Modlitwa o szacunek dla poczętego życia

Dobry Ojcze, Ty jesteś stwórcą świata. Ty z miłości stworzyłeś człowieka i wciąż dajesz życie. Za dar życia dziękuję Ci. Dziękuję także za wszystkich, którzy odważnie głoszą prawdę o boskim pochodzeniu życia i nie boją się nazwać grzechem każdego czynu, który jest nastawiony przeciw życiu.

Święty Jan Paweł II mówił, że "miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, odważnego obrońcy życia, proszę Cię, Ojcze, aby nikt nie podnosił ręki na bezbronnych. Proszę za ustawodawców, by nie legalizowali zabijania dzieci nienarodzonych. Proszę za kobiety-matki i mężczyzn-ojców, aby umieli kochać swoje dzieci i nie traktowali życia innego człowieka, sobie najbliższego, jako zagrożenia. Proszę za lekarzy, by z obrońców zdrowia i życia nie przemieniali się w katów. Proszę, aby ludzie, zwłaszcza ci, którzy uważają się za wierzących, szanowali Twój dar. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Wyd. Rafael, Kraków 2014.