Modlitwa za zmarłych

Dobry Ojcze, tak wielkie dary przygotowałeś dla tych, którzy dostąpią łaski zbawienia. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co czeka mnie w Twoim królestwie. Gdybym to wiedział, pewnie nie popełniłbym ani jednego grzechu. Dzisiaj Twemu miłosierdziu chcę polecić tych, którzy zakończyli swoje ziemskie życie, a teraz czekają w czyśćcu na chwilę spotkania z Tobą.

Święty Jan Paweł II mówił, że "modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. [...] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu, na ziemi".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który już razem z rzeszą świętych śpiewa Tobie wieczną pieśń chwały, proszę Cię, Ojcze, za tych, którzy cierpią w czyśćcu. Dzisiaj szczególnie chcę się modlić za (podać imię). Wybacz Twoim dzieciom ich słabości, wybacz małą wiarę, grzech. Niech ta modlitwa przyczyni się do tego, aby jakaś dusza dziś zaczęła wielbić Ciebie razem ze św. Janem Pawłem II i wszystkimi Twoimi świętymi. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014.