorat obojga praw. Po powrocie do Polski za panowania Zygmunta Starego pełnił funkcję podkanclerzego koronnego i kierownika polskiej dyplomacji. Sprawował też, kolejno, urząd biskupa przemyskiego, krakowskiego i poznańskiego. Po śmierci ten jeden z najwybitniejszych ludzi polskiego renesansu został pochowany w katedrze wawelskiej.
bt / Tomice
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Benedykt XVI nawiązał do liturgicznego wspomnenia bł. Jana Pawła II

Wczoraj wraz z Diecezją Rzymską i Kościołem w Polsce wspominaliśmy w liturgii błogosławionego Jana Pawła II, a dziś zechcieliście wziąć udział w kanonizacji trzech nowych świętych. Ich opiece zawierzam was i wasze rodziny – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Wcześniej podczas Mszy św. papież ogłosił troje nowych świętych: Gwidona Marię Conforti, Alojzego Guanella z Włoch oraz Bonifację Rodríguez Castro Castro z Hiszpanii.
Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Wczoraj wraz z Diecezją Rzymską i Kościołem w Polsce wspominaliśmy w liturgii błogosławionego Jana Pawła II, a dziś zechcieliście wziąć udział w kanonizacji trzech nowych świętych. Ich opiece zawierzam was i wasze rodziny. Niech Bóg wam błogosławi.”
tom (KAI) / Watykan
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Kęty: relikwie bł. Jana Pawła II w kolejnej świątyni diecezji bielsko-żywieckiej

Kolejna, piąta świątynia w diecezji bielsko-żywieckiej ma relikwie bł. Jana Pawła II. Oprawione w pozłacany relikwiarz, relikwie krwi wyniesionego na ołtarze Karola Wojtyły wprowadzono 23 października do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach. Już co najmniej 70 kościołów i kaplic w Polsce może się poszczycić posiadaniem relikwii papieża Polaka.
Z okazji niedzielnego wydarzenia parafialny klub Honorowych Dawców zorganizował akcję zbiórki krwi. Kęcki klub HDK jest jednym z najprężniej działających w Polsce. Jak przekonywał podczas niedzielnych homilii ks. Bogusław Mielec z Krakowa, ofiarowanie drogocennego daru krwi to jedna z form uczczenia relikwii bł. Jana Pawła II. Wierni mogą dziś także po Mszach ucałować relikwie.

Oprócz kęckiej świątyni relikwie papieża Polaka znajdują się w czterech innych kościołach diecezji bielsko-żywieckiej: kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Brzeszczach koło Oświęcimia, kościele pw. bł. Jana Pawła II w Iłownicy na Śląsku Cieszyńskim, kościele pw. św. Bartłomieja w Czańcu, kościele pw. św. Michała Archanioła w Leśnej koło Żywca oraz w znajdującej się na wysokości 890 metrów n.p.m. Kaplicy „Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym. Kaplica ta, podobnie jak kościół w Leśnej, jest w posiadaniu relikwii włosów papieża.

Zarówno krew jak i włosy zaliczają się do relikwii I stopnia, czyli takich, które pochodzą z ciała nowego błogosławionego.
rk / Kęty
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Diecezja Rzymu obchodziła pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II

Diecezja Rzymu, której błogosławiony Jan Paweł II był przez ponad 26 lat biskupem, obchodziła dziś po raz pierwszy jego wspomnienie liturgiczne.
Ponieważ od tygodnia, po tym, jak pokojowy pochód tzw. oburzonych przerodził się 15 bm. w gwałtowne starcia anarchistów z policją, obowiązuje w stolicy Włoch zakaz urządzania manifestacji publicznych, zrezygnowano z procesji, która miała wyruszyć o godz. 15.00 z Placu św. Piotra i zebrano się od razu w miejscu spotkania, którym był plac przed Bazyliką św. Jana na Lateranie, czyli katedrą Rzymu.

Podczas blisko dwugodzinnego czuwania, wykorzystując także materiały filmowe, przypomniano najważniejsze wydarzenia długiego pontyfikatu papieża Polaka. Poczynając od inauguracji pontyfikatu 22 października 1978, gdy nowy papież wypowiedział te pamiętne słów: “Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Drugim wydarzeniem był Światowy Dzień Młodzieży Wielkiego Jubileuszu roku 2000 na błoniach uniwersytetu Tor
Vergata, gdzie Jan Paweł II wezwał młodych ludzi, ażeby byli “strażnikami poranka”. Ostatnim rozdziałem były cierpienie i śmierć papieża – jego ostatnia Droga Krzyżowa odprawiona w prywatnej kaplicy, “nieme przemówienie” do wiernych w czasie Wielkanocy 2005, wreszcie pogrzeb na Placu św. Piotra i prośba kardynała Josepha Ratzingera – późniejszego następcy – by błogosławił wszystkim z okna nieba.

Wideo wyświetlane na telebimach komentował ksiądz fabio Rosini, dyrektor diecezjalnego biura powołaniowego. W czuwaniu wziął udział także wikariusz papieski dla stołecznej diecezji, kard. Agostino Vallini,
który następnie w bazylice odprawił Mszę św. o błogosławionym Janie Pawle II.

W improwizowanym kazaniu włoski purpurat zwrócił uwagę na fakt, że przyszłemu papieżowi od dzieciństwa i wczesnej młodości znane było cierpienie: śmierć matki, brata i ojca, potem wojna, okres komunizmu. Zaznał go również, gdy zasiadł na Stolicy Piotrowej i to aż do końca. Na pytanie, skąd Jan Paweł II brał siły, by oprzeć się cierpieniu, znieść je i uczynić wartością, kard. Vallini odpowiedział, że u źródła tej siły leżało to samo, co stanowiło o jego świętości. Była to wiara w Boga, któremu błogosławiony zaufał i na
którego zdawał się bezgranicznie.

Młodzi uczestnicy wspomnienia liturgicznego Jana Pawła II postanowili spotykać się co roku 22 października.
sal (KAI Rzym) / Rzym
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Pierwsze wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II (synteza)

Uroczyste Msze św. odprawiane według specjalnego formularza, intronizacja relikwii, procesje, czuwania modlitewne – tak po raz pierwszy Kościół w Polsce obchodził 22 października wspomnienie liturgiczne bł. Jana Pawła II, wyniesionego na ołtarze 1 maja tego roku. Papieża Polaka wspominano dziś także poza granicami naszego kraju.
Poznań


Już w wigilię pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II, w poznańskim kościele pw. Wszystkich Świętych biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Marek Jędraszewski mówił o wielkiej odwadze Jana Pawła II w głoszeniu Chrystusa i jego miłości do krzyża.

– Trzydzieści trzy lata temu zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat, usłyszeli wezwanie: „Nie lękajcie się otworzyć serc i drzwi dla Chrystusa” – przypomniał. Zwrócił też uwagę na wymowny gest papieża, który po uroczystej Eucharystii wyszedł do tłumów i podniósł wysoko pastorał. Nawiązał do legendy chrześcijańskiej, według której cesarz Konstantyn, który w 312 r. nad Tybrem stanął do walki z liczniejszą armią Makcencjusza, miał zobaczyć na niebie znak krzyża i widniejący pod nim napis: „W tym znaku zwyciężysz”. – W tym znaku zwyciężyło chrześcijaństwo – podkreślił kaznodzieja.

Jak zaznaczył, „Jan Paweł II – człowiek wielkiej odwagi i miłości do krzyża w tym roku został wyniesiony do chwały ołtarzy”. Nazwał go też „pasterzem naszych czasów”. - Dzisiaj modlimy się, by Bóg zechciał sprawić, byśmy mogli o nim mówić święty – powiedział bp Jędraszewski. Zgromadzeni w poznańskim kościele środowisk twórczych modlili się przez wstawiennictwo bł. Jana Pawła II o pomyślność dla Polski.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w poznańskim kościele pw. św. Marcina. - Jan Paweł II był prorokiem, widzącym, obdarzony Duchem Bożym – mówił w homilii.

Zdaniem bp. Fortuniaka nikt bardziej niż papież Polak nie zabiegał o jedność i pokój na świecie. – Czynił to z największą pokorą, wiedząc, że wiele podziałów ma źródło w minionych wydarzeniach – podkreślił kaznodzieja. Jako pierwszy dokonywał znaku oczyszczenia pamięci.

Bp Fortuniak zwrócił uwagę, że Jana Pawła II można nazwać prorokiem nowej ewangelizacji świata, w którym Bóg jest wielkim nieobecnym. – Mając Ducha Bożego dostrzegał to także w naszej ojczyźnie – stwierdził bp Fortuniak. Jak zauważył, papież Polak stał się ziarnem rzuconym w ziemię. – Owoce jego działalności zobaczymy w czasie Bogu wiadomym – przekonywał biskup.

Bp Fortuniak odprawił też pierwszą Sumę odpustową w nowo wybudowanym kościele pw. bł. Jana Pawła II w Luboniu-Żabikowie koło Poznania, pierwszej świątyni pod tym wezwaniem w archidiecezji poznańskiej. Relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały uczczone podczas uroczystości odpustowej, parafia w Luboniu-Żabikowie otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza podczas pielgrzymki dziękczynnej archidiecezji poznańskiej za beatyfikację papieża Polaka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, która odbyła się we wrześniu br.


Warszawa


W wigilię pierwszego po beatyfikacji wspomnienia bł. Jana Pawła II w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w warszawskiej Zielonce abp Henryk Hoser zachęcał wiernych, aby biorąc przykład z bł. Jana Pawła II przemieniali rzeczywistość w której żyją. – Trzeba znowu przepoić świat światłem ewangelii. Trzeba mu ukazać wspaniałe stworzenie, które wyszło z rąk Bożych – podkreślił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Nawiązując w homilii do postaci bł. Jana Pawła II abp Hoser podkreślił, że był on ‘papieżem świata zglobalizowanego’, którego tempo i kierunek przemian coraz częściej budzi w człowieku lęk. Jednak zdaniem bp. warszawsko-praskiego „globalizacji świata laickiego chrześcijanie mogą przeciwstawić katolickość Kościoła”, czyli jego powszechność.

Po Mszy św. wierni wraz z duchowieństwem przeszli pod pomnikiem bł. Jan Pawła II, gdzie poprowadzono krótką modlitwę.


Łagiewniki


W ramach liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w łagiewnickim Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" 22 października odbyły się pierwsze uroczystości odpustowe. Do relikwii swojego patrona pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. W głównej sumie odpustowej i „procesji światła” uczestniczyły rzesze wiernych.

W homilii podczas uroczystej sumy odpustowej bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podkreślał, że dziś na nowo należy przyjąć orędzie, które ludziom i Kościołowi przekazywał Jan Paweł II. „Trzeba na nowo odkryć niestrudzoną misję bł. Jana Pawła II i papieskie wołanie „Nie lękajcie się!” - mówił hierarcha.

Biskup zaznaczył, że należy modlić się za wstawiennictwem Ojca Świętego o to, by ludzie pozbyli się lęku i otwierali się na Chrystusa. „To jest wołanie do współczesnego człowieka, który często nie wie co nosi w sercu, jest niepewny sensu swojego istnienia” - podkreślił kustosz sanktuarium. Jego zdaniem bł. Jan Paweł II pomaga współczesnemu pokoleniu być otwartym na słowo Boże. „Wyrażamy wdzięczność za dar jego wielkiego pontyfikatu idąc za jego nauczaniem wzywającym do modlitwy” - mówił bp Zając.

Po nabożeństwie odbyła się „procesja światła”. W uroczystościach w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” uczestniczyli biskupi i księża archidiecezji krakowskiej, mieszkańcy Krakowa, a także pielgrzymi z całej Polski.

Uroczystości odpustowe poprzedziło triduum modlitewne. Przed południem w dniu liturgicznego wspomnienia do relikwii bł. Jana Pawła II, swojego patrona, pielgrzymowała młodzież z grup apostolskich archidiecezji krakowskiej. Zaś w Auli Jana Pawła II odbył się spektakl pt. "Dzień Gniewu" przygotowany przez młodzież z Trzebini na podstawie dramatu Romana Brandstaettera.


Święty Krzyż


Blisko tysiąc pielgrzymów z Polski i Słowacji wraz z Misjonarzami Oblatami Marii Niepokalanej uroczyście obchodziło na Świętym Krzyżu pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii, której przewodniczył superior o. Zygfryd Wiecha OMI, oblaci dziękowali Bogu za dar bł. Jana Pawła II.

Przeor świętokrzyskiego opactwa w swej homilii wskazał, że papież bł. Jan Paweł II dla Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wyjątkowym orędownikiem. - Umiłowany Jan Paweł II, podobnie jak św. Paweł, Apostoł narodów, uczy nas oblatów – misjonarzy, jak realizować misję, którą powierzył nam Chrystus. Bł. Jan Paweł II niewątpliwie jest dla nas niedoścignionym wzorem umiłowania prawdy ewangelii i głoszenia jej mądrości przede wszystkim swoim życiem i codziennym posługiwaniem, tam gdzie Kościół nas posyła – mówił o. Wiecha OMI.

- Dziękujemy dziś wraz z całym Kościołem, z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie za nowego błogosławionego, którego dziś po raz pierwszy wspominamy w liturgii Kościoła – podkreślił superior.

Ojcowie pełniący posługę wśród pielgrzymów mówili o misyjnym zaangażowaniu papieża Polaka. Wraz z pątnikami przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego odmawiali modlitwę ku czci patrona dzisiejszego dnia. Także nowicjusze oprowadzając po wystawie misyjnej zwracali uwagę na pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do krajów misyjnych i jego wielką troskę o dzieło misyjne Kościoła. - Dziś w sposób szczególny podkreślaliśmy wśród przybyłych pielgrzymów i turystów osobę bł. Jana Pawła II jako misjonarza – powiedział KAI o. Dariusz Malajka OMI.


Podhale


Relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II otrzymali wierni w Podsarniu-Harkabuzie koło Raby Wyżnej w czasie uroczystości nadania parafii wezwania bł. Jana Pawła II. Przewodniczył im 22 października bp Jan Szkodoń z Krakowa. Jest to już druga na Podhalu parafia pod wezwaniem papieża Polaka.

Bp Szkodoń podkreślił, że taki patronat bardzo zobowiązuje. – Jan Paweł II umiłował Boga nade wszystko. Musicie o tym cały czas pamiętać i wzorować się na nim – mówił. Zwrócił się też do młodzieży, której udzielił sakramentu bierzmowania. – Bądźcie apostołami Pana Jezusa w rodzinie, w szkole. Nie zapomnijcie o nim, kiedy będzie studiować, pracować. Wzywam was, abyście byli w życiu dorosłym współczesnymi apostołami Jezusa – apelował bp Szkodoń. Na koniec przypomniał słowa Jana Pawła II z inauguracji jego pontyfikatu, aby otworzyć drzwi Chrystusowi.

Bp Szkodoń odczytał dekret nadający parafii w Podsarniu-Harkabuzie wezwanie bł. Jana Pawła II. Dokument podpisał kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Hierarcha przekazał relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II, poświęcił również ołtarz główny, w którym znajduje się obraz z wizerunkiem błogosławionego papieża. Obraz namalowała Róża Kozecka z Krakowa. Nawiązuje on do portretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.


Bydgoszcz


Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła odbyło się także w parafii pod jego wezwaniem w Bydgoszczy. Eucharystii z tej okazji przewodniczył bp Jan Tyrawa. Relikwie zostały wniesione przez rodzinę. W procesji do ołtarza szli Renata i Arkadiusz Kałamaja wraz z córkami. Kiedy dowiedzieli się, że to właśnie oni dostąpią tego zaszczytu, byli bardzo wzruszeni. – To wyróżnienie, ponieważ Jan Paweł II jest wciąż obecny wśród nas, w naszym życiu rodzinnym. On zostawił nam wielką spuściznę, którą musimy podejmować. Dzieci nie znają Jana Pawła II tak, jak my. Chodzą jednak do szkoły katolickiej, gdzie jego nauczanie nie jest obce – powiedzieli.


Bilcza koło Kielc

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II otrzymała 22 października także parafia w Bilczy koło Kielc. Wierni w przy relikwiach odmówili litanię do bł. Jana Pawła II, uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym oraz we Mszy św. Wspólnie modlono się również o pomyślność dla parafii, która tego dnia obchodzi swoje 16-lecie.


Częstochowa, Jasna Góra


Świadectwo rodziny państwa Wronów i ich córki Glorii Marii, uzdrowionej za wstawiennictwem Jana Pawła II było jednym z punktów spotkania upamiętniającego osobę błogosławionego papieża, które odbyło się 22 października w siedzibie redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Podczas spotkania Jacek i Joanna Wronowie opowiedzieli historię Glorii, która urodziła się 1 lipca 2005 r. Badanie USG wykazało, że nie ma nerek i pęcherza, ma rozdęte jelita i wadę serca. Na karcie wypisu dziecka były informacje o krwawieniu śródczaszkowym, torbieli przegrody mózgu, uszkodzeniu słuchu, retinopatii i przepuklinie. Pierwsze komplikacje pojawiły się już wcześniej. - Podczas porządków znalazłam obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II, modlitwą i odręcznym napisem: „Ojciec Święty wziął do rąk i pobłogosławił z myślą o chorych na Wawelu 22 czerwca 1983 r.”. Wstąpiły we mnie nowe siły. Ten obrazek kładłam codziennie na brzuchu, modląc się o uratowanie Glorii - wspominała Joanna Wrona.

– Mały obrazek Jana Pawła II, który miałam przy sobie, był sygnałem z nieba. To było ciągłe poszukiwanie w modlitwie – mówiła Joanna Wrona o czasie, gdy lekarze nie dawali szans na to, że Gloria będzie żyła. "Wtedy zrozumiałem, że rodzina jest najważniejsza, jest fundamentem wszystkiego" - dodał Jacek Wrona.


Z kolei na Jasnej Górze zebrali się przyjaciele i wychowankowie Jana Pawła II z grupy "Środowisko". Eucharystii z tej okazji przewodniczył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. - Z wielką radością odprawiamy tutaj Mszę św. według formularza ku czci błogosławionego papieża i bardzo się modlimy, by kult naszego Rodaka się rozszerzał – mówił abp Nowak. „Zawierzamy kult bł. Jana Pawła II, bardzo się modlimy, by niedługo można go było nazwać już świętym, o jego kanonizację, ale nade wszystko modlimy się, żebyśmy umieli tego świętego przyjąć, byśmy umieli otworzyć serca na tego pięknego duchowo człowieka” - dodał hierarcha.


Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne drugi dzień modlili się natomiast uczestnicy Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. - Jestem przekonany, że Jan Paweł II, który tak bardzo troszczył się o powołania, nie tylko do życia kapłańskiego czy zakonnego, ale także o powołania do życia małżeńskiego, z wysokości nieba teraz wspiera wszystkich powołanych, prosimy go o to – powiedział ks. Czesław Parzyszek, członek Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, Przewodniczący Konsulty i Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich.

Z okazji wspomnienia bł. Jana Pawła II Jasna Góra była odświętnie udekorowana portretami papieża, papieskimi flagami i kwiatami w żółto-białych kolorach.


Rzym


Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył w Bazylice św. Piotra Mszy św. w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. W homilii podkreślił, że przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II, a wcześniej jako kapłan i arcybiskup krakowski, odpowiadał na wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”. Przypomniał pokrótce najważniejsze etapy i dokonania papieża Polaka. „Wiemy, że Jan Paweł II zostawił nam świadectwo osobistej świętości, uznanej orzeczeniem Kościoła zaledwie sześć lat po jego odejściu do domu Ojca” – mówił metropolita krakowski.

Podkreślił, że w osobie Jana Pawła II, w jego nauczaniu i świętości otrzymaliśmy wielki dar. „Tym darem powinniśmy żyć, a także inspirować się nim w podejmowaniu nowych wyzwań, jakie przed nami stają. Jest naszym przywilejem i obowiązkiem utrwalać dziedzictwo błogosławionego Papieża, aby je przekazać następnym pokoleniom” – mówił metropolita krakowski i przypomniał, że „tą szlachetną intencją kieruje się między innymi Fundacja Jana Pawła II, założona trzydzieści lat temu”.

Osobisty sekretarz papieża Polaka podziękował Benedyktowi XVI za beatyfikację Jana Pawła II. „Przeżyliśmy ją jako wielkie święto wiary i żywotności Kościoła, jako zachętę do osobistej odnowy życia, do świętości. Dzięki papieskiej decyzji Kościół otrzymał dar jakże bliskiego i mądrego przewodnika na drogach wiary, nadziei i miłości” – powiedział kard. Dziwisz.


Ziemia Święta


O dar pokoju dla Ziemi Świętej oraz o jedność wszystkich chrześcijan modliły się dziś za przyczyną bł. Jana Pawła II lokalne wspólnoty kościoła jerozolimskiego oraz pielgrzymi. Celebracja pierwszego liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II w diecezji łacińskiego patriarchatu Jerozolimy była głównie zasługą Polaków pełniących tutaj posługę oraz licznie pielgrzymujących po Miejscach Świętych.

Liturgia Godzin oraz Msza św. ku czci bł. Karola Wojtyły były celebrowane przede wszystkim w licznych wspólnotach zakonnych. Posługujący tutaj kapłani, bracia i siostry zakonne, podziękowali Panu Bogu za przykład świętego życia Papieża Polaka oraz modlili się za jego wstawiennictwem o dar pokoju dla Ziemi Świętej i całego świata.

Również pielgrzymi, a zwłaszcza Polacy, w program nawiedzania sanktuariów Ziemi Świętej włączyli modlitwę do błogosławionego Papieża, pielgrzyma świata i pątnika po sanktuariach naszego Odkupienia, o ewangelicznego ducha dla uczniów Jezusa oraz o jedność wszystkich chrześcijan.


Japonia


Bł. Jana Pawła II wspominano także w dalekiej Japonii. W dniu liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II w Tokio odbyło się pierwsze spotkanie polonijnej grupy studyjnej „100 tygodni z Pismem św.". W kazaniu podczas Eucharystii do postaci papieża Polaka nawiązał o. Paweł Janociński, duszpasterz japońskiej Polonii. „Święci obdarzają nas niekiedy niespodziewanie swoim uśmiechem z nieba, a nawet potrafią z humorem przypomnieć o swoim istnieniu, tak jak nam Polakom tutaj przypomniał się dziś bł. Jan Paweł II" – powiedział dominikanin.
oprac. lk / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski

Bilcza: wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II w jego liturgiczne wspomnienie

W ramach obchodów liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II parafia w Bilczy koło Kielc przyjęła 22 października uroczyście jego relikwie, jako czwarta w diecezji wspólnota parafialna. „Chcemy rozbudzić zainteresowanie nauczaniem Jana Pawła II w połączeniu z modlitwą o powołania” - zapowiada ks. prefekt Michał Haśnik.
Sobotniej uroczystości przewodniczył ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, kanclerz kurii w Kielcach. Wierni w obecności relikwii odmówili także litanię do bł. Jana Pawła II, uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym oraz we Mszy św. Wspólnie modlono się również o pomyślność dla parafii, która 22 października obchodzi swoje 16-lecie.

W homilii ks. Kaszycki nawiązał do św. Piotra, którego współczesnym następcą był papież z Polski. Przypomniał m.in. ostatnie miesiące z życia Ojca Świętego, który nie mógł mówić, co należy odczytać jako „znak od Boga” i wezwanie do poznawania nauczania Jana Pawła II. To zadanie dla każdego czciciela błogosławionego, a dla parafii posiadającej jego relikwie – szczególne zobowiązanie.

Po zakończeniu Eucharystii, wysłuchaniu deklamacji i odśpiewaniu ulubionych pieśni Jana Pawła II, oddawano cześć relikwiom przez ucałowanie. Nikt nie wyszedł bez kremówki, których kilkaset duszpasterze sprowadzili z samych Wadowic.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, radni gminy Morawica, strażacy, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.

Duszpasterze w Bilczy planują adorację przy relikwiach w każdy pierwszy czwartek miesiąca. „Będziemy wówczas modlić się także o powołania, bo nasza młoda wspólnota w 2012 r. będzie przeżywała pierwsze w jej historii prymicje” – wyjaśnia ks. Haśnik.

Relikwie bł. Jana Pawła II posiadają: bazylika katedralna, kościół św. Wojciecha, sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Bp Kazimierz Ryczan erygował parafię pw. św. Kazimierza w Bilczy 7 października 1995 r. i w tym samym roku poświęcił plac pod budowę kościoła i plebanii. Parafia liczy ok. 2800 wiernych.
dziar / Kielce
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 22 października 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski