Warszawa: w kościele Świętego Krzyża poświęcono kaplicę św. Jana Pawła II

Emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskie Paweł Socha CM poświęcił 18 maja w warszawskiej bazylice Świętego Krzyża Kaplicę św. Jana Pawła II. Nastąpiło to podczas Mszy św., którą pod przewodnictwem hierarchy koncelebrowało 12 księży, w tym wizytator (przełożony) polskiej prowincji Zgromadzenia Misji (CM) ks. Kryspin Banko i proboszcz parafii świętokrzyskiej ks. Zygmunt R. Berdychowski CM.

W kazaniu główny celebrans zwrócił uwagę, że uroczystość dzisiejsza odbywa się w dniu 94. urodzin Ojca Świętego i przypomniał więzi łączące go w przeszłości z tą świątynią. Już w swym słynnym kazaniu na ówczesnym Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 papież powiedział, iż „nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy (...), która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą (...), w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu”.

Później w czasie swej trzeciej pielgrzymki do Polski, 13 czerwca 1987 Jan Paweł II w tymże kościele spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych naszego kraju. Wydarzenie to „zapisało się głęboko w pamięci wszystkich jego uczestników, jak również w bogatych dziejach świętokrzyskiej świątyni” – przypomniał bp Socha. Zaznaczył, że – jak się potem okazało – spotkanie to odbyło się na dwa lata przed przełomem, jaki przyniósł czerwiec 1989 r.


Kaznodzieja wspominał, że gdy w 1967 ówczesny metropolita krakowski miał zostać kardynałem, służba bezpieczeństwa ostrzegała władze, że może to być niebezpieczne dla partii. Ta jednak zlekceważyła to, uważając, że gdy będzie w Polsce dwóch kardynałów, skłóci to ich i osłabi Kościół. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło, a kard. Wojtyła nigdy nie podważał autorytetu ani miejsca kard. Stefana Wyszyńskiego. A głównym powodem niepokojów SB były, zdaniem biskupa, poglądy późniejszego papieża na rolę i godność człowieka.

Biskup podkreślił również ogromne rozmodlenie Ojca Świętego, przypominając w tym kontekście jego spotkanie z młodzieżą w Paryżu w 1980. Przeciągnęło się ono do późnego wieczoru i gdy trzeba było wracać na noc do nuncjatury, papież zapragnął jeszcze pojechać do bazyliki Sacré Coeur na Montmartre i tam „wypoczywał”, trwając półtorej godziny na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem – powiedział bp Socha. Wezwał duchowieństwo i wiernych do uczenia się tego daru modlitwy, dodając, że jest to dziedzictwo świętego papieża, którego nie wolno zaprzepaścić.

Po kazaniu główny celebrans poświęcił Kaplicę św. Jana Pawła II, a także znajdujące się tam relikwiarz i kopię krzyża papieskiego. Następnie on, wizytator i proboszcz podpisali uroczysty akt poświęcenia.

Po Mszy św. wystąpił z ponad godzinnym koncertem Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Związki św. Jana Pawła II z kościołem Św. Krzyża mają jeszcze kilka wymiarów. 21 stycznia 2002 za jego zgodą i na jego polecenie Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadała tej świątyni tytuł bazyliki mniejszej.

Kolejny przejaw zainteresowania i życzliwości tego papieża do parafii świętokrzyskiej przypada na rok 2004, gdy ówczesny proboszcz ks. Marek Białkowski CM postanowił odbudować ostatni ołtarz w tym kościele, zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego i który do tego czasu nie został odbudowany. Podczas pobytu delegacji parafialnej w Watykanie z prośbą o błogosławieństwo, Ojciec Święty udzielił go i podpisał akt erekcyjny odbudowy, ale zarazem wyraził życzenie, aby – z uwagi na szczególne znaczenie tej świątyni dla stolicy i całego kraju – był to Ołtarz Ojczyzny, a nie Najświętszego Sakramentu, jak to było przed wojną. Tak też się stało, a przy nowym ołtarzu powstała Szkoła Cnót Obywatelskich, w której ramach w latach 2005-6 głoszone były wykłady z dziejów Polski. Sam Ołtarz Ojczyzny został uroczyście konsekrowany 12 września 2010.

A w czerwcu 2012, w 25. rocznicę przybycia Jana Pawła II do tego kościoła ks. Białkowski zaproponował zbudowanie w nim Kaplicy bł. Jana Pawła II, poświęconej dzisiaj i dedykowanej już świętemu papieżowi. Autorem projektu jest prof. Bogusław Smyrski, a wystroju wnętrza – Paweł Pietrusiński. 

kg / Warszawa

--
 Katolicka Agencja Informacyjna
 ISSN  1426-1413 ; Data wydania: 18 maja 2014