Myśli Jana Pawła II na czerwiec


1/ Życzę wam (…) żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę (7.06.1991).2/ Człowiek szuka Boga, ponieważ w Nim może znaleźć swoje spełnienie dążeń do prawdy, dobra i piękna (12.06.1999).3/ Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością (3.05.1980).4/ Ucieczko grzesznych, uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła (3.05.1980).5/ Nie zaszkodzi, jak się czasem nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nie zaszkodzi, jak się czasem na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie gubić wielki skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam (6.06.1979).6/ Nie lękajcie się, Chrystus wie, co jest w człowieku (9.06.1991).7/ Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, życia wiecznego (9.06.1991).8/ Boże, Ojcze miłosierny, pochyl się nad nami, grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło (17.08.2002).9/ Krzyż Chrystusa pozwala nam zobaczyć grzech w świetle miłosiernej, przebaczającej miłości Boga (17.08.2002).10/ Największy grzech nie zdoła przezwyciężyć miłosiernej miłości Boga (17.08.2002).11/ Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha, nawet kiedy o tym nie wiecie (15.08.2000).12/ Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia (17.08.2002).13/ Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy (17.08.2002).14/ Bóg okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie (17.08.2002).15/ Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości (18.08.2002).16/ Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie miłości dotarło do wszystkich (18.08.2002).17/ Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich (18.08.2002).18/ Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby przyjść z pomocą tym, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa (18.08.2002).19/ Każdy może spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała Błogosławiona [Faustyna]: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z tobą” (Dzienniczek) [7.06.1997].20/ Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! (18.08.2002).21/ Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, aby „sprawa człowieka” nie była nigdy, przenigdy odłąćzona od miłości Boga (18.08.2002).22/ [Być podobnie jak Bóg wielkim w miłości] – to pierwotne powołanie człowieka (5.06.1999).23/ Prawa człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się rozwijać. Mógł stawać się bardziej człowiekiem (12.06.1987).24/ Droga szukania szczęścia bez Boga okazała się dla człowieka bolesna! (5.06.1999).25/ Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam (6.06.1999).26/ Życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi (6.06.1999).27/ Łamanie Bożych przykazań, zejście z drogi wytyczonej przez Boga, jest niczym innym, jak popadnięciem w niewolę grzechu (6.06.1999).28/ Prawda objawione, Ewangelia, dociera do człowieka w oprawie pewnej kultury. Zatracenie odziedziczonych wartości kulturowych może w konsekwencji doprowadzić także do utraty wiary (16.11.1980).29/ Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! (9.06.1979).30/ Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! (9.06.1979).