Prośba o nawrócenie i wytrwanie w dobrych postanowieniach

Jezusie Nazareński, umocnij moją wolę w dobrych postanowieniach, bo w ten sposób chcę żyć miłością do Ciebie i moich bliźnich.

Matki Łaskawa, wypraszaj mi łaskę dojrzewania i owocowania w świętości dobrymi myślami, słowami, czynami i pragnieniami.

Józefie święty, wychowuj mnie do wierności i roztropności, by nie brać na siebie ciężarów nie do udźwignięcia i nie zapominać o postanowieniach.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014.