Łaski - Dziękuję Ci za „ostatnią audiencję”

Dziękuję Ci za „ostatnią audiencję”

Wiele razy już doświadczyłam dobrodziejstw Bożych poprzez twoje życia i przykład, Ojcze Święty. Każdy twój głos dodawał mi odwagi i budował. Dziękuję! Szczególnie dziękuję za wszystkie słowa zachęty skierowane do osób konsekrowanych. Twoje nauka wpłynęła i na moje powołanie. Dziękuję Ci za „ostatnią audiencję”, na którą mnie zaprosiłeś po Twoim odejściu do Pana. Nigdy nie miałam możliwości być tak blisko Ciebie. Mogłam w radości uwielbiać Boga i ze wzruszeniem w ufnej modlitwie polecać Ci drogie mi sprawy.

8.04.2005 r.
(karmelitanka)