Modlitwa za współmałżonka

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę (mojego męża). Dziękuję za sakrament małżeństwa, za miłość, która nas połączyła, za Twoją codzienną obecność i Twoje błogosławieństwo. Dziękuję za każdy dzień trwania w miłości, za każdy sakrament. Dziękuję za radość i krzyż małżeńskiego powołania.

Święty Jan Paweł II mówił, że "sakrament małżeństwa wyrasta z eucharystycznego korzenia. Wyrasta z Eucharystii i do niej prowadzi. Ludzka miłość "aż do śmierci" musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umiłował. Musi tę Chrystusową miłośc poniekąd uczynić swoją, ażeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi: "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, duszpasterza małżeństw i rodzin, proszę Cię, Boże, umocnij nasza małżeńską więź, odnów w nas tę miłość, która przyciągnęła nas przed ołtarz, by w Twojej obecności złożyć sobie małżeńską przysięgę. Proszę, abym codziennie, a zwłaszcza w chwilach trudnych, umiał zapatrzeć się w tę miłość, jaką Chrystus ukochał Kościół, i abym tak umiał kochać żonę (męża). Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.