Błogosław nam z Niebios

Boże Ojcze Wszechmogący z całej duszy i całego serca dziękuję Tobie za Dar Twój tu na ziemi - za Jana Ojca Pawła II, za cud, który sprawił, że głoszone przez Twojego Apostoła a naszego Ojca Świętego słowo Boże (sprawiło) rozpaliło serca ludzkie na całym świecie, bez względu na kolor skóry, poglądy, wiek i miejsce zamieszkania.
Ja, grzesznica, proszę Cię Ojcze Święty Janie Pawle II oręduj do Pana Boga, oręduj u Syna Jego Jezusa Chrystusa i Matki Przenajświętszej o łaski dla mojej Rodziny, o umocnienie wiary, nadziei i miłości, o pokój dla wszystkich ludzi. Błogosław nam z Niebios i strzeż od zła wszelkiego.
Módl się za nami, abyśmy nigdy nie zeszli z Dróg pańskich. Aby Ewangelia była naszym przewodnikiem w życiu, a chleb i wino Chrystusa pokarmem duszy. Kochani Cię Ojcze Święty.

2.04.2006 (N.N.)