Myśli Jana Pawła II na lipiec

1/ rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać – i sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać (21.06.1983).2/ Jedynie rodzina Bogiem silna może podołać w realizowaniu zadań wychowania pełnego człowieka (30.05.1982).3/ Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego (9.06.1979).4/ Gdy miejsce wierzących i świętych zajmują ludzie bez Boga, wówczas prawem staje się egoizm i nienawiść (16.11.1980).5/ Jezu, ufam Tobie! To wyznanie jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła (17.08.2002).6/ Przykazanie [miłości] konkretyzuje się w poszanowaniu drugiego, jego osobowości, jego sumienia (7.06.1979).7/ Przykazanie [miłości] konkretyzuje się w dialogu z drugim (7.06.1979).8/ Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko w jakiś sposób złożył w swym Sercu (6.06.1999).9/ Poprzez Serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia. A jest to plan miłości (6.06.1999).10/ Chrystus, który nas miłuje, ukazuje nam swe Serce jako źródło życia i świętości, jako źródło naszego odkupienia (6.06.1999).11/ Mądre panowanie nad sobą tworzy człowieka (11.09.1984).12/ Każde dziecko jest osobą potrzebującą uczucia miłości (14.06.1999).13/ Moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej, ojcowskiej mądrości i Opatrzności (1.06.1991).14/ Jeśli człowiek burzy [moralny] fundament, szkodzi sobie; burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze (1.06.1991).15/ Droga, jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: ażeby „bardziej być”! Zawsze do tego prowadzą wskazania Ewangelii (12.06.1987).16/ W naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości (3.06.1991).17/ Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli (3.06.1991).18/ Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością (3.06.1991).19/ Bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności (3.06.1991).20/ Podczas Mszy św. realnie uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana przez krzyż Chrystusa (3.06.1991).21/ Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę (3.06.1991).22/ Rodzina znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw (3.06.1991).23/ Rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej (3.06.1991).24/ Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna (3.06.1991).25/ Zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka – szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny (3.06.1991).26/ [W życiu rodzinnym] gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi i drugich – najbliższych! – czyni ofiarą tego egoizmu (3.06.1991).27/ Dziecko poczęte nawet „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia (3.06.1991).28/ Kto idzie za Chrystusem, ocenia swoje życie w kategoriach bezinteresownego daru, a nie zysku i posiadania (14.02.2001).29/ Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami (3.06.1991).30/ Podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu (3.06.1991).31/ Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie (3.06.1991).