Litania rodzinna do Bożej Opatrzności

Kyrie, eleison. Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.
Boże Ojcze, miłości ożywiająca
- zmiłuj się nad nami.
Boży Synu, miłości zbawiająca
Boży Duchu, miłości objawiająca
Boże Trzykroć Święty, miłości jednocząca
Boże, który jesteś Bogiem prawdziwym
- spójrz i pobłogosław
Boże, który patrzysz, widzisz i przenikasz wszystko
Boże, który jesteś tajemnicą istnienia
Boże, który objawiasz siebie stworzeniu
Boże, który tchniesz Ducha zaufania
Boże, który przychodzisz w Twoim Synu
Boże, który jesteś miłością
Opatrzności Boża, Ty stwarzasz mężczyznę i kobietę na swój obraz
Opatrzności Boża, Ty sprawiasz, że się poczynamy i rodzimy
Opatrzności Boża, Ty nas karmisz i uczysz chodzenia po świecie
Opatrzności Boża, Ty wychowujesz do pełni człowieczeństwa
Opatrzności Boża, Ty wiążesz wolne osoby więzami świętej miłości
Opatrzności Boża, Ty cieszysz się wiernością w przymierzu do śmierci
Opatrzności Boża, Ty nie opuszczasz w sieroctwie i wdowieństwie
Ojcze Niebieski, przyjacielu kochających
Ojcze Niebieski, przewodniku przez życie
Ojcze Niebieski, mistrzu ludzkiej mądrości
Ojcze Niebieski, świadku dobroci w cierpieniu
Ojcze Niebieski, towarzyszu w samotności
Ojcze Niebieski, oparcie w błędzie i zagubieniu
Ojcze Niebieski, miłosierdziu dla grzeszników
Opatrzności Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej
- przemawiaj do nas przez słowa, znaki, milczenie i ucz nas chodzenia Twoimi śladami.

Boże Wszechmogący i bliski każdemu człowiekowi, który objawiłeś swoją Opatrzność wobec wielu mężczyzn i kobiet w historii zbawienia, daj nam, prosimy, za przyczyną św. Jana Pawła II taką wierność w przeżywaniu powołania do życia rodzinnego, abyśmy osiągnęli pełnię szczęścia we wspólnocie z Tobą w Kościele. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.