Koronowo: Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

W Koronowie k. Pelplina trwa w dniach 27 i 28 maja XXIV Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W piątek Mszy św. w bazylice Koronowskiej przewodniczył biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, który stwierdził, że Jan Paweł II „uczył Chrystusa, odpowiadając na pytania ludzi”. W Zjeździe uczestniczy 70 szkół i ponad 140 uczestników z całej Polski.
Zjazd rozpoczęła prezentacja szkół obecnych na zjeździe. Wśród gości jest reprezentacja szkoły podstawowej im. Jana Pawła II z Wilna. Szkoła ma duży wkład w zachowywanie polskości na Litwie i jest wspierana przez Zarząd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, jak powiedziała jej dyrektor Janina Wysocka.

Szefowa szkoły poinformowała, że następny, XXV Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się w Wilnie. Jednocześnie poinformowano na zjeździe, że rektor KUL-u także zaprasza, aby kolejne spotkanie szkół odbyło się na Uniwersytecie w Lublinie.

Specjalny list do uczestników skierował biskup radomski Henryk Tomasik. Delegat Episkopatu ds. młodzieży.

Podczas zjazdu zainaugurowano zbiórkę środków na budowę szkoły im. Jana Pawła II w Togo, w Afryce.

Po południu Mszę św. celebrował biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. W homilii zauważył, że świat i Kościół odkrywał stopniowo Jana Pawła II. Najpierw jako humanistę, potem pasterza, nauczyciela i świadka wiary. Ostatecznie stał się Karol Wojtyła wzorem cierpliwości i umiłowania cierpienia. Hierarcha przypomniał, że papież, gdy „gasły jego siły, wielki stawał się jego duch”. Kaznodzieja zauważył, że właśnie wtedy mocno przy nim stali ludzie młodzi.

Biskup pelpliński stwierdził, że „szkoły Jana Pawła II to szkoły uczenia się świadectwa Jana Pawła II, ażeby jego idea nie zaginęła” a on uczył przede wszystkim nauki Chrystusowej. To człowiek, który „uczył Chrystusa, odpowiadając na pytania ludzi”, mówił hierarcha i dodał, że budował tę wiedzę na modlitwie.

„To jest wasz nauczyciel wiary”, wskazywał bp Szlaga. Stwierdził, że zjazd szkół imienia Jana Pawła II to zjazd rodzinny szkół, które „wybrały sobie patrona wielkiego, dzielnego, odważnego, bohaterskiego i pogodnego dla każdego człowieka”.

Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ma w programie pracę w grupach, panele dyskusyjne, rejs po Zalewie Koronowskim a także zwiedzanie Koronowa i pobliskiego Sanktuarium Maryjnego w Byszewie.

Zjazdy szkół noszących imię Jana Pawła II odbywają się od 1998 roku. Obecnie w Polsce jest ponad 1200 takich placówek, najwięcej na południu kraju.
ks. is / Koronowo
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 27 maja 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski