Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym Dobrą Nowinę, celebrującym liturgię i udzielającym sakramentów jesteś blisko mnie. To przecież przez ich posługę i wypowiadane przez nich słowa przeistoczenia Twój Syn, Jezus Chrystus, staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy. To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych spływa na nas cały zdrój Twoich łask.

Święty Jan Paweł II napisał, że "każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał" (J 15,16).

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wsłuchującego się w Twój głos, proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie i zakonne. Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego, nie wahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć. Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi, by trwał owoc ich pracy apostolskiej. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014.