Modlitwa w chorobie

Dobry Ojcze, najpiękniejsze chwile ludzkiego życia to te, w których mogę odkrywać Twoje kochające oblicze; w których mogę doświadczać Twojej bliskości. Czasem te chwile zbiegają się z jakimś doczesnym obrazem szczęścia, czasem mają wymiar choroby, cierpienia, krzyża. Dziękuję Ci za każdą z takich chwil.

Święty Jan Paweł II mówił, że "autentyczna wiara dostrzega zawsze miłość Boga, nawet jeżeli czasami trudno do końca zrozumieć motywy Jego działania. Właśnie modlitwa pomaga nam odkrywać oblicze kochającego Boga. On nigdy nie opuszcza swoich wiernych. Jest tym, który sprawia, że mimo prób i cierpień w końcu zwycięża dobro".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który nie bał się cierpienia, proszę Cię, Ojcze, przyjmij ode mnie to cierpienie, tę chorobę, którą teraz przeżywam. Naucz mnie tak mocno Tobie zaufać, jak czynił to św. Jan Paweł II, abym u kresu moich dni mógł z radością powiedzieć, że idę do domu Ojca. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.