Relikwie bł. Jana Pawła II w największym zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kraju

Relikwie bł. Jana Pawła II trafiły do największego w kraju Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder, który znajduje się na warszawskim Tarchominie. Opieką w placówce objętych jest 450 osób, z czego 80 proc. stanowią ludzie powyżej 85. roku życia.
W trakcie uroczystej Mszy św. abp Henryk Hoser zwrócił uwagę, na znaczenie ludzkiego cierpienia. Jak podkreślił - poza chrześcijaństwem nie ma ono sensu i traktowane jest jako absolutne zło, z którym trzeba walczyć. Natomiast od czasów Jezusa Chrystusa, który zbawił nas poprzez swoją mękę i krzyż, ludzkie cierpienie będące wyrazem zdolności dawania siebie innym i zawierzania siebie Bogu jest owocne.

Najlepszym tego przykładem jest bł. Jan Paweł II. Jego życie było nieustannym zstępowaniem do unicestwienia ciała – zauważył bp warszawsko-praski. - Nie zdajemy sobie sprawy z ogromu bólu i cierpienia, jakie ten człowiek znosił. Widoczne zmiany na jego ciele okupione były bezsennymi nocami, dokuczliwymi i chronicznymi bólami, oraz chorobami infekcyjnymi – tłumaczył abp Hoser.

Biskup warszawsko-praski zachęcał osoby w podeszłym wieku, aby mimo upływu lat i kolejnych chorób pozostali wciąż młodzi duchem. – Można to osiągnąć poprzez ukierunkowanie całej swojej uwagi na przyszłość, którą w przypadku ludzi wiary jest przecież życie wieczne - przekonywał. - Po tamtej stronie zmartwychwstaniemy w nowym, młodym ciele, które nie będzie już ulegać degradacji. I jednocześnie będziemy w takiej wspólnocie, która zaspokoi tęsknotę naszego serca - tłumaczył.

Abp Hoser zachęcał także mieszkańców ośrodka aby wykorzystując wolny czas sięgnęli do ogromnego dziedzictwa, które pozostawił po sobie bł. Jan Pawła II, w tym zwłaszcza po „List do chorych” oraz „List do osób w podeszłym wieku”. „Jako ludzi młodzi duchem korzystajmy z tego co nas buduje, co nam wskazuje drogę, co sprawia że nasza wiara się umacnia” - zachęcał biskup warszawsko-praski.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder udziela świadczeń zdrowotnych osobom przewlekle chorych nie wymagającym hospitalizacji, ale wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Wśród pacjentów są także młodzi ludzie po wypadkach komunikacyjnych, pacjenci w sile wieku, aktywni zawodowo po udarach czy zawałach.
mag / Warszawa
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 1426-1413 end_of_the_skype_highlighting; Data wydania: 22 października 2012
Wydawca: KAI; Red. naczelny: Marcin Przeciszewski