Modlitwa na rozpoczęcie dnia

Dobry Ojcze, dzięki Twojej miłości mogę przeżyć kolejny dzień. Chcę złożyć go w Twoje kochające dłonie, wierząc że jesteś przy mnie w każdej chwili. Tobie zawierzam ludzi, z którymi się dziś spotkam. Tobie zawierzam pracę, którą będę wykonywać. Tobie oddaję moje plany, myśli i marzenia.

Święty Jan Paweł II mówił, że "jest potrzeba, aby w sercach ludzi wierzących mocno zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który szarą codzienność uczynił drogą do świętości, proszę Cię, Boże, pozwól mi przeżyć dzisiejszy dzień bez grzechu. Obudź we mnie autentyczne pragnienie świętości. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.