Kraków czyta Jana Pawła II

Tak znane osoby, jak kard. Franciszek Macharski, Anna Dymna czy Krzysztof Ziemiec będą czytać teksty Jana Pawła II w Krakowie. Projekt pod nazwą „Kraków czyta Jana Pawła II” odbędzie się 2 kwietnia.

Celem inicjatywy przygotowanej przez Instytut Tertio Millennio jest przybliżenie papieskiego nauczania. Do lektury tekstów Ojca Świętego zaproszono znane osoby życia publicznego m.in. kard. Franciszka Macharskiego, ks. Jacka Stryczka, Krzysztofa Globisza, Jarosława Gowina i s. Annę Bałchan. Wydarzenie uświetni koncert Stanisława Soyki „Tryptyk rzymski”.
Paweł Kostecki, rzecznik Instytutu Tertio Millennio w Krakowie poinformował, że „fragmenty pism papieża będą czytać znane osoby życia publicznego, przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, do których niejako adresowane były poszczególne teksty”.
Program spotkania podzielono na kilka bloków tematycznych, zatytułowanych: rodzina, młodzież, życie kapłańskie i zakonne, kultura, życie społeczno-polityczne i media. W każdym z nich zaplanowano lekturę trzech tekstów, po których nastąpi półgodzinna dyskusja prelegentów.
Do lektury adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” zaproszony został Krzysztof Ziemiec, natomiast do odczytania listu apostolskiego do kobiet „Mulieris dignitatem” Anna Dymna. Podczas spotkania list „Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku” odczyta o. Leon Knabit. Do lektury tekstu adhortacji apostolskiej „Pastores gregis” zaproszono kard. Franciszka Macharskiego, a ks. Jacka Stryczka do odczytania listu do kapłanów na Wielki Czwartek z 1979 r. W trakcie spotkania s. Anna Bałchan odczyta adhortację apostolską „Vita consecrata”.
Do bloku „media” zaproszono Alicję Popiel, Przemysława Babiarza oraz Piotra Mucharskiego. W wydarzeniu udział weźmie także Stanisław Soyka, Krzysztof Globisz oraz Henryk Woźniakowski, którzy odczytają teksty Jana Pawła II dotyczące kultury. W bloku „życie społeczno-polityczne” udział wezmą: o. Maciej Zięba OP, Jarosław Gowin i Wojciech Heydel.
Na zakończenie spotkania odbędzie się wieczór poezji Jana Pawła II połączony z koncertem Stanisława Soyki, który wykona „Tryptyk rzymski”.
Wydarzenie organizowane przez Instytut Tertio Millennio odbędzie się 2 kwietnia w kapitularzu klasztoru oo. dominikanów w Krakowie. Współorganizatorami spotkania są: Muzeum Historii Polski (oddział w Krakowie), Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie oraz wydawnictwo Biały Kruk.

Patronat medialny nad projektem objął m.in. portal eKAI.pl