Zwoleń: relikwie św. Jana Pawła II w krypcie rodziny Kochanowskich

Relikwie św. Jana Pawła II wprowadzono do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Będą przechowywane w Kaplicy Kochanowskich. Uroczystościom, które odbyły się 18 maja przewodniczył bp Adam Odzimek. W programie była Msza święta i wieczorny Apel Papieski. Wierni podczas nabożeństw dziękowali za dar kanonizacji papieża Polaka.

- Powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że mogliśmy być świadkami pontyfikatu św. Jana Pawła II. Całe jego życie było modlitwą, którą obejmował wszystkich tych, którzy modlitwy i duchowego wsparcia potrzebowali - mówił w homilii bp Odzimek.

Podczas uroczystości poświęcona została tablica pamiątkowa upamiętniająca św. Jana Pawła II oraz relikwiarium, w którym znajdować się będą również: relikwie: drzewa Krzyża Świętego, św. Benedykta, św. Franciszka z Asyżu, św. Ambrożego, św. Karola Boromeusza i św. Filipa Neri, św. Franciszka Salezego, św. Joanny de Chantal, św. Stanisława Kostki oraz św. Faustyny Kowalskiej.

Po liturgii odbył się Apel Papieski. Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia zwróciła uwagę na historyczny charakter niedzielnego apelu dodając, że powinniśmy być wdzięczni nie tylko za to, że św. Jan Paweł II został świętym, ale również za to, że żył w naszych czasach i na naszych oczach zmieniał Polskę i świat.

Z kolei ks. Bernard Kasprzycki podkreślił, to że dzięki otrzymanej relikwii św. Jana Pawła II "kochany papież obecny będzie wśród nas każdego dnia". Na zakończenie wszyscy obecni wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń Karola Wojtyły Barkę.
rm / Radom
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 19 maja 2014