Modlitwa za najbliższych

Dobry Ojcze, dziękuję Ci za moją rodzinę, za każdego z jej członków. Dziękuję za żonę (męża), rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki i dziadków oraz za wszystkich, z którymi łączą mnie więzy krwi. Tobie zawierzam każdego z nas, Tobie oddaję naszą codzienność, zarówno tę pełną radości i optymizmu, jak i tę trudną, naznaczoną krzyżem.

Święty Jan Paweł II pouczał: "Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, jest ona wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której św. Paweł tak pisze: "Miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje" (por. 1 Kor 13, 6-8). Każda rodzina może zbudować taką miłość".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża rodzin, proszę Cię, Boże, uświęć moją rodzinę, uświęć każdego z nas. Obudź w każdym z nas tę wielką miłość, o której pisał św. Paweł. Pomóż nam ją zbudować. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.