Modlitwa Jana Pawła II do Chrystusa Zbawiciela

O Chryste Zbawicielu, składamy Ci dzięki za Twą zbawczą Ofiarę, jedyną nadzieję ludzi!

O Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za eucharystyczne dzielenie chleba, które ustanowiłeś, aby móc rzeczywiście spotykać Twoich braci i siostry na przestrzeni wieków.

O Chryste Zbawicielu, napełnij serca ochrzczonych pragnieniem ofiarowania się wraz z Tobą i zaangażowania na rzecz zbawienia swoich braci i sióstr!

Ty, który jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, rozlej obficie swoje błogosławieństwo na Twój lud, tutaj zgromadzony, aby stał się prawdziwie znakiem nowego świata! Amen.

Modlitwa wygłoszona przez Jana Pawła II 21 lipca 1981 r.

W: Modlitewnik Jan Paweł II, Apostoł Bożego Miłosierdzia, Wydawnictwo M, Kraków 2014.