Hymn beatyfikacyjny - 1.05.2011 r.


Oto polskie tłumaczenie słów tego utworu:

Ref. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, otwórzcie na oścież swe serca na Bożą miłość.

1. Świadku nadziei
dla czekających na zbawienie
pielgrzymie miłości
na drogach świata.

2. Prawdziwy ojcze dla młodych
których posłałeś do świata,
jako zwiastuny poranka,
żywy znak nadziei.

3. Świadku wiary
głoszonej twym życiem,
niezachwiany i silny w próbie
umocniłeś swych braci.

4. Nauczałeś każdego człowieka
piękna życia
wskazując rodzinę
jako znak miłości.

5. Niosący pokój
i zwiastunie sprawiedliwości,
stałeś się między ludźmi
głosicielem miłosierdzia.

6. W cierpieniu ukazałeś
moc Krzyża.
Kieruj zawsze swych braci
drogami miłości.

7. W Matce Pana
wskazałaś nam przewodniczkę,
a w jej wstawiennictwie
moc łaski.

8. Ojcze miłosierdzia,
Synu, nasz Odkupicielu,
Duchu Święty Miłości
Tobie Trójco niech będzie chwała. Amen