Łódź: Spektakl "Piękno papieskiej poezji" (zaproszenie)

Klub Frycza-Modrzewskiego przedstawi 28 kwietnia wieczorem w łódzkiej katedrze spektakl "Piękno papieskiego słowa". Jest on oparty na utworze Jana Pawła II "Tryptyk rzymski".

Poemat będzie jednak przedstawiony w zmienionej kolejności rozdziałów - wyjaśnia reżyser, Grzegorz Królikiewicz. "Trzeba brać pod uwagę, że odbywa się to w katedrze, czyli przybytku świętym. Zatem najpierw trzeba wytropić to, co jest najświętsze w tym świętym przybytku - czyli adoracja Słowa" - mówi Królikiewicz.

Prologiem do spektaklu będzie wiersz Juliusza Słowackiego "Słowiański papież". "To jest proroczy wiersz. Słowacki miał proroczą wizję, która dotyczyła słowiańskiego papieża. Wiersz zapomniany, zakurzony. Dopiero w chwili intronizacji Karola Wojtyły na papieża, filologowie odnaleźli to z powrotem, zaczęli czytać. I zrobił się szum" - przypomina reżyser.

Łącznikiem między prologiem a "Tryptykiem" jest dr Anetta Ceglińska-Gajda z Katedry Historii Języka Polskiego, która wyjaśni więź, jaka łączyła Słowackiego i Wojtyłę oraz te dwa wiersze. Wystąpi ona także na zakończenie spektaklu, próbując wyjaśnić sens obecności w katedrze. "Pośrednikami miedzy nami a Bogiem stają się tutaj poeci - geniusz poety Juliusza Słowackiego i geniusz człowieka i poety Karola Wojtyły" - podkreśla Królikiewicz.

Ostatnim akordem spektaklu "Piękno papieskiej poezji" będzie w łódzkiej katedrze "Alleluja" z "Mesjasza" Haendla.

Początek spektaklu o godz. 18.30 w łódzkiej katedrze.
lg / Łódź
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 28 kwietnia 2011
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski