Ełk: parafia w miejscu papieskiego lądowania

W Ełku na osiedlu Baranki – w miejscu, gdzie przed trzynastoma laty wylądował helikopterem Papież Polak rozpoczynając pielgrzymkę do diecezji ełckiej – powstała nowa parafia pw. bł. Jana Pawła II. Jej granice zostały wytyczone już 20 stycznia 2005 roku (z terenu parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego), a 17 czerwca 2012 roku jest datą rozpoczęcia jej funkcjonowania. Wtedy przy pamiątkowym krzyżu, wzniesionym w 2002 roku na miejscu lądowania papieskiego helikoptera, zebrała się grupa osób, aby wspólną modlitwą rozpocząć dzieło tworzenia nowej parafii.
Dzisiaj, w wigilię wspomnienia jej patrona, była sprawowana pierwsza Msza św. w nowo zbudowanej kaplicy, którą pobłogosławił bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. - Trzynaście lat temu było tutaj jeszcze puste miejsce. Obecnie są bloki mieszkalne. Jan Paweł II przybywając do Ełku tutaj najpierw postawił swoją stopę - przypomniał kaznodzieja. Biskup zauważył, że w Ełku są trzy miejsca uświęcone obecnością Jana Pawła II: katedra, plac jego imienia i parafia pod jego wezwaniem. „Jana Pawła II pragniemy uczcić nie tylko budynkiem, ale wspólnotą ludzi wierzących, którzy tutaj będą gromadzić się na modlitwie” – powiedział pasterz ełckiego Kościoła. Wyraził nadzieję, że w przyszłości może będzie sanktuarium. Odniósł się do kwestii budowy świątyń: „Nie bójmy się budować kościołów. W świątyni człowiek zostawia strach i lęk, a napełnia się miłością. Świątynie budują ludzie wiary. Ełk staje się miastem pięknych świątyń”.

Z racji Niedzieli Misyjnej bp Mazur nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Afryce. Jako przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odwiedził misjonarzy w Ghanie, Togo i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Mówił, jak rozwija się tam Kościół i krzewi wiara w Chrystusa. Przywołał świadectwa wiernych z Ghany, gdzie 26 lat temu posługiwał jako misjonarz.

Parafianie z radością powitali proboszcza, ks. dra Tadeusza Białousa, i zapewnili o pomocy i modlitwie. Wzruszony proboszcz dziękował Bogu, pasterzowi, władzom samorządowym (był obecny prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz) i wielu ludziom dobrej woli za okazaną pomoc. Otrzymał ją także od wielu firm i parafii. Bp Mazur stwierdził, iż wszystko tak przygotowane i dobrze funkcjonuje, że wydaje się, że parafia jakby od wielu lat już istniała.
Po liturgii mszalnej była agapa oraz program artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi II.
ks. js / Ełk
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 21 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski