Świadek Chrystusa cierpiącego

Santo subito
Świadek Chrystusa cierpiącego


Z JE ks. bp. Jerzym Mazurem SVD, ordynariuszem ełckim, rozmawia Mariusz Kamieniecki

Księże Biskupie, jak diecezja ełcka, o której Jan Paweł II mówił, że wiele jej zawdzięcza, przygotowuje się do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego?
- Podobnie jak cały Kościół rozpoczęliśmy przygotowania do beatyfikacji już w dniu pogrzebu Jana Pawła II, kiedy z przekonaniem mówiliśmy: odszedł od nas święty człowiek, święty Papież. Temu pragnieniu towarzyszyła modlitwa. Z chwilą ogłoszenia daty beatyfikacji to bezpośrednie przygotowanie staje się jeszcze intensywniejsze. Jednym z etapów, które poprowadzą nas do dnia beatyfikacji, jest rozpoczęta wczoraj Nowenna Tygodni. W ramach tego przygotowania w parafiach, rodzinach i szkołach chcemy rozważać różne aspekty, wymiary pontyfikatu Ojca Świętego: eucharystyczny, Bożego Miłosierdzia i Maryjny. Przygotowaniu temu towarzyszyć będzie modlitwa, zagłębianie się w treść nauczania papieskiego, a także przygotowanie darów duchowych.

Jak wspomina Ksiądz Biskup swoje spotkania z Ojcem Świętym?
- Tych spotkań było kilka. Pierwsze natąpiło jeszcze przed wyjazdem na misje do Ghany, na placu św. Piotra. Spotkałem się także z Janem Pawłem II w Togo, w czasie Jego pielgrzymki do tego kraju. Błogosławił naszej pracy misyjnej i czuliśmy Jego wsparcie modlitewne. Później były spotkania już kiedy byłem biskupem wschodniej Syberii, kiedy widać było wielkie zainteresowanie Papieża odradzającym się Kościołem katolickim w Rosji, dialogiem z Cerkwią prawosławną i życiem tamtejszych ludzi. Pamiętam też moment, kiedy podarowałem Papieżowi różaniec z kamieni syberyjskich, mówiąc, że jest to katechizm czasów łagrów i prześladowań. I faktycznie tak było, bo kiedy świątynie były pozamykane, jedyną formą modlitwy był Różaniec. Wtedy Ojciec Święty obdarował mnie wieloma różańcami, abym je rozdawał na Syberii. Z wielkim zainteresowaniem Papież słuchał wszystkich informacji, oglądał zdjęcia, szczególnie te dokumentujące budowę katedry. Czułem to wielkie pragnienie Ojca Świętego, by odwiedzić te rejony i postawić swoje stopy na rosyjskiej i syberyjskiej ziemi. Wtedy powiedziałem: Ojcze Święty, zapraszam także do Domu Rekolekcyjnego nad Bajkałem nazwanym imieniem Waszej Świątobliwości "Jednoczenie". Papież zapytał: "A można popływać w Bajkale?"... Były to spotkania, podczas których czerpałem nadzieję i siłę dla siebie i dla odradzającego się Kościoła na Syberii. Szczególne były spotkania z Papieżem, kiedy jako biskupa Syberii nie wpuszczono mnie do Rosji 19 kwietnia 2002 roku. Czułem wielką troskę Papieża, który powtarzał: "Nie trać nadziei". To spojrzenie, te słowa, błogosławieństwo dodawały mi nadziei w pełnieniu posługi biskupiej. Ojciec Święty pobłogosławił też koronę dla Matki Bożej do katedry w Irkucku. Dodał: "Tylko sam zawieź ją do Irkucka". I uczyniłem to.

Co najbardziej podziwiał Ksiądz Biskup u Jana Pawła II?
- Jego zatroskanie o Kościół, o drugiego człowieka, co wypływało ze świętości życia, z zawierzenia siebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Maryi. To pozwalało Mu poznawać wolę Bożą i ją wypełniać. Podziwiałem Jego troskę o ludzi młodych, o małżeństwa, rodziny, dzieci, o cierpiących i chorych. Wszystkim pomagał spotkać się z Panem Bogiem. Kiedy był chory, zmęczony, kiedy nie mógł już chodzić, tym bardziej przemawiał duch i przez tę moc ducha jeszcze bardziej stawał się świadkiem Jezusa Chrystusa cierpiącego.

Jaką należy przyjąć miarę, żeby zrozumieć świętość Jana Pawła II?
- Myślę, że miarę modlitwy. Na pytanie, jak się modli, odpowiedział: "Wypraszam Miłosierdzie Boże dla całego świata". Zapytany kiedyś o zdanie w Piśmie Świętym, które jest dla Niego drogowskazem, nawiązał do Ewangelii św. Jana: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli". Myślę, że tu jest klucz świętości Papieża i to, co wszyscy w Nim podziwialiśmy. Chciał być i był prawdziwym uczniem Chrystusa, dlatego trwał i poznawał prawdę, która wyzwala.

Dziękuję za rozmowę.


http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110228&typ=nj&id=nj13.txt