Łaski - Śmierć Jana Pawła II skłoniła mnie, aby prosić

Śmierć Jana Pawła II skłoniła mnie, aby prosić

Chcę powiadomić, że po śmierci śp. Jana Pawła II zacząłam się modlić za Jego pośrednictwem o łaskę spowiedzi dla mego syna Damiana. Modliłem się do tej pory przez parę lat, ale nie zostałem wysłuchany. Śmierć Jana Pawła II skłoniła mnie, aby prosić o pośrednictwo Jego wysokość. Po poru miesiącach tj. kwiecień, maj, czerwiec, mój syn przystąpił do sakrametnów świętych. Jestem przekonany, że łaskę powrotu mego syna Damiana zawdzięczam wstawiennictwu śp. Janowi Pawłowi II.

23.07.2005
(Zygmunt)