Dom Ulgi w Cierpieniu w Jarosławiu jako dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II


Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II powstanie Jarosławiu jako dziękczynienie za kanonizację papieża Polaka. Będzie służył chorym i bezdomnym. Docelowo ma przyjąć ponad 150 osób.

Ta budowa będzie zwieńczeniem wieloletniej pracy ks. Franciszka Rząsy na polu charytatywnym. Jego zaangażowanie wzięło się ze spotkania z papieżem w 1985 r., gdy pojechał do Watykanu z grupą przewodników turystycznych. Dwa lata później jego staraniem na najwyższym szczycie Bieszczadów – Tarnicy stanął krzyż upamiętniający wycieczki po Bieszczadach ks. Karola Wojtyły oraz jego III pielgrzymkę do Polski. Od tego czasu po dziś dzień w Wielki Piątek do tego krzyża wędrują pątnicy odprawiając Drogę Krzyżową.

W 1991 r. przyczynił się on do powstania Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, która na całym Podkarpaciu prowadzi różne placówki dla dzieci i młodzieży. W 2002 r. zainicjował stworzenie schroniska dla bezdomnych w Jarosławiu, a kilka lat później zakładu opiekuńczo-leczniczego, które funkcjonują pod nazwą Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej. Jesienią ub.r. oddano do użytku rozbudowane obiekty.

Kanonizacja Jana Pawła II przyniosła ks. Franciszkowi nową inspirację. Chce powiększyć ośrodek, aby móc przyjmować więcej ludzi chorych. – Potrzeby są duże, nie wszyscy znajdują miejsce w istniejących placówkach – zauważa.


– Pragniemy, aby Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II był wotum wdzięczności, szczególnie archiprezbiteratu jarosławskiego i archidiecezji przemyskiej za pontyfikat Jana Pawła II, za wszelkie dobro, które wypłynęło dla świata, Kościoła, ojczyzny i Podkarpacia przez jego posługę. Wznoszony jest dzięki wsparciu władz samorządowych i ofiarności wiernych – mówi kapłan.

Stworzone przez niego dzieło ma być żywym pomnikiem papieża Polaka. – W tym żywym pomniku chcemy, żeby wszyscy podopieczni byli nie tylko przedmiotem troski, ale żeby poczuli się podmiotem, że oni też wnoszą coś w społeczeństwo, swoje cierpienie albo pracę – mówi ks. Rząsa i przytacza słowa Jana Pawła II: „Nikt nie jest tak bogaty, żeby nie potrzebował drugiego, nikt nie jest tak biedny, żeby nie miał co dać drugiemu człowiekowi”. – Źle, jeśli człowiek jest tylko obdarowywany. Trzeba, żeby coś z siebie dał. W tym duchu papież także powtarzał, że nawet chorzy są potrzebni i mogą służyć – wyjaśnia.

Ks. Rząsa zaznacza, że te dzieła nie są wyrazem filantropii, czy opiekuńczości, ale mają być autentycznym świadectwem miłosierdzia.

Budowę można wesprzeć poprzez wpłaty na konto: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” 37 - 500 Jarosław, ul. Sanowa 11, nr konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001.
pab / Jarosław
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 24 kwietnia 2014