Myśli Jana Pawła II na kwiecień


1/ W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (17.08.2002).

2/ Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które ukoi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój (17.08.2002).
63/ Bądźcie dojrzali dojrzałością wiary i mocni mocą ducha (12.09.1983).

3/ Bądźcie wdzięczni za każde dobro i umiejcie po chrześcijańsku przebaczać (12.09.1983).

4/ Nie pozwólcie sprowadzić waszego ducha na poziom jakiegokolwiek materializmu (12.09.1983).

5/ Człowiek żyje prawdziwie po ludzku dzięki kulturze, a pierwszym zadaniem kultury jest nieustanne odnawianie pamięci człowieka (28.11.1986).

6/ Nie ma twórczości bez pamięci. Pamięć gwarantuje wspólnotę i jedność, chroni przed stapianiem się w nicość (28.11.1986).

7/ Wartości nadają sens życiu (28.11.1986).

8/ Nasza wiara każdemu człowiekowi ofiarowuje taki punkt oparcia, z którego może wznosić się ponad horyzont tego, co przejściowe (28.11.1986).

9/ Nic nie potrafi zaspokoić głodu Boga tkwiącego w człowieku (5.06.1999).

10/ Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem (18.08.2002).

11/ [Boże] zachowaj nas od uczestniczenia w zakłamaniu, które niszczy nasz świat. Daj odwagę życia w prawdzie (10.06.1987).

12/ Rzeczywistość Boga odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka (6.06.1999).

13/ Każdy dobrobyt, osiągnięty kosztem Boga, przynosi stratę, przynosi śmierć (28.11.1986).

14/ Chrystus przyszedł na świat i stanął po stronie człowieka (28.11.1986).

15/ Chrystus wciąż szuka uczniów, wyznawców, zwolenników, którzy idąc za Jego słowem i czerpiąc z Jego mocy, opowiadają się za dobrem, za pięknem, za prawdą i życiem (28.11.1986).

16/ W Bogu [należy] szukać ostatecznego sensu i ostatecznej wartości wszystkich spraw tego świata, zwłaszcza tej najważniejszej sprawy, jaką jest każdy człowiek (28.11.1986).

17/ Nie bójcie się! Chrystus zwyciężył świat! (por. J 16, 33). Zwyciężył i zwycięża w człowieku i poprzez człowieka (28.11.1986).

18/ Wobec szerzącego się materializmu i obojętności, którą on budzi, musimy dać pierwszeństwo Chrystusowi, musimy dać pierwszeństwo Bożemu prawu i Bożej Mądrości (28.11.1986).

19/ Istnieje nierozerwalna więź między prawdą i miłością a całą ludzką moralnością i kulturą. (...) Tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć i rozwijać się (21.06.1983).

20/ [Obyśmy] mogli być sami sprawcami, twórcami swojego losu, odpowiedzialnymi twórcami swojego losu, żeby nam w tym od zewnątrz nie przeszkodzono, żeby nam tego z zewnątrz nie narzucono (24.12.1981).

21/ [Bóg] stworzył człowieka wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje. (...) Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla swawoli (18.06.1983).

22/ Czyńmy wszystko, aby uwrażliwić nasze sumienia i strzec przed wypaczeniem, czy znieczuleniem (6.06.1999).

23/ Wyzwolenie jest ostatecznie zwycięstwem dobra nad złem w każdym człowieku oraz w życiu społecznym (19.06.1986).

24/ Postęp w życiu społecznym winien przynieść lepszą ochronę praw człowieka, w tym wolności, stworzyć mu lepsze warunki rozwoju (19.06.1986).

25/ Wyzwolenie społeczne jest tylko wtedy autentyczne i skuteczne, gdy dobro zwycięża w sercu każdego człowieka (19.06.1986).

26/ Im większe jest zło społeczne, tym lepsi muszą być ludzie, którzy z nim walczą, aby byli odporni na zatrucie, jakie ono niesie (19.06.1986).

27/ Cierpiący Chrystus, ukrzyżowany Chrystus – to naszą mądrość i nasza moc (18.06.1983).

28/ Wszystko, co jest wartościowe, nie jest łatwe, ale równocześnie tylko to może wam dać poczucie sensu życia (7.08.1985).

29/ Śmierć nie przychodzi po życiu, ale życie wyłania się ze śmierci. Bóg nie może umrzeć, Bóg jest życiem (25.03.1989).


30/ Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego sumienia. W Jego świetle zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby (8.06.1999).